Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 67. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

Мета: вчити учнів добирати спільнокореневі слова, що належать до рівних частин мови; розвивати вміння розпізнавати різні частини мови; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати зв'язне мовлення; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 238, с. 98)

— Прочитайте записаний текст.

— Назвіть службові слова, які ви вставили у речення.

2. Творча робота

— Складіть речення зі слів кожного рядка, вставляючи потрібні за змістом службові слова.

Вітер, гаєм, розмовляти, шепоче, осока.

Садок, вишневий, хата.

У, лисиця, хвіст, короткий, заєць, довгий.

Легко, сказати, важко, зробити.

Слова для довідки: з, коло, а, але.

3. Проблемна ситуація

— Прочитайте слова і скажіть, що їх об’єднує і чим вони різняться між собою.

Зима, зимовий, зимувати.

(Спільне в усіх словах — корінь «-зим-». Різне — ці слова належать до різних частин мови.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми ознайомимося зі спільнокореневими словами, що належать до різних частин мови.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Пригадай!»

— Які слова називаються спільнокореневими?

— Доберіть спільнокореневі слова до іменника праця. (Працьовитий, працювати)

— Чи будуть спільнокореневими слова: праця, працю, праці; праця і робота; а робот і робота?

— Доведіть свою думку.

2. Робота за вправою 239 (с. 98)

— Прочитайте слова.

— Згрупуйте спільнокореневі слова.

— Позначте в них корінь.

— До яких частин мови вони належать?

— Отже, спільнокореневі слова можуть належати до різних частин мови. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за вправою 240 (с. 98-99)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

— Що нового дізналися з тексту?

«До твого словничка»

— Поясніть значення слова амфітеатр.

2. Самостійна робота

— Спишіть перший абзац тексту із вправи 240, вставляючи пропущені букви.

— Укажіть частини мови виділених слів.

3. Словникова робота

— Як ви розумієте значення слова театрі

Театр — це вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачем.

Театр — це приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави, спектаклі.     

— Утворіть словосполучення.

— У якому з театрів побували ви?

— Яка вистава вам найбільше сподобалася?

4. Розвиток мовлення (вправа 241, с. 99)

— Складіть речення зі спільнокореневими словами театр, театральний.

— Запишіть речення в зошити і позначте у цих словах корінь.

5. Вправа «Незакінчене речення»

— Поширте речення. Запишіть їх у зошити.

— Підкресліть головні члени речення.

— У кожному реченні знайдіть спільнокореневі слова.

— Позначте в них корінь.

Космонавт працює у...

Хворих лікує...

Трактор водить...

6. Вправа на увагу

— Серед слів вода, водичка, підводний, водити; сніг, сніговий, сніжинка, сніжинки знайдіть «зайве».

— Обґрунтуйте свою думку.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які слова називаються спільнокореневими?

— Доведіть, що слова співак — співучий — співати спільнокореневі.

— До яких частин мови належить кожне слово?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 242, с. 99.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити