Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 104. УЖИВАННЯ ДІЄСЛІВ У ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ

Мета: поглибити і розширити знання учнів про дієслово; вчити розрізняти дієслова, вжиті в прямому і переносному значенні; розвивати уяву, творче мислення; виховувати бажання гарно володіти українським словом.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Починаємо урок,

Бо почули ми дзвінок.

Він за парти кличе нас.

До роботи, третій клас!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 76)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми будемо спостерігати за дієсловами, які вживаються в прямому і переносному значенні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 150)

1) Колективна робота (вправа 357, с. 150)

— Прочитайте виразно вірш. Про кого йдеться у вірші?

— Спишіть вірш, визначте час дієслів. Доберіть до дієслів форми минулого й майбутнього часу.

2) Робота в групах (вправа 358, с. 150)

— Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

— Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Доберіть до них перевірні слова.

— Визначте час дієслів у перших трьох реченнях.

— Покажіть зв’язок слів у підкресленому реченні. Які слова вживаються в переносному значенні.

— Зробіть звуко-буквений аналіз підкреслених слів.

2. Фізкультхвилинка

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вибіркове списування

— Прочитайте вірш. Знайдіть дієслова, вжиті в переносному значенні.

КОНВАЛІЇЇ

Із зеленої сорочки,

Що зіткав весною гай,

Білі дивляться дзвіночки.

Як зовуть їх — угадай.

Це конвалії у гаї

На галявині цвітуть.

І ніде, ніде немає

Кращих квіточок, мабуть.

М. Познанська

— Випишіть дієслова разом з іменниками, ставлячи питання від іменника до дієслова.

2. Розподільний диктант

— Запишіть словосполучення у дві колонки: в першу — з прямим значенням, в другу — з переносним.

Пливе човен, пливе сонце.

Доля подарувала, дочка подарувала.

Берізка плаче, немовля плаче.

Осінь затужила, дівчина затужила.

Біг спортсмен, бігли хмари.

Сонечко сміється, маля сміється.

3. Робота в парах

— Складіть з поданих слів речення і запишіть їх у такому порядку, щоб вийшла зв’язна розповідь. Підкресліть дієслова, вжиті в переносному значенні.

✵ Весна, по, швидко, землі, крокує.

✵ Гілки, на, бруньках, скоро, тоненьких, набубнявіють.

✵ Летять, країв, з, птахи, теплих.

✵ Криги, від, звільнилися, ріки.

✵ Неба, з, лагідне, посміхається, сонце.

4. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою

— Спишіть вірш, підкресліть дієслова.

НЕСЛУХНЯНИЙ ДОЩИК

Казала мама-Дощиха

Малому Дощу-синочку:

— Посидь-но хвилинку тихо,

Пошию тобі сорочку.

Та поки знайшла хмарину,

Сорочку з неї пошила,

То неслухняна дитина

І сліду вже не лишила.

А за порогом Хуга

Погнала за Дощиком слідом —

Змерз без сорочки Дощик

І випав на землю снігом.

Г. Малик

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Закінчи речення»

✵ Сьогодні на уроці я вчився...

✵ Найбільше мені сподобалося...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 359, с. 150.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити