Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 106. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ

Мета: продовжити ознайомлення учнів з істотними ознаками дієслів; вчити влучно вживати дієслова в усному і писемному мовленні; розвивати зв'язне мовлення школярів, образне мислення, граматичну пильність; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Всі почули: дзень-дзелень?

До роботи! Добрий день!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 80)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Яку частину мови ми вивчаємо?

— Що називає дієслово?

— На які питання відповідає?

— На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати дієслово.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 151-152)

1) Фронтальна робота (вправа361,с. 151-152).

— Прочитайте уривок із вірша Тараса Шевченка. Вивчіть напам’ять.

— Спишіть текст із пам’яті. Доберіть до підкреслених дієслів форми минулого й майбутнього часу за зразком.

2) Робота в парі (вправа 362, с. 152).

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Спишіть перший абзац тексту, розкриваючи дужки. Підкресліть дієслова й визначте час.

— Прочитайте виділені слова. Поясніть їх правопис.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Колективна робота

— Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Ще не скрізь .розтанули сніги. І в полі, і в лісі доживають свого віку холодні злежані плями, а він уже прилетів. Уже бігає чорними таловинами на своїх високих ніжках і раз у раз нахиляє до землі голівку. Це він збирає шкідливих комах, жучків.

А коли виясниться небо, злітає і починає співати.

— Про яку пташку йдеться?

— Складіть і запишіть два речення про вісника весни.

— Поясніть правопис виділених слів.

— Підкресліть дієслова.

2. Гра «Постав на місце всі дієслова»

На плакаті написано текст болгарської казки з пропущеними дієсловами. «Один батько ... старшого сина на город... картоплю. ... син мотику, мішок і... Слідом за ним ... менший брат. ... на город і замість роботи стали ... казки. Трохи згодом ... до них батько.

— Як ...? — ... він.

— Ніяк,— ... старший брат.

— А ти як? — ... меншого сина.

— ... старшому,— відповів той, бо не ..., що ... брат.

— Добрі робітники! — ... батько. —Один нічого не ..., а другий йому...». Учні мають придумати і записати на смужках з паперу всі пропущені дієслова. (Послав, копати, взяв, пішов, рушив, прийшли, розповідати, прийшов, працюєте, спитав, промимрив, запитав, допомагаю, знав, скаже, промовив, робить, допомагає.)

Коли всі учні напишуть дієслова, учитель читає перше речення повністю. Ті учні, у яких дієслова збігаються з прочитаними, піднімають руку і віддають свою смужку вчителеві. Вчитель читає друге речення і т. д. до кінця казки. Виграє той, хто напише найбільше дієслів, які збігаються з пропущеними.

3. Робота в групах

Гра «Продовж казку»

Жив собі Снігур. Захотілося йому до Сонця долетіти. Вирушив у дорогу. Подивилося Сонце на сміливця, здивувалося. Як посмів зимовий птах небесного світила дістатися! Тоді Сонце...

4. Робота в групах

— З поданих слів складіть речення-прислів’я.

✵ Роботи, й, коні, без, дохнуть.

✵ Ластівка, не, весни, робить, одна.

✵ До, язик, доведе, Києва.

✵ Ворони, навпростець, літають, тільки.

✵ Рве, тиха, греблю, вода.

✵ Старий, не, віл, з, зверне, борозни.

✵ Нова, чисто, мітла, мете.

✵ Вода, не, в, встоїться, решеті.

5. Робота над скоромовкою

— Вивчіть скоромовку. Випишіть головні члени речення. Ставте питання від підмета до присудка.

Ще дощ іде.

Періщить злива.

Щенятко вимокло, як хлющ.

А щиглик, щебетун щасливий,

Щебече, пурхнувши на кущ.

6. Гра «Відредагуйте речення»

— Незнайко припустився помилок у написанні поданих речень. Відредагуйте ці речення!

Шофер попросив, щоб його заправили бензином.

У того, хто наполегливо працює, життя завжди буде змістове і цікаве. Граючи у футбол, м’яч вилетів на трибуни.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Які завдання вам сподобалися найбільше?

— При виконанні яких завдань у вас виникли труднощі?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 363, с. 152.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити