Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 107. ДІЄСЛОВА, ЩО ВИРАЖАЮТЬ НЕЗАВЕРШЕНУ І ЗАВЕРШЕНУ ДІЮ

Мета; повторити і поглибити знання учнів за темою «Дієслово»; ознайомити з новою граматичною ознакою дієслова (незавершена і завершена дія); вчити спостерігати за виражальними можливостями дієслів, що означають незавершену і завершену дію, їх істотними ознаками; розвивати і коригувати мислення школярів, творчі здібності, спостережливість, увагу, мовне чуття; мову учнів, збагачувати словниковий запас школярів; вдосконалювати навички каліграфічного, грамотного письма; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Пролунав уже дзвінок —

Починаємо урок!

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім третім класі

Діти — просто молодці!

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Нн нн на аз за назад

Дерево зрубаєш — назад не поставиш.

— Як ви розумієте зміст прислів’я?

— Назвіть дієслова, вжиті у прислів’ї.

— У якому часі вжиті дієслова?

— Зробіть звуко-буквений аналіз слова зрубаєш.

— Доберіть антонім до слова назад. (Вперед)

— Запам’ятайте написання цього слова.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 363, с. 152)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Яка частина мови називається дієсловом?

— Яким членом речення є дієслово?

— З якою частиною мови зв’язані дієслова у реченні?

— Які три часи має дієслово?

— Які дії описують дієслова минулого часу?

— Які дії описують дієслова теперішнього часу?

— Які дії описують дієслова майбутнього часу?

— На сьогоднішньому уроці ми поглибимо свої знання про дієслово.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Працюємо разом (вправа 364, с. 152)

— Прочитайте вірш. Випишіть підкреслені дієслова разом з іменниками за зразком.

2. Опрацювання правила (с. 153)

3. Фронтальна робота (вправа365, с. 153)

— Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

— Спишіть текст.

— Хто головний персонаж твору?

— Яку вдачу мав Василько?

— Яку дію (завершену чи незавершену) означають дієслова? Чому?

4. Робота в парі (вправа366, с. 154)

— Прочитайте текст.

— Спишіть текст. Підкресліть дієслова, укажіть дію, яку вони означають? (Завершену чи незавершену)

Фізкультхвилинка

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Творче завдання «Добирайлик» (коментовано)

— Від дієслів незавершеної дії утворіть і запишіть дієслова завершеної дії. Жартувати (пожартувати), буде вмикати (ввімкне), диміти (задиміти),

телефонував (зателефонував), панікувати (запанікувати).

— Прочитайте записані дієслова.

— Яку ситуацію вони вам нагадують?

2. Бесіда про правила поведінки з газо- та електроприладами (з використанням ілюстрацій)

Пам'ятка

✵ Правильно наберіть номер служби.

✵ Чітко вкажіть адресу.

✵ Повідомте своє ім’я та прізвище.

✵ Укажіть, що сталося.

✵ Основне правило під час надзвичайних ситуацій: не панікувати, швидко, обдумано діяти.

3. Робота в парах

Кожна пара учнів отримує картки з дієсловами, що означають незавершену дію, і парними дієсловами, що означають завершену дію. За командою вчителя діти складають дієслова-пари. Перемагає пара, яка швидше і правильно виконає завдання.

Пари дієслів:

їхав — з’їхав;

бігти — пробігти;

катався — прокатався;

веселились — розвеселились;

сміялася — засміялася;

одягатися — вдягнутися;

холодало — похолодало;

вітатися — привітатися.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що на уроці було цікавим? Що — головним?

— Чого навчилися?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 367, с. 154.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити