Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 109. НАПИСАННЯ ЧАСТКИ не З ДІЄСЛОВАМИ

Мета: формувати в учнів уміння писати частку не з дієсловами; розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву; розширювати світогляд учнів; виховувати працьовитість, дисциплінованість.

ХІД уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Це цт кц мц

Цвіт цуценя міцний

Цвітуть сади, цвітуть пишні,

Цвіт біліє на черешні,

На яблуні рожевіє,—

Всі квіточки сонце гріє.

М. Підгірянка

— Випишіть з тексту дієслова.

2. Словникова робота

Кипіти — нагрівшись до 100 °С, випускати пару (про посудину з рідиною), клекотіти, вирувати, пінитися під час нагрівання, випускаючи гарячу пару (про рідину).

Коридор — вузький (переважно довгий) прохід усередині будинку, який з’єднує окремі його кімнати, квартири тощо.

— Складіть речення зі словами кипіти і коридор.

3. Гра «Протилежності»

— Запишіть антоніми до поданих дієслів.

Дозволяти — ... (забороняти);

забігти — ... (вибігти);

-стверджувати — ... (заперечувати);

брати — ... (давати);

будувати — ... (руйнувати);

забувати — ... (пригадувати).

— Які антоніми ви дібрали?

4. Перевірка домашнього завдання (вправа 371, с. 156)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Відгадайте загадку. Розкрийте дужки.

✵ Бачити — (не) бачить,

Чути — (не) чує,

Мовчки говорить, 

Добре мудрує. (Книжка)

— Перед якою частиною мови стоїть частка не?

— Як її написати — разом чи окремо?

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як пишеться частка не з дієсловами.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 156-158)

1) Колективна робота (вправа 372, с. 156).

— Прочитайте уривок вірша.

— Про кого йдеться у вірші?

— Прочитайте те, що написав носоріг. Зверніть увагу, як пишемо не з дієсловами. Спишіть їх.

2) Колективне заучування правила (с. 156).

3) Робота в парі (вправа 373, с. 156).

— Прочитайте текст.

— Спишіть текст. Підкресліть дієслова з не. У першому реченні визначте головні члени, підкресліть однорідні підмети.

4) Самостійна робота з наступною самоперевіркою з дошки (вправа 374, с. 157).

— Прочитайте частини прислів’я і загадки. З’єднайте.

— Спишіть прислів’я, відгадайте загадку. Підкресліть дієслова з не.

— Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

5) Робота в парі (вправа 375, с. 157).

— Прочитайте текст за ролями.

— Випишіть із тексту дієслова з не. Поясніть їх правопис. Запам’ятайте правопис виділеного слова. Спишіть речення, у якому мама-мишка пояснює, що таке комп’ютер.

6) ьФронтальна робота (вправа 376, с. 157-158).

— Прочитайте текст.

— Спишіть текст, підкресліть дієслова з не.

— Запишіть слова вітання і прощання.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Робота в групі

— Прочитайте вірш. До чого закликає автор?

— Зверніть увагу на те, як пишеться частка не з дієсловами. Зробіть висновок.

СВОЇМИ РУКАМИ

Хоч як не вигадуй,

Хоч як не крути —

Самі не приходять

Поштові листи.

Саме неспроможне

Змолотись зерно,

Із пряжі саме

Не зітчеться сукно.

Самі не позводяться

Новобудови,

Самі не напишуться

Вірші чудові.

Ми все це так само,

Як тата і мами,

Повинні робити

Своїми руками.

В. Лунін

Висновок. Частка не пишеться з дієсловами окремо.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Яке правило запам’ятали?

Не не любить дієслів,

Їх не хоче знати

І серед усяких слів

Може їх пізнати.

Тільки де побачить не

Якесь дієслово —

Каже: «Це мене мине,

Не моє це слово».

Кожен хай собі збагне,

Тут нема проблеми:

Дієслово й слово не

Пишуться окремо.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 377, с. 158.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити