Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 111. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. УСНИЙ ТВІР

Мета: закріпити знання учнів про дієслово; формувати вміння розрізняти час дієслів; розвивати зв'язне мовлення, використовуючи дієслівні форми; збагачувати лексичний запас; виховувати вміння поводитися в гостях.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 80)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над визначенням дієслів. Будемо вчитися доречно вживати їх у своєму мовленні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником, (с. 159)

1) Колективна робота (вправа 379, с. 159).

— Прочитайте текст, уставляючи слова з довідки.

— Спишіть перший абзац тексту, уставляючи дієслова з довідки.

— На яку дію (завершену чи незавершену) указують дієслова?

— Визначте час уписаних дієслів.

2) Робота в парах (вправа 380, с. 159).

— Прочитайте правила поведінки в гостях.

— Спишіть правила поведінки в гостях. Підкресліть дієслова з не.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

— Випишіть із поданих речень дієслова. Визначте час дієслів.

Велика хмара нависла над лісом.

Скоро у полі задзвенить жайворонкова пісня.

Джерельце під вербою виблискує водою.

— Утворіть форму інших часів.

Нависла (мин. ч.), нависне (майб. ч.), висне (тeп. ч.).

Задзвенить (майб. ч.), дзвенить (теп. ч.) дзвенів (мин. ч.).

Виблискує (men. ч.), виблискувало (мин. ч.), виблискуватиме (майб. ч.).

2. Творча робота в парах

— Із поданих слів складіть речення, а із них — текст. Доберіть заголовок. Підкресліть дієслова, визначте час.

Пташенята, у, скоро, з’являться, нього.

Сонце, вище, все, підіймається, землею, над весняне.

Виспівує, жайворонок, тому, так, і, польовий.

Полі, у, дзвенить, пісня, жайворонкова.

Він, з, ділиться, нами, своєю, радістю.

3. Робота над прислів'ями

— Запишіть прислів’я. Поясніть їх зміст. Доберіть інші прислів’я про працю. Назвіть дієслова, визначте їх час.

На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.

Зробив діло — гуляй сміло.

Без охоти немає роботи.

Як робиш, те й маєш.

4. Вибіркове списування

— Прочитайте вірш. Випишіть дієслово з префіксом, виділіть його.

— Випишіть решту дієслів, утворіть інші за допомогою префіксів.

— Як змінилося значення слова?

САДІВНИК

З батьком яблуні садили,

Трохи руки натрудили.

Я люблю наш тихий сад

І осінній листопад.

Завтра с татком будем зранку

У саду копати ямки,

Бо лишились яблуні

Вчора не досаджені.

М. Сингаівський

5. Цікаво знати!

— Прочитайте текст.

— Що нового ви з нього дізналися?

Ось перед тобою лежить на столі новенький чистий зошит. Лежить і мовчить — не розповідає тобі про те, що зробили його з ялинки, по якій ще недавно стрибала білка.

Зошит не розповів тобі і про те, як ялинка пливла по річці, варилася в котлі, крізь усі машини пройшла, через усю країну проїхала.

Багато випробувань випало на долю ялинки, перш ніж перетворилася вона на цей зошит. І тепер від тебе залежатиме, що буде далі із зошитом.

— Випишіть дієслова. Визначте час.

6. Гра «Доповни прислів'я»

✵ Ластівка день починає, а соловей його... (кінчає).

✵ Друга шукай, а... (знайшов) — тримай.

✵ Удар забувається, а слово... (пам’ятається).

✵ Знайшов — не скач, ... (загубив) — не плач.

— Чи є в реченнях антоніми? Випишіть їх парами.

VI. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. УСНИЙ ТВІР

— За малюнком і поданими нижче словами складіть розповідь. Доберіть до неї заголовок.

Спортивний майданчик, змагання, змагатися, спритність, бігати, наввипередки, стрибки у довжину.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чим запам’ятався вам сьогоднішній урок?

— З яким настроєм його завершуєте?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 381, с. 159.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити