Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 68. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: закріпити знання учнів про зв'язок слів у реченні; вчити встановлювати зв'язок між словами у словосполученнях і реченнях; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовне чуття; виховувати бережливе ставлення до хліба.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Дзвоник всім нам дав наказ —

До роботи швидше в клас.

Попрацюєм всі старанно,

Щоб пройшов урок немарно.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 238,с.98)

— Прочитайте записаний текст.

— Які спільнокореневі слова дібрали до слова будівлі?

— Який корінь у цих словах?

2. Робота за вправою 243 (с. 99)

— Прочитайте виразно вірш.

— Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні.

— Випишіть із вірша підкреслені слова.

— Позначте в них префікс.

— Доберіть до виділених слів спільнокореневі.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про зв’язок слів у словосполученнях і реченнях.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підготовча вправа

— З поданих слів утворіть словосполучення.

Боротися (за що?)

приїхати(куди?) любити (що?) учитися(як?) розповідати (про кого?) підійти (до чого?) говорити (як?) любов (до чого?)

— Що допомогло вам утворити словосполучення?

2. Робота за вправою 244 (с. 99)

— Прочитайте словосполучення.

— Визначте головні і залежні слова в словосполученнях. (Головне слово — це те слово, від якого ми ставимо питання. Залежне слово — це те слово, до якого ми ставимо питання.)

— До якої частини мови належать головні слова? (До іменника)

— До якої частини мови належать залежні слова? (До прикметника)

— Отже, іменник тісно пов’язаний з прикметником. У словосполученнях іменника з прикметником питання ставимо від іменника.

3. Вибіркове списування

— Випишіть словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні. (Веселе сонце, гострий зір, світла думка)

Фізкультхвилинка

4. Словникова робота

— Відгадайте загадки.

✵ На городі молода

Пишні коси розпліта,

У зелені хустинки

Золоті хова зернинки. (Кукурудза)

✵ Має жовтий вусок,

Запашний колосок.

Буде з мене мука

Й паляниця золота. (Пшениця)

— Це злакові рослини. Синонімами до слова кукурудза є слова маїс, пшеничка, пшінка. З них виготовляють крупу, борошно, з кукурудзи — олію.

5. Хвилинка каліграфії

— Складіть прислів’я і запишіть його каліграфічно в зошит.

На чор ній зем лі біла пше ниця ро дить.

— Підкресліть головні члени речення.

— Установіть зв’язок слів у цьому реченні (усно).

6. Робота за вправою 245 (с. 100)

— Прочитайте виразно текст.

— Чому хліб має золотаву шкоринку?

— Які дії виконували «золоті руки?» (Посіяли, доглянули, зібрали, змолотили, замісили, спекли)

— Як ви будете ставитися до хліба? Чому?

7. Вибіркове списування із завданням

— Спишіть другий абзац із вправи 245, вставляючи пропущені букви.

— Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

8. Зв'язок слів у реченні

— Випишіть виділене речення з другого абзацу вправи 245.

— Покажіть зв’язок слів у цьому реченні.

Золоті руки зерно посіяли.

Руки (що зробили?) посіяли; руки (які?) золоті; посіяли (що?) зерно.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які слова є у словосполученні? (Головне і залежне)

— Як установити зв’язок слів у словосполученні?

— Як установити зв’язок слів у реченні?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 246, с. 100.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити