Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 113. ДОБИРАННЯ ПОТРІБНИХ ЗА ЗМІСТОМ ДІЄСЛІВ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Мета: формувати вміння учнів добирати потрібні за змістом дієслова, визначати час дієслів та змінювати дієслова за часами; вчити спостерігати за роллю дієслів у реченні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Зз зц єць ух ає

Заєць має двоє вух.

Як одним він рухає,

Другим слуха вітерець,

Що за полем дмухає.

— Назвіть дієслова.

— Визначте їх час.

— Зробіть звуковий аналіз слова вітерець.

— Складіть речення зі словом заєць.

2. Аналіз контрольної роботи

Учитель разом з учнями аналізує помилки, які були допущені під час написання диктанту. Виконується робота по усуненню помилок.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Яку частину мови ми вивчаємо?

— Як визначити час дієслів?

— Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про дієслова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 160-161)

1) Робота в групах (вправа 382, с. 160).

— Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Перекажіть.

— Спишіть перший абзац тексту, розкриваючи дужки. Доберіть потрібне за змістом дієслово.

— Зробіть аналіз виділеного слова за будовою.

2) Словникова робота (вправа 383, с. 160)

— Прочитайте слова в рамках. Запам’ятайте правопис цих слів.

— З’єднайте ці слова з відповідними значеннями, які подаються в довідці. Запишіть.

— Складіть і запишіть речення з цими словами, підкресліть дієслова.

3) Фронтальна робота (вправа 384, с. 160-161)

— Прочитайте текст.

— Спишіть текст, підкресліть дієслова з не. Визначте час і дію (завершену чи незавершену) всіх дієслів.

— У підкресленому реченні визначте головні та другорядні члени.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра «Визнач час»

Розуму за гроші не купиш.

І сила перед розумом никне.

Розуму чоловік вчиться увесь вік.

Що нині утече, то завтра не зловиш.

Мудрим ніхто не родився, а навчився.

2. Гра «Віднови вірш»

— Спишіть, розкриваючи дужки. Ставте дієслова у потрібній формі.

Скоро сонечко (пригріють),

(потече) струмки,

Темний гай (зазеленіють),

(Зацвіте) квітки.

О. Олесь

3. Робота в парі

— Спишіть, добираючи з дужок потрібне за змістом слово.

Учень (запізнився, прийшов пізно, затримався, припізнився) на урок. Маринка (берегла, доглядала, гляділа, пильну вала) квіти.

Учитель (вчащає, заходить) до класу.

4. Самостійна робота

— Випишіть дієслова. Визначте їх час.

• Прозорі тіні берег красять,

Гудуть десь бджоли у дуплі,

На камінь ящірка вилазить,

Припав метелик до землі.

М. Філянський

• 3 неба сяє сонце привітне,

Біля хати яблуня квітне,

Бджіл вона приваблює цвітом —

Вродять щедро яблука літом.

М. Ковнацька

Взаємоперевірка в парах з опорою на зразок, поданий на дошці.

5. Розвиток мовлення

— Зі слів кожного рядка складіть речення. Запишіть їх так, щоб вийшла зв’язна розповідь.

Повернулися, вирію, з, ластівки.

Дахом, гнізда, під, вони, ліплять.

Грудочки, з, річки, носять, глини, ластівки.

Пташенятам, м’яко, у, буде, гнізді.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

— Які завдання були найбільш цікавими?

— Чого хотіли би навчитися на наступному уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 385, с. 161.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити