Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 71. ВЛАСНІ ТА ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ. ВЕЛИКА БУКВА У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Мета: ознайомити учнів з поняттями «власні іменники», «загальні іменники»; вчити вживати їх у власному мовленні; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 250, с. 103)

— Прочитайте записані абзаци.

— Поясніть правопис слів з пропущеними буквами.

2. Словниковий диктант

— Запишіть слова, розподіляючи їх за питаннями хто? або що?.

Ведмідь, кукурудза, голуб, суниця, полуниця, хвилина, секунда, шпак, вівця, троянда, метелик, тополя.

— Поставте наголос у словах.

— Усно складіть речення з одним з цих слів.

3. Робота за вправою 252 (с. 104)

— Прочитайте вірш Романа Завадовича.

— Спишіть вірш. Підкресліть іменники, які називають імена людей.

— Чому ці слова пишуться з великої букви?

— Яким великим українцям належать ці імена?

— Чому виділене слово пишемо з великої букви?

— Які ще слова можуть писатися з великої букви?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми поглибимо свої знання про правопис слів з великої букви, ознайомимося з новими поняттями.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 104)

— Які іменники називаються загальними? Як вони пишуться?

— Наведіть приклади загальних іменників.

— Які іменники називаються власними? Як вони пишуться?

— Наведіть приклади власних іменників.

2. Робота за вправою 253 (с. 104)

— Прочитайте текст.

— Де народився Т. Г. Шевченко?

— Яким було життя малого Тараса?

— Назвіть найкращих друзів хлопчика.

— Кого найбільше любив малий Тарас?

3. Вибіркове списування

— Випишіть власні іменники із вправи 253.

Перевірка виконання.

Фізкультхвилинка

Стали, діти, біля парти.

Кожен з вас здоров’я вартий.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі.

А теп'ер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за вправою 254 (с. 105)

— Прочитайте текст.

— Про кого в ньому йдеться?

— Де народився відомий український письменник?

— Де навчався Іван Франко?

— Спишіть текст.

— Підкресліть загальні назви однією рискою, власні — двома.

2. Гра «Хто більше за 1 хвилину?»

Робота в групах

1- ша група записує назви міст;

2- га група — назви рік;

3- тя група — імена хлопчиків;

4- та група — імена дівчаток.

Перевірка робіт. Оголошення переможця.

3. Гра «Звертайся правильно»

— Запишіть, як треба звертатися до людей, які мають такі імена.

1 варіант

2 варіант

Олексій, Катерина,

Софія, Микола,

Микола Іванович

Світлана Василівна

4. Робота за схемою

— Дайте усні відповіді на запитання за схемою «іменник + власна назва».

✵ Хто доглядає ліс?

✵ Хто купив цукерку?

✵ Хто стереже дім?

✵ Хто сьогодні черговий?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Як пишуться власні іменники? Наведіть приклади.

— Як пишуться загальні іменники? Наведіть приклади.

Гро «Ланцюжок міст»

— Продовжіть ланцюжок власних іменників, щоб кожний кінцевий звук попереднього слова був першим звуком наступного слова.

Харків — Вінниця — Ялта — Алушта — ...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 255, с. 105. Правило, с. 104.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити