Розробки уроків - Українська мова З клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Урок 65. ПОВТОРЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РІЗНІ ЧАСТИНИ МОВИ: ІМЕННИК, ПРИКМЕТНИК, ДІЄСЛОВО

Урок 66. СЛУЖБОВІ СЛОВА. РОЛЬ СЛУЖБОВИХ СЛІВ У РЕЧЕННІ

Урок 67. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

Урок 68. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Урок 69. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Урок 70. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ЗА КОЛЕКТИВНО СКЛАДЕНИМ ПЛАНОМ

Урок 71. ВЛАСНІ ТА ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ. ВЕЛИКА БУКВА У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Урок 72. ВЕЛИКА БУКВА В КЛИЧКАХ ТВАРИН

Урок 73. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТНОСТІ

Урок 74. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТНОСТІ НА ПРИКЛАДАХ ІМЕННИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ДІЮ

Урок 75. РІД ІМЕННИКІВ: ЧОЛОВІЧИЙ, ЖІНОЧИЙ, СЕРЕДНІЙ

Урок 76. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ ЗА ПОДАНИМ ПОЧАТКОМ, КІНЦІВКОЮ ТА ІЛЮСТРАЦІЯМИ

Урок 77. ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ ІМЕННИКІВ

Урок 78. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ЧИСЛАМИ: ОДНИНА ТА МНОЖИНА

Урок 79. ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ

Урок 80. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ВІДМІНКАМИ

Урок 81. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ВІДМІНКАМИ В ОДНИНІ ТА МНОЖИНІ

Урок 82. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ НАПИСАНОГО ТЕКСТУ. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕКСТУ ЙОГО ТЕМІ

Урок 83. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ «ІМЕННИК». РОЗБІР ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

Урок 84. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Урок 85. ЗВ'ЯЗОК ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

Урок 86. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ І ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

Урок 87. ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ

Урок 88. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ-ОПИСУ «СОНЯШНИК»

Урок 89. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗАГАДКАХ

Урок 90. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОПИСАХ

Урок 91. ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА РОДАМИ У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКАМИ

Урок 92. РОЗБІР ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Урок 93. РОДОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Урок 94. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ЗА КОЛЕКТИВНО СКЛАДЕНИМ ПЛАНОМ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

Урок 95. ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЧИСЛАМИ У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКАМИ

Урок 96. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

Урок 97. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

Урок 98. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Урок 99. ЗВ'ЯЗОК ДІЄСЛОВА З ІМЕННИКОМ У РЕЧЕННІ

Урок 100. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ЗА ПРОЧИТАНИМ ТВОРОМ БЕЗ ЗАЧИНУ ТА КІНЦІВКИ

Урок 101. ДІЄСЛОВА-АНТОНІМИ

Урок 102. ДІЄСЛОВА-СИНОНІМИ

Урок 103. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. СПИСУВАННЯ

Урок 104. УЖИВАННЯ ДІЄСЛІВ У ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ

Урок 105. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРО ПРОЧИТАНИЙ ТВІР

Урок 106. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ

Урок 107. ДІЄСЛОВА, ЩО ВИРАЖАЮТЬ НЕЗАВЕРШЕНУ І ЗАВЕРШЕНУ ДІЮ

Урок 108. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЛУЧНИМ ДОБОРОМ ДІЄСЛІВ АВТОРОМ ТЕКСТУ ДЛЯ ЗМАЛЮВАННЯ ПОДІЙ, ЯВИЩ

Урок 109. НАПИСАННЯ ЧАСТКИ не З ДІЄСЛОВАМИ

Урок 110. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ПРИВІТАННЯ ДО ДНЯ МАТЕРІ

Урок 111. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. УСНИЙ ТВІР

Урок 112. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

Урок 113. ДОБИРАННЯ ПОТРІБНИХ ЗА ЗМІСТОМ ДІЄСЛІВ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Урок 114. РОЗБІР ДІЄСЛОВА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

Урок 115. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ДІЄСЛОВО». ПЕРЕВІРНА РОБОТА

УРОКИ ПОВТОРЕННЯ

Урок 116. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНИХ РОБІТ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, РЕЧЕННЯ

Урок 117. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ НА ТЕМУ «МОЇ ЛІТНІ КАНІКУЛИ»

Урок 118. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО БУДОВУ СЛОВА

Урок 119. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити