УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 115. Повторення вивченого за рік. Текст. Речення. Значення слова. Звуки і букви. (Вправи 450-456)

Мета. Узагальнити і систематизувати знання з вивченого матеріалу про текст, речення, значення слова, звуки і букви. Виробляти навички грамотного письма. Виховувати любов до рідного слова.

Обладнання. Таблиця «Алфавіт».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа «Мікрофон».

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— З чого складаються речення? (Зі слів.)

— У скільки частин мови об’єднані всі слова в українській мові? (10.)

— А як поділяються слова? (На склади і на звуки.)

— Як поділяються всі звуки української мови? (На голосні і приголосні.)

— Скільки голосних звуків є в українській мові? (6.)

— Скількома буквами вони позначаються на письмі? (10.)

— Як поділяються в українській мові приголосні звуки? (На тверді і м’які, дзвінкі і глухі.)

— Яку останню тему з української мови ви вивчали? (Написання не з дієсловами.)

— То як пишеться не з дієсловами? (Окремо.)

2. Вправа 449.

— Прочитайте твір про свою улюблену справу. Клас простежить, чи не траплялися у творі не з дієсловами.

III. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Письмо з пам’яті (за вправою 450).

— Прочитайте вірш Дмитра Павличка «Мати-Україна».

— Поміркуйте, чому не тільки слово Україна, але й слово Мати поет написав з великої букви.

— Зробіть звуковий аналіз слів Україна, м'ята, розмовляти.

— Україна

— м’ята

— розмовляти

— Проаналізуйте всі орфограми, розділові знаки у першій строфі.

— Вивчіть напам’ять першу строфу.

— Запишіть першу строфу з пам’яті і звірте з підручником.

2. Рубрика «Слово про слово».

Рубін — дорогоцінний камінь червоного кольору.

Каліграфічна хвилинка.

Сяє, наче, сонце, слово «Україна».

— Чи всі слова каліграфічної хвилинки можна поділити на склади для переносу? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Робота з прислів’ями (за вправою 451).

— Прочитайте і спишіть прислів'я.

— Простежте, які голосні звуки вживаються в словах. Назвіть їх. Якими буквами позначено ці звуки?

— Які голосні є в нашій мові? (а, о, у, и, і, е.)

— Скільки в алфавіті букв на позначення голосних звуків? (а, о, у, и, і, е, я, ю, є, ї.)

4. Вправа 452.

а) Пригадайте! М’якість приголосних звуків перед о завжди позначаємо знаком м'якшення.

б) Робота над віршем.

— Прочитайте вірш. Зверніть увагу на слова з буквосполученням ьо.

— Спишіть перше речення. Підкресліть в словах букви, які позначають м’якість приголосних звуків.

5. Списування з аналізом і завданням (за вправою 453).

а) Робота над текстом вправи.

— Прочитайте текст і порівняйте його з віршем із попередньої вправи. Що в них спільного?

— Який із текстів доцільно помістити в «Літературному читанні», а який - у підручнику з природознавства? Доведіть свою думку.

б) Списування із завданням.

— Спишіть, вставляючи пропущені буквосполучення. Виділені слова поділіть для переносу. (Ма-лень-ка, си-ньо-го, ко-льо-ру.)

в) Звукова модель слова льон.

— льон

6. Пригадайте про апостроф (вправа 454).

— Прочитайте і спишіть речення. Підкресліть слова з апострофом.

— Пригадайте правило написання слів з апострофом.

7. Вправа 455 (усно).

— Прочитайте пари слів. Порівняйте вимову звуків, позначених буквою р.

буряк — бур'ян [р'а]-[рйа]

зоря — сузір ’я

морю — матір'ю [р'у]-[рйу]

пиріг — пір'їна [р'і]-[рйі]

IV. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 182, вправа 456.

V. Підсумок уроку.

1. Вправа «Мікрофон».

— Скільки голосних звуків в українській мові?

— Що ви знаєте про приголосні звуки?

— Як виконати звуко-буквений аналіз слова?

— Коли пишеться апостроф?

— Як переносяться слова з рядка в рядок?

2. Метаграми.

✵ Мною з С в воді ловили

те, що з Р, собі варили.

Потім його смачно їли,

ще і трошки присолили.

(Сак — рак.)

✵ З Н — частина я доби.

З П — я грію щозими.

З Р — предметом стану я.

От вам загадка моя.

(Ніч — піч — річ.)

✵ На мені молотять хліб,

віють, сушать кілька діб.

А якщо з кінця читати —

будуть миші враз тікати.

(Тік — кіт.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити