УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

ДОДАТКИ

Додаток № 1

Словничок третьокласника

(слова, вимову і написання яких треба зонам ’ятати)

Абрикóс, адрéса, áйстра, автомобíль, агронóм, аквáріум, апельсúн, апетúт, асфáльт, банкíр, бензúн, бетóн, бібліотéка, велосипéд, верблюд, вóгнище, вокзáл, горизóнт, гримíти, грім, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипíти, кишéня, колектúв, комбáйн, комбáйнер і комбайнéр, комп’ютер, коридóр, космонáвт, кринúця, кукурýдза, метáл, минýлий, очерéт, пирíг, президéнт, пшенúця, рáдіо, сантимéтр, секýнда, спасúбі, тривóга, фéрмер, хвилúна, черéмха, черéшня (49 слів).

Додаток № 2

Почуття

радості

страху

захоплення

суму

спокуси

зневаги

гордості

сорому

ненависті

співчуття

болю

пригнічення

жалю

каяття

принципового ставлення (до...)

тривога

милосердя

задоволення

гніву

поваги

невдоволення

обурення

любові (до...)

здивування

протесту

вдячності

розчарування

віри (в...)

заздрощів

байдужості

зневіри

життєрадісності

співпереживання

огиди

ніжності (до...)

жорстокості

Додаток № 3

Зразок звуко-буквеного аналізу слова

1. Вимов слово вголос.

2. Поділи його на склади.

3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається).

4. Назви послідовно всі звуки в слові, познач їх буквами в квадратних дужках, наприклад:

[гал’авиена].

5. Запиши слово буквами.

6. Полічи кількість звуків і кількість букв.

7. Поясни невідповідність між кількістю звуків і букв, якщо вона не однакова.

Додаток № 4

Послідовність розбору слова за будовою

1. Визнач слово за питаннями і виділи закінчення.

2. Назви основу слова.

3. Добери до слова два-три споріднені та визнач корінь.

4. Визнач префікс (якщо є).

5. Визнач суфікс (якщо є).

Зразок усного розбору слова за будовою.

У слові розписка закінчення -а, основа — розписк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-.

Зразок письмового розбору слова за будовою.

Додаток № 5

Аналіз іменника як частини мови

1. Аналізоване слово.

2. На яке питання відповідає?

3. Яка це частина мови?

4. Назва власна чи загальна?

5. Назва істоти чи неістоти?

6. Рід (в однині).

7. Число.

8. З якими словами в реченні зв’язане?

9. Яким є членом речення?

Додаток № 6

Аналіз прикметника як частини мови

1. Аналізоване слово.

2. Від якого слова в реченні залежить?

3. На яке питання відповідає?

4. До якої частини мови належить?

5. Число.

6. Рід (в однині).

7. Яким є членом речення.

Додаток № 7

Аналіз дієслова як частини мови

1. Аналізоване слово.

2. На яке питання відповідає?

3. Частина мови.

4. Час.

5. З якими словами в реченні зв’язане?

6. Яким є членом речення?

Додаток № 8

Хатка, яку збудував собі Джек

(За англійським мотивом переспівали Іван Малкович та Юрій Андрухович)

Це хатка, яку збудував собі Джек.

Це сад і город.

А це сонях як сонце,

який заглядає до Джека в віконце

до хатки, яку збудував собі Джек.

А не ось комора.

В коморі — пшениця,

яку викрадає хитрюща синиця,

і вже не печеться смачна паляниця

у хатці, яку збудував собі Джек.

Це кіт. Він сміливо виходить з воріт,

бо дуже він хоче зловити синицю,

яка викрадає з комори пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

А це — подивіться — це пес без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

А це в нас корова ряба і рогата,

яка щойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

А це ось бабуся старенька, горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка щойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

А це що за сплюх? Це, звичайно ж, пастух,

якого картає бабуся горбата,

яку дуже любить корова рогата,

яка щойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже «гав!» на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хати, яку збудував собі Джек.

А зараз погляньмо всі на блоху,

що робить «кусь-кусь» пастухові-сплюху,

якого картає бабуся горбата,

яку дуже любить корова рогата.

яка щойно хвицьнула пса без хвоста.

який каже «гав!» на сміливця кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю, —

щоб діткам спекти О-О-ТАКУ паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

(Улюблені вірші. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1994, с. 100).

Додаток № 9

Алгоритм роботи над реченням

1. Прочитай речення.

2. Назви тип речення за метою висловлювання.

3. Визнач головні члени речення. Підкресли їх.

4. Якими частинами мови виражені головні члени речення? Постав запитання, визнач, запиши над словом.

5. Визнач другорядні члени речення. Підкресли їх.

6. Яким частинами мови виражені другорядні члени речення? Постав за питання, визнач, запиши над словом.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити