УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

ЛІТЕРАТУРА

1. Будна Н.О., Головко З.Л., Козуб О.В. Творчі завдання з української мови. З клас. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2013.

2. Будна Н.О., Головко З.Л., Рябова С.І. Говоримо, читаємо, пишемо. Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 3 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013.

3. Будна Н.О. та інші. 600 диктантів з української мови. 1-4 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

4. Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах. — К.: Радянська школа, 1982.

5. Вихованець І.Р. В світі граматики. — К.: Радянська школа, 1987.

6. Дорошенко О.А. Нестандартні навчальні диктанти // Початкова школа, 1990.

7. Захаркевич В.А. Тематична атестація. Українська мова. 3 кл. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

8. Козуб О.В., Мельничайко О.І. Збірник переказів з української мови. 1-4 класи. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

9. Козуб О.В. та ін. Підсумкова перевірка та оцінювання знань. Дидактичний матеріал. 2 клас. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан. 2002.

10. Новий тлумачний словник української мови. 4 томи. К.: Аконіт, 1999.

11. Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М., Непийвода Ф.А. Цікава граматика. — К.: Радянська школа, 1967.

12. Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Українська мова. Картки поточного та тематичного контролю знань. 3 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003.

13. Рябова С.І. Тестові завдання з української мови. 3 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003.

14. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. — К.: Абрис, 1997. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

15. Словник синонімів української мови (у 2-х томах) К.: Наукова думка, 1999.

16. Вашуленко М.С. Методичні орієнтири щодо роботи за підручником: «Українська мова». 3 клас / М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко, Н А Васильківська// Початкова школа. 2014. № 6. С. 4-9.

17. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 — 392 с.

18. Сучасний урок у початкових класах. / О.Я. Савченко. — К.: Магістр-S, 1997. — 256 с.

19. Жаркова О.В., Малко О А. Збірник переказів для молодших класів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — 64 с.

20. Шост Н.Б. Українська мова: Іменник: зошит-тренажер: 3 кл. / Н.Б. Шост. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 28 с. — (Хочу вчитися краще).

21. Мельничайко О. Збірник рівневих завдань з української мови. З клас. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 160 с.

22. Рябова С.І. Українська мова. Тестові завдання. 3 клас. / Вид. 2-ге, перероблене. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан. 2009. — 24 с.

23. Захаркевич В.А.. Рогач О Й. Українська мова. Завдання для тематичного контролю знань. 3 клас: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2008. — 40 с.

24. Робота з обдарованими дітьми. Сходинки творчого зростання. 1-4 класи: Посібник для вчителя / Упор. Гордіюк Н.М. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2007. — 152 с.

25. Заброцька С.Г. Українська мова. ПОТОЧНИЙ бліц-контроль знань. 3 клас. Частина 2. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 96 с.

26. Інноваційні технології навчання в початковій школі / Автори-упорядники: В.П. Телячук, О.В. Лесіна. — X.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. — 240 с. — (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня».)

27. Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Українська мова. Картки поточного та тематичного контролю знань: Дидактичний матеріал. 3 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009. — 40 с.

28. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М.С. Вашуленка. — К.: Літера ЛТД. 2011 — 364 с.

29. Інтерактивні методи навчання у початковій школі / уноряд. ОМ. Кондратюк. К.: Шкільний світ, 2011. — 104 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»),

30. Кидисюк Н. П. Збірник диктантів з української мови для початкових класів. Харків: Ранок, 1999. 224 с.

31. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления детей. — Екатеринбург: У-Фактория, 2004. — 208 с. (Серия «Психология детства: Практикум»).

32. Коновальчук М.В. Розвиток творчості молодших школярів : система літературних завдань. — К.: Шкільний світ, 2010. — 120 с. — (Бібліотека «шкільного світу»).Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити