УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 12. Абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом. Перевірна робота. Діалог. (Вправи 60-64)

Мета. Формувати уявлення учнів про абзац, логічний і граматичний зв’язок між абзацами; виробляти вміння ділити текст на абзаци й складати текст за поданим планом; виховувати любов до природи.

Обладнання. Малюнки осінньої природи, дидактичний матеріал про осінь, прислів’я, картки для індивідуальної роботи.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

— Які слова і вирази допомогли вам знайти відгадку?

— Зачитайте складений опис калини.

— Кому з рідних ви читали свій опис? Яке враження справив ваш опис калини?

— Якого типу цей текст?

— Тексти яких типів ще вам відомі?

2. Творчий диктант в парах.

Запишіть текст під диктовку. Допишіть кінцівку. Визначте тему, мету. Доберіть і запишіть заголовок.

Картка № 1

1. На подвір’ї гуляла курка з курчатами.

2. У цей час Василько та Михайлик поверталися зі школи.

Картка № 2

1. Раптом налетів яструб і схопив курча.

2. Хлопці ...

3. Індивідуальне опитування. Утворення тексту з деформованих речень.

— Утворіть зі слів речення, із речень — текст.

— Запишіть відновлений текст, доберіть до нього заголовки.

Принесла, дзьобі, в, вона, жолудь.

Восени, цікаво, лісі, в.

Його, під, ховати, почала, коріння.

Прилетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.

Перевірка виконаного завдання.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Цікаве завдання.

Розгляньте уважно малюнки. Вони допоможуть знайти відповідь на запитання: чим починається текст?

(Абзац)

Каліграфічна хвилинка.

А ААА Аа антена батон, зірка, автобус, цеглина, абзац

Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати текст — одиницю зв'язного мовлення.

Робота буде цікавою, адже ми працюватимемо над абзацом.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Попрацюймо разом (вправа 60).

а) Ознайомлення з текстами.

— Прочитайте і порівняйте два тексти.

— Чим схожі тексти? (В них розповідається про одне і те саме.)

— Чим вони відрізняються один від одного? (Перший текст стислий, він нагадує план другого тексту, складається з чотирьох речень. У другому тексті, більш детальному за змістом, кожне речення розгорнуте в абзац.)

б) Встановлення смислових зв'язків між абзацами.

— Прочитайте 1-й абзац. Про що в ньому розповідається? (Про гніздо.)

— Прочитайте 2-й абзац. Про що в ньому йдеться? (Про пташеня.)

— А в 3-му абзаці? (Про Івася.)

— А в 4-му? (Про пташок.)

— Встановимо смисловий зв’язок між реченнями кожного абзацу.

1. Ластівки — пташенята; виліпили — з явилися.

2. Пташеня — воно; випало — лежало на землі.

3. Івась — він; пожалів — підняв; поставив — поклав.

4. Ластівки — пташки; кружляли і щебетали — дякують.

— Подумайте, чому в другому тексті кожна нова думка починається з нового рядка.

— Які ж речення містить абзац? (Тісно пов'язані між собою за змістом.)

— Чи пов’язані між собою абзаци?

— Як пишеться кожен абзац?

в) Проблемне питання.

— Чи можна дібрати заголовок до кожного абзацу?

Висновок. До кожного абзацу можна дібрати заголовок. Із цих заголовків можна скласти план.

— Доберіть заголовок до кожного абзацу. Чи можна ці заголовки вважати планом?

2. Вправа-інтерв’ю за теоретичним матеріалом (с. 32).

а) Читання правила.

— Прочитайте правило на с. 32.

б) Відповіді на питання.

— Візьміть інтерв'ю один в одного. (Учні готують запитання до теми «Абзац».)

— Як можна поділити текст?

— Що включає абзац?

— Скільки речень містить абзац?

— Як пов’язані між собою абзаци?

— Як починається кожен абзац?

Цікава інформація.

Абзац — це відступ у новому рядку тексту. У давніх рукописних книгах перша буква тексту виводилася кіновар’ю червоною фарбою. Звідси давня назва абзацу — червоний рядок.

3. Робота в парах.

Попрацюйте вдвох. Поділіть текст па абзаци. Кожен абзац позначте умовним значком Z.

Відлітають лебеді

Тихий осінній вечір. Сіло за гору сонечко. Навколо тихо-тихо. Раптом з-за лісу пролунав тривожний крик: «Курли, курли...». Високо в небі з’явилася зграя лебедів. Пригадалась мені бабусина казка: коли відлітають лебеді, вони своїми крильми сіють на землі печаль. Коли ж повертаються до нас, то сіють радість.

— Складіть план тексту і запишіть його.

4. Списування (за вправою 61).

— Прочитайте текст. Про що ви дізналися з тексту?

— Усно поділіть текст на абзаци за таким планом.

1. Яка пора року настала ?

2. І По змінилося у природі?

3. Що діялося із зайчиком?

— Спишіть два перші абзаци.

— Поясніть правопис слова зів'яле.

— Наведіть інші приклади написання слів з апострофом.

5. Робота над прислів’ям.

— Чи можна прислів'я на с. 33 назвати заголовком тексту?

Як листя жовтіє, тоді ліс смутніє.

— Які прислів’я про осінь ви знаєте?

Фізкультхвилинка.

6. Колективний аналіз тексту (за вправою 62).

— Послухайте текст.

— Подумайте, чому він так називається.

— Зверніть увагу, на скільки абзаців поділено текст. Чому?

— Розташуйте пункти плану відповідно до змісту тексту. План запишіть.

✵ Рибалка довіз білку до берега.

✵ Дивний гриб стрибнув у човен.

✵ Рибалка ставив сітки на лящів.

— Перекажіть текст за складеним планом.

7. Вправа-міркування (вправа 63).

— Прочитайте запис. Це завершений текст чи уривок?

— Чому ви так думаєте?

— Доповніть запис: розкажіть про те, шо сталося із лебедем, коли почала замерзати вода.

— Придумайте кінцівку.

— Складіть і запишіть план тексту.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, с. 13.)

1) Поділіть текст на абзаци (Z). Доберіть і запишіть заголовок.

__________________

Бабуся запросила нас на день народження. Ми ретельно готувалися до її свята: малювали, ліпили, писали привітання, купували квіти. Настав довгожданий день. Ми пішли до зупинки, сіли в автобус і поїхали. Бабуся нас радо зустріла. Ми привітали її з днем народження. Вона пригостила нас смачним обідом. Прощаючись, ми побажали їй міцного здоров'я.

2) Складіть і запишіть план цього тексту.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 9)

Перевірна робота — «Діалог».

1. Мозковий штурм «Складаємо діалог».

2. Теми для діалогів:

У бібліотеці.

Краплина і листочок.

У крамниці.

Гумка і олівець.

Розмова по телефону.

Пензлик і фарби.

Відвідування хворого.

Екскурсія містом.

Знайомство.

Зустріч зі сніжинкою.

Хмаринка і квіточка

Мій вихідний.

Чарівник і дитина

Зустріч з Дідом Морозом.

На тренуванні.

Розмова з мамою.

3. Інформація для вчителя.

Рівень сформованості діалогічного мовлення в 2-4 класах рекомендується

перевіряти в першому семестрі.

Перевіряються вміння: складати діалог на задану тему, використовувати формули мовленнєвого етикету, дотримуватись правил спілкування, норм літературної мови.

Обсяги утворених діалогів повинні відповідати нормам: в 3-му класі — 4-5 реплік (без урахування формул мовленнєвого етикету).

Уміння вести діалог оцінюється за такими вимогами (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

VI. Підсумок уроку.

Вправа «Продовж речення».

✵ Текст можна поділити на ...

✵ Абзац — це ...

✵ Абзаци пов'язані мі собою за ...

✵ Кожний абзац починається з ...

✵ До кожного абзацу можна дібрати ...

✵ Такі заголовки можна вважати ...

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 32 — вивчити правило, с. 34, вправа 65.

Пошукова робота — спишіть два невеликих абзаци із книги, яку зараз читаєте. Зазначте автора тексту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити