УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 17. Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення знань про основні ознаки речення. (Вправи 75-79)

Мета. Повторити й закріпити знання учнів про речення, формувати вміння ділити текст на речення, збагачувати словниковий запас; розвивати зв'язне мовлення, виховувати любов до природи.

Обладнання. Схеми-опори, таблиці, завдання для роботи в групах і парах.

Хід уроку

I. Аналіз перевірної роботи (диктанту).

1. Вчитель повідомляє результати виконаної роботи.

2. Відзначає учнів, які не зробили жодної помилки в роботі, і дає їм індивідуальні завдання (картки) для самостійної роботи.

а) Працюйте в парах.

Завдання 1

— Прочитайте текст. Підкресліть у ньому слова, за допомогою яких речення пов’язуються між собою.

Червоні маки

Червоні маки вразили мене своєю красою. Вони цвіли так, немов клаптик рожевого неба спустився на землю. Я милувався ними й уранці, й серед дня. Квіти широко розкривали тендітні пелюстки і чарували своєю витонченою досконалістю.

Завдання 2

— Під час читання тексту знайдіть слова, які пов’язують між собою речення та абзаци. Підкресліть їх. Доберіть заголовок.

Чи знайоме вам слово поліклініка? Звичайно! Ви не раз ходили туди з мамою або з татом. А таке неприємне слово — щеплення — знаєте? Страшніші за нього хіба шо тільки зубний лікар. Правда? Ми рідко радіємо зустрічі з лікарем, адже найчастіше нас приводять до нього хвороби. А чи спадало комусь із вас коли-небудь на гадку, що багато тисяч років тому не було звичного лікаря в білому халаті? Звичайно, в ті далекі часи нічого нього не було. Проте, саме тоді почала зароджуватися медицина. Але знадобилися тисячоліття спостережень, століття нагромадження досвіду, аби сьогодні медицина могла захистити кожного з вас від багатьох хвороб.

б) Попрацюйте самостійно.

— Складіть і запишіть текст поради для майбутніх третьокласників про те, як готуватися до контрольної роботи з української мови.

3. Всі інші діти під керівництвом вчителя аналізують допущені помилки і виконують роботу над помилками.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Вправа «Карусель».

— На кожне запитання дайте якнайкоротшу відповідь.

✵ Яка одиниця мови виражає думку?

✵ 3 чого складається речення?

✵ Що мас бути між словами у реченні?

✵ Чим можуть відрізнятися речення між собою?

✵ Що може вживатися в реченні, крім слів?

✵ Які є розділові знаки?

✵ 3 якою інтонацією можуть вимовлятися речення?

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

— До якої теми належать запитання? (Речення.)

— Отож, сьогодні на уроці ми починаємо вивчати гему «Речення». А чи важлива ця тема для вивчення? (Без речень неможливе спілкування.) В ході уроку ми зробимо висновок про це.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з підручником (вправа 75).

— Прочитайте текст. Скільки в ньому речень?

— Про що говориться в кожному реченні? Що саме?

Висновок. У кожному реченні виражена певна думка.

Слово про слово.

Патріарх найстаріша, дуже поважна людина.

2. Списування речень (за вправою 76).

Каліграфічна хвилинка.

В ВВВ Be ви ве ві ій вирій

У теплий вирій путь далека

пролягла у сизій млі... (В. Лучук)

— Вимовте звуки у слові вирій.

— Якими буквами вони позначені на письмі?

— Прочитайте і визначіть, скільки в тексті речень. Доведіть.

— Спишіть, вставляючи після кожного речення крапку. Про яку пору року говориться в тексті?

— Що сказано про берізку?

— Знижуйте голос і робіть паузу в кінці кожного речення.

— Яке речення найкоротше?

— Зі скількох слів воно складається?

— Прочитайте найдовше речення. Скільки в ньому слів?

3. Робота над текстом (за вправою 77).

— Прочитайте виразно текст, знижуючи голос у кінці кожного речення. Робіть між реченнями коротку паузу, а в кінці абзацу довшу.

— Чи виражає кожне речення закінчену думку?

— А чи зв’язані ці речення за змістом?

Висновок. Речення зв’язані між собою за змістом. Вони утворюють зв’язний текст-розповідь.

Фізкультхвилинка.

4. Словесне малювання (за вправою 78).

а) Гра «Уявна картина».

— Давайте разом намалюємо пейзаж, який ми бачили. Візьміть в руки уявний пензлик, я розпочну.

— Ось рамка, це полотно, я малюю пейзаж. (Вчитель передає уявну картину учневі, той має повторити слова вчителя і скласти своє речення і т. д.)

1. На картині я бачу горизонт.

2. Па передньому плані — трава, зелена-зелена.

3. Ближче до мене куші, схожі на жовті кульки.

4. Далі — дерева, одягнені в різнокольорові шати.

5. Я бачу доріжку, шо біжить далеко в парк.

6. ... .

б) Утворення і записування речень.

— Розгляньте фотоілюстрацію. Поставте запитання за її змістом і запишіть відповіді.

в) Хвилинка спілкування.

— Уявіть себе журналістом і учнем. Журналіста цікавить, як учні вашого класу готуються до Свята осені.

— Продумайте запитання і можливі відповіді. Розіграйте діалог у класі. Пам’ятайте про культуру спілкування.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 16.)

1) Спишіть, вставляючи після кожного речення крапку. Доберіть і запишіть заголовок.

_________________

Хороші наші гаї в них багато птахів стукають строкаті дятли кричать граки синиці посвистують люди часто ходять у гай слухати спів птахів

2) Із поданих слів складіть і запишіть речення. Підкресліть головні слова.

Над, річкою, зорі, золотисті, гаснуть.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 14)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 14.)

VI. Підсумок уроку.

Гра «Усі разом».

На парту вчитель кладе аркуш паперу.

— Перед вами невеликий острів «РЕЧЕННЯ ».

— Цікаво, скільки речень живе па ньому? Складіть речення про те, шо ми сьогодні робили на уроці і чого ви навчилися.

— Чого навчилися, слухаючи своїх товаришів?

— Що б ви змінили, розкриваючи тему?

— Який висновки до теми «Речення» ви зробили?

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 41, вправа 79.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити