УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 18. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками. (Вправи 80-84)

Мета. Розширити уявлення учнів про види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні), окличні н неокличні; формувати навички правильного інтонування речень; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати бережне ставлення до природи.

Обладнання. Картки для індивідуальної роботи, таблиця «Речення».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

— Назвіть головні слова у виділених реченнях.

2. Гра «Розкажи все про речення».

— Речення — це ... .

— За метою висловлювання речення бувають ... .

— За інтонацією ... .

3. Робота в парах.

Поділіть текст на речення. Поставте розділові знаки. Запишіть до тексту кінцівку.

У лісі жив їжачок знайшов він собі кімнату у дуплі старої липи тепло там і сухо ось настала осінь падає жовте листя з дерев незабаром зима настане почав готуватися їжачок до зими

4. Поширення речень другорядними членами речення.

Продзвенів дзвінок.

Падає дощ.

Жив їжачок.

Учитель говорить.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці ми пригадаємо, які бувають речення за метою висловлювання і за інтонацією та які розділові знаки потрібно ставити в кінці таких речень.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вірш.

Послухайте вірш і доповніть словами, записаними на дошці.

(Розповідні, питальні, спонукальні, окличні, питальний знак, знак оклику.)

Цвітуть сади. Шумлять гаї.

Це речення ... (розповідні).

Розкажуть щось тобі й мені.

І ... (крапку) ставимо в кінні.

Куди ідеш? Ким хочеш стати?

... (питальні) мають запитати.

І ти пізнаєш їх умить:

бо знак ... (питальний) у кінці стоїть.

Слухняним будь. Люби свій край,

батькам завжди допомагай.

Речення це ... (спонукальні). В них для нас —

до дії заклик чи наказ.

Як гарно тут! Як любо жить!

В кінці ... (знак оклику) стоїть.

Речення ... (окличні) оці —

виразні, гарні і дзвінкі!

Леся Лужецька

2. Робота з таблицею.

— То які є речення за метою висловлення? Л за інтонацією?

3. Конкуре «Прочитай речення» (за вправою 80).

— Прочитайте виразно речення. Зверніть увагу на те, яка мета кожного з цих речень.

Пригадайте! За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні, спонукальні.

4. Вибіркове списування (вправа 81).

— Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок.

— Попрацюйте в групах і знайдіть: 1 група — розповідні речення, 2 група питальні, 3 група — спонукальні.

— Прочитайте їх з відповідною інтонацією.

Пригадайте! Якщо речення вимовляються з особливим почуттям, то вони стають окличними. Окличними можуть бути розповідні, питальні і спонукальні речення. У кінці окличних речень ставиться знак оклику.

— Спишіть другий абзац. Підкресліть спонукальні речення. Прочитайте їх виразно.

Каліграфічна хвилинка.

О о пень ки опеньки

— Випишіть з тексту назви грибів, допишіть ті, які ви ще знаєте.

— Каліграфічно спишіть речення на с. 42. Підкресліть головні слова в реченні. Визначте вид речення.

Народна мудрість про ліс.

(Вчитель показує малюнки лісу.)

✵ Поле бачить, а ліс чує.

✵ Як листя жовтіє, ліс і поле смутніє.

✵ Ліс сам себе чистить.

Фізкультхвилинка.

5. Робота в парах (вправа 82).

— Попрацюйте в парах. Складіть і запишіть розповідні, питальні і спонукальні речення. Використовуйте для цього слова для довідки.

6. Творча робота (вправа 83).

— Прочитайте текст. З яких речень за метою висловлювання він складається?

— Перебудуйте подані речення так, щоб вони стали спонукальними.

— Запишіть утворений текст.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 17.)

1) Визначте, які це речення за метою висловлювання. З’єднайте.

Переходь вулицю на зелене світло світлофора.

✵ Розповідне речення

Ти куди летиш, лелеко?

✵ Питальне речення

Завітала до лісу осінь.

✵ Спонукальне речення

2) У кінці кожного речення поставте потрібний розділовий знак.

Погляньте на це диво_ Впізнали_ Так, це сосна_ Вона така красива, струнка_ На ній рівнесенько ростуть густі зелені віти_ Кожної весни тягнуться до сонця світло-зелені молоді пагони_ Стоїть сосна пишна, розлога_ Голочки позирають у різні сторони, немов запрошують мешканців лісу до себе в гост_

2. Робота з картками дня поточного та тематичного контролю знань. (С. 15)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 15.)

VII. Підсумок уроку.

Гра «Оплески по колу».

Учень виходить до дошки і дарує комусь свої оплески (за те, що отримав допомогу на уроці; добре було працювати в групі, парі; був активним на уроці; працював без помилок; мовлення було чітким і виразним; склав гарне речення; виразно читав записаний текст).

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 43, вправа 84.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити