УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 1. Мова - найважливіший засіб спілкування. (Вправи 1-9)

Мета. Ознайомити учнів з новим підручником «Українська мова»; розширювати уявлення про мову як засіб людського спілкування; ознайомити з поняттям «державна мова», розкрити практичне значення алфавіту для укладання словників; розвивати усне мовлення, вміння розташовувати слова в алфавітному порядку; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття любові до рідної мови.

Обладнання. Словники української мови; таблиця з українським алфавітом, картки зі словами, записи на дошці

Хід уроку

I. Організація класу.

Продзвенів уже дзвінок —

починається урок.

Будемо старанно працювати,

щоб мову рідну гарно знати!

II. Ознайомлення з підручником «Українська мова. З клас».

1. Презентація підручника.

Перед вами — новий підручник, який допоможе нам у вивченні рідної мови.

— Як він називається? Хто його автори?

Розгляньте малюнок на обкладинці. Назвіть предмети, зображені на ньому.

— Подумайте і скажіть, що спільного між тим, що ми бачимо на малюнку, і рідною мовою.

— Зверніть увагу' на умовні позначення, вміщені на початку книги. Чи все вам зрозуміло? Прочитайте, що вони означають.

— Подивіться, як у підручнику виділено правила та словникові слова.

2. Бесіда за змістом Державного Гімну України.

— Кожен з нас має гордитися своєю Батьківщиною, берегти рідну мову, бо «Мова душа кожної національності, її найцінніший скарб» (Огієнко Іван).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Кожен старається свій скарб берегти і примножувати. Працюючи над вивченням теми «Мова і мовлення», ми поповнимо свою мовну скарбничку новими знаннями і уміннями. Людство в усі часи намагалося і намагається розкрити таємниці мови, її роль не тільки як засобу спілкування, а й як формування і вираження думки, як основу духовності народу. Тому рідну мову треба не тільки любити, а вивчати, берегти і добре знати.

2. Робота в групах (вправа 1).

Кожна група готує відповідь на одне запитання.

3. Висновок.

Мова — найважливіший засіб обміну думками між людьми, пізнання світу та передачі досвіду від покоління до покоління. Без мови неможливе існування народу. Ми повинні вчитися говорити грамотно і красиво, висловлювати свої думки точно і виразно. Наше мовлення має бути доречним і багатим.

4. Словникова робота.

— Прочитайте слова і словосполучення. Усно складіть з ними речення на вибір.

Спілкуватися, розмовляти, бесідувати, обговорювати, говорити одне з одним, обмінюватися думками.

5. Обмін думками. Спостереження над творенням слів (вправа 2).

— Що означають слова шовкопряд, водолаз, криголам, трикутник, самокат, паровоз, соломорізка?

— Чому кажуть дзенькати, грюкати, кукурікати, булькати?

— Наведіть приклади слів, подібних до тих, що виділені в другому абзаці тексту. Скористайтеся малюнками на с. 6.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

Мм мм ммм мо ов ва мова

— Утворіть словосполучення зі словом мова.

2. Робота над прислів'ями, записаними на дошці.

Птицю пізнати по пір'ю,

зложиться мова.

Хто люті своєї цурається,

а людину по мові.

Слово до слова —

хай сам себе стидається.

— Складіть частини прислів’я. Як ви розумієте зміст кожного з них?

— Запишіть прислів'я, яке сподобалося вам найбільше.

3. Робота над віршем (вправа 3).

а) Бесіда за прочитаним.

— Як усе те, що нас оточує, допомагає вивчити рідну мову?

— Що цікавого вам доводилося спостерігати в природі?

б) Словникова робота.

— Поясніть значення слова дбанок.

— Яке слово у вірші допомагає вам зрозуміти його значення?

— Де можна знайти пояснення невідомого слова?

в) Списування вірша.

— Спишіть вірш, підкресліть слова, які вказують на те, шо допомагає ви вчати рідну мову.

Фізкультхвилинка.

Вікна в класі відчинили,

і повітря запросили

до нашої кімнати

у гості завітати.

Всі руки підіймаймо

та глибоко вдихаймо.

Раз, два, три, чотири, п’ять —

легені будем тренувать.

Ми крокуєм, присідаєм,

легко бігаєм, стрибаєм.

Втомо, геть іди від нас!

Бо чека важливий час.

Вище руки підіймаєм

і спокійно опускаєм.

Плеснемо ще кілька раз.

За роботу! Все гаразд!

4. Обговорення в парах (вправа 4).

— Прочитайте текст.

— На основі прочитаного тексту і раніше засвоєних знань розкажіть партнеру, що таке рідна мова.

— Спробуйте пояснити значення слів споконвічний, предки.

5. Розвиток мовлення (вправа 5).

Бесіда за змістом вправи.

— Прочитайте і розкажіть, якою має бути державна мова.

6. Проблемне завдання.

(На магнітній дошці картки зі словами.)

— Переставте за алфавітом картки зі словами: ведмідь, диван, скарб, місяць, вересень, тінь, дитина, дерево, середа.

— З якою проблемою ви зіткнулися?

— Хто зумів її розв’язати?

— Яким чином вирішено проблему?

7. Ознайомлення зі словниками української мови (вправа 6).

а) Опрацювання тексту на с. 4.

— Що сказав про словники Максим Рильський? Прочитайте.

— Знайдіть у тексті визначення поняття словник, зачитайте.

— Які правила треба знати, щоб знайти слово у словнику?

— Якими словниками нам треба користуватися, щоб збагатити свою мову?

б) Робота з орфографічними словниками. Складання пам’ятки роботи зі словником.

— Для того, щоб вправно працювати зі словниками, треба знати одну таємницю. Ви можете розкрити її, прочитавши правило на с. 8.

в) Гра на увагу (вправа 7).

— Пригадайте назви букв та послідовність їх розташування в абетці (1 варіант читає букви, що позначають приголосні звуки, а 2 варіант — букви, що позначають голосні звуки).

г) Засвоєння правил роботи зі словником.

— Відшукайте у словнику подані на дошці слова і поставте наголос.

Предмет, черговий, запитання, одинадцять, листопад, очерет, алфавіт.

ґ) Самостійна робота (вправа 8).

— Запишіть в абетковій послідовності назви міст. У словах на ту саму букву беріть до уваги другу букву.

— Допишіть назву нашого міста.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 3.)

а) Складіть і запишіть прислів’я про мову.

Цурається, мови, хто, своєї, хай, стидається, сам, себе.

б) Запишіть в абетковій послідовності назви рослин.

Тополя, верба, чорнобривці, мальви, калина, соняшник, дуб, барвінок, любисток, мак, волошка, фіалка, конвалія, троянда.

VI. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

— Що найбільше запам'яталося?

— Що є найважливішим засобом спілкування?

— Чому потрібно користуватися словниками?

— Які словники допоможуть вибрати слово для кращого вираження думки?

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 8 — повторити алфавіт, с. 9, вправа 9.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити