УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 21. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні. (Вправи 93-97)

Мета. Формувати в учнів поняття «головні члени речення», «другорядні члени речення», «підмет» і «присудок», «основа речення»; закріплювати вміння встановлювати зв’язок між словами у реченні; розвивати спостережливість.

Обладнання. Схема-опора.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Аукціон «Звертання».

Учні зачитують звертання, які вони виписали з підручника.

— Що таке звертання?

— Як виділяється звертання під час вимови? А на письмі?

2. Гра «Фотооко».

Учитель показує речення, записані на дошці, на кілька секунд, а учні повинні запам’ятати і назвати всі звертання, які помітили.

✵ Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко...

✵ Роси, роси, дощику, ярину, рости, рости, житечко, на лану.

✵ Сива зозуленько, не літай раненько, не куй жалібненько.

✵ Ходи обідати, Михайлику!

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Розшифруй».

— Розшифруйте речення і запишіть його.

З ріг текполи селіве мостручки. (З гір потекли веселі струмочки.)

— Підкресліть головні та другорядні члени речення.

— Побудуйте питальні та спонукальні речення до даного.

2. Вправа «Розкажи».

— Розкажіть все про речення.

3. Робота з картками.

— Прочитайте питальні речення. Дайте відповіді на них. Назвіть головні слова в реченні.

✵ Куди відлітають восени пташки?

✵ Хто поселився у гнізді над вікном?

✵ Куди ідуть діти?

✵ Чому не можна гратися сірниками?

✵ Як потрібно поводитися в школі?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні ми продовжимо вивчати тему «Речення».

— Прочитайте запис на дошці. Скажіть, над чим ми будемо працювати.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Формування поняття про члени речення.

а) Вправа-доповнення (вправа 93).

— Доповніть речення словами за змістом. Прочитайте утворені речення.

Каліграфічна хвилинка.

У Уч учн ні шк лі вч ться

У школі вчаться учні.

— Вимовте звуки у слові учні. Поділіть на склади слова школі і вчаться.

— Зі скількох слів складається перше речення?

— Назвіть головні слова в реченні.

Висновок. Речення складаються зі слів, які відповідають на певні питання. Усі слова, до яких можна поставити питання від інших слів, є членами речення.

— А чи можна поставити питання до слова у? (Не можна. Це прийменник. Він допомагає пов’язувати слова між собою і вживається з тими словами, які відповідають на питання: у школі.)

б) Читання теоретичного матеріалу на с. 47.

в) Вправа-дослідження 94.

— Прочитайте речення.

— Про шо говориться в першому реченні?

— Назвіть слово, яке підказує, про що говориться. (Жовтень.)

— На яке питання відповідає цей член речення? (Що?)

— Про що говориться в другому реченні? На яке питання відповідає цей член речення?

Учні читають теоретичний матеріал про підмет на с. 47.

Висновок. Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом.

— На які питання відповідає підмет?

— Ми визначили підмет у реченнях. Тепер дізнаємося, що говориться про підмет в реченні.

— Відшукайте члени речення, які вказують, що саме говориться про підмет. Ставте питання від підмета.

— На які питання відповідають ці члени речення?

Учні читають теоретичний матеріал про присудок на с. 47.

— Чи є в цих реченнях, крім підмета і присудка, ще якісь слова, що відповідають на певні питання? Назвіть їх.

Висновок. Підмет і присудок — головні і важливі члени речення. Вони передають основний зміст висловлювання. Це головні члени речення. Вони становлять основу речення. Усі інші члени речення називаються другорядними, хоча вони теж є важливими для вираження думки.

Учні читають теоретичний матеріал про присудок на с. 48.

г) Попрацюймо разом (вправа 95).

— Прочитайте текст. Визначте в реченнях головні члени речення.

— Ставте питання від підмета до присудка.

— Пограємось у гру про те, шо можна побачити, відчути в осінньому лісі.

Керівник групи отримує картку, на якій зображені малюнки.

Він повинен поставити запитання, а решта — дати відповідь.

— Що можна побачити в лісі? Як виглядає трава?

Фізкультхвилинка.

ґ) Складання речень за схемою (вправа 96).

— Спишіть речення. Підкресліть в ньому основу — підмет і присудок.

Зверніть увагу! Так зв'язуються між собою головні та другорядні члени речення (с. 48).

— За поданою схемою самостійно покажіть зв'язки між членами такого речення.

Пожовкле листя злітає на землю.

Візьміть до уваги! Питання між головними членами речення можна ставити від підмет до присудка і навпаки — від присудка до підмета.

Підкреслюйте так:

Підмет _____________

Присудок

Другорядні члени речення .........................

д) Робота зі схемою-опорою.

— Доповніть подані речення другорядними.

На небі світить яскраве сонце.

е) Списування (вправа 97).

— Спишіть. Визначте головні члени в кожному реченні. Підкресліть їх.

— Усно поставте питання від головних до другорядних членів речення.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 18.)

1) Прочитайте речення. Підкресліть у них підмет і присудок.

Світанок у лісі

Заграла над лісом ранкова зоря. Над галявинами заліг густий туман.

Ось повертається з нічного промислу зморений зайчисько. Ганялася за ним лукава лисиця. Дякав страшний пугач. Ловила хижа рись. Утік від ворогів малий розбишака.

2) Складіть схему останнього речення.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 18)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 18.)

VII. Підсумок уроку.

Гра «Сонячний зайчик».

Учитель каже, що він упіймав «сонячного зайчика» і пропонує передати його по колу, щоб кожна дитина могла зігріти його своїм теплом.

Учитель починає: Сорока сидить. Учень продовжує: Сорока сидить на дереві. Світить сонце. І т.д.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 47-48 — вивчити правила, с. 49, вправа 97 (завдання 3).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити