УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 22. Закріплення поняття про головні і другорядні члени. Зв'язок слів у реченні. Складання речень за схемами. (Вправи 98-102)

Мета. Закріплювати знання учнів про члени речення; формувати вміння визначати в реченнях головні й другорядні члени речення, встановлювати зв’язок слів у реченні за допомогою питань; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки для вправ «Куток» і «Карусель», схеми речень, таблиця «Речення».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа «Кутки».

На стінах класу прикріплені картки зі схемами речення. Учні мають картки з реченнями домашньої вправи, прикріплюють під відповідною схемою.

— Складіть свої речення за даними схемами.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Карусель».

— Що таке присудок?

— Назвіть головні члени речення.

— Який член речення вказує, про кого або про що йдеться у реченні?

— Що таке присудок?

— Що таке підмет?

— Що таке другорядні члени речення?

— Як підкреслюють підмет у реченні?

— Як підкреслюють присудок у реченні?

— Що таке другорядні члени речення?

— Як підкреслюють другорядні члени речення?

2. Робота в парах.

— Користуючись поданими схемами, доповніть речення другорядними членами речення. Поставте до розповідного речення питальне і запишіть.

— Цвітуть (де?) волошки (які?).

— Соловейко зустрічає (що?) (де?).

— (коли?) ми купалися (де?).

— Галя (як?) пише (кому?) (що?).

— (який?) вітер жене (що?).

— (яке?) листя падає (звідки?).

— Пливе (по чому?) (яка?) хмара.

— (яке?) горобенятко випало (звідки?).

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці продовжуємо працювати над темою «Головні і другорядні члени речення». Будемо закріплювати поняття про головні і другорядні члени речення, зв’язок слів у реченні, складати речення за схемами.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з мовним матеріалом.

— Прочитайте речення, записані на дошці. Визначте головні члени речення.

— Простежте, як вони зв’язані з іншими словами.

— Встановіть зв’язки між словами у другому реченні.

• Над лугами летять білі гуси.

Гуси (що роблять?) летять.

Летять (де?) над лугами.

Гуси (які?) білі.

• Між високими травами в'ється вузька стежка.

Стежка (що робить?) ... .

В’ється (де?) ... .

Травами (якими?) ... .

Стежка (яка?) ... .

2. Каліграфічна хвилинка.

К кК Кк Ка рпа ти

Карпати — край лісистих гір.

— Назвіть звуки у слові Карпати.

— Поділіть його на склади.

3. Робота з підручником (вправа 98).

— Прочитайте текст. Визначте його тему.

— Із третього речення випишіть слова, зв’язані між собою за змістом.

Слово про слово.

Шати — багате, розкішне святкове вбрання.

Фізкультхвилинка.

4. Поетична хвилинка.

Ранок у Карпатах

Ще гори сплять, а сонце встало,

вмить усміхнулося ласкаво угорі

і доторкнулося своїм промінням сміло

до кожної травинки на землі.

Зігріло пташку у гніздечку,

смерекам руку-промінь подало,

поцілувало кожну малу квітку,

воді в струмочку блиску додало.

А я стою серед краси цієї,

на Верховині, в рідній стороні,

в своїх Карпатах і радію,

що виросла на цій землі.

Наталія Шелест

5. Тренувальні вправи.

а) Складання речень за схемами (вправа 99).

б) Самостійна робота (вправа 100).

— Складіть речення так, щоб підметами в них виступали слова з першого рядка, присудками — з другого.

— Запишіть складені речення.

Перевірка виконаної роботи.

Додаткове завдання.

Встановити зв’язок слів у реченнях.

6. Вибіркове списування (вправа 101).

— Випишіть з тексту виділені словосполучення слів за зразком.

— Установіть між словами зв’язок за допомогою питань.

(За зразком у підручнику)

(Пливла (де?) по морю, хвилечка (яка?) бистренька, зорі (які?) веселі, закотивсь (куди?) за хмару)

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 19.)

1) Встановіть зв’язок слів у даному реченні.

На узліссі стоїть квітуча липа.

Липа (що робить?) ________ ;

липа (яка?) __________ ;

стоїть (де?)__________

2) Складіть і запишіть речення за схемою.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 19)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 19.)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа «Місток».

Учні стають парами і будують місток (за допомогою рук, ніг, тулуба, ... ). Кожна пара обирає назву містка і складає про нього речення.

Наприклад: «Місток дружби» — Я і Оленка дружимо з першого класу. У нашому класі всі діти дружать.

Інший варіант гри.

Учні в парі називають головні слова в реченні, складають з ними речення і роблять зв’язок слів у реченні.

Наприклад: 1-ий учень — сонце, 2-ий учень — світить.

Високо у небі світить яскраве сонце.

2. Вправа «Мікрофон».

— Назвіть головні слова в реченні.

— Як називаються всі інші члени речення?

— Що означає слово шати'?

— Складіть з цим словом речення.

— Встановіть зв’язок слів у цьому реченні.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 51, вправа. 102.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити