УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 23. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 103-107)

Мета. Розширювати уявлення учнів про основні ознаки речення та його оформлення на письмі, закріпити знання про види речень за метою висловлювання та інтонацією, про головні і другорядні члени речення; розвивати вміння інтонувати, поширювати речення, встановлювати зв'язок між членами речення.

Обладнання. Картки для роботи в парах. Мовний матеріал, таблиці до теми «Речення», ілюстрації осені, дуба, узлісся.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

1. Перевірка домашнього завдання.

— Які слова ви додали за питаннями? Назвіть сполучення слів.

— Зачитайте речення, які ви склали.

2. Вправа «Мікрофон» (запитання і повторення на с. 52).

— Чим відрізняється речення від окремих слів?

— Які бувають речення за метою висловлювання?

— У кінці яких речень ставиться крапка? А знак питання?

— Які речення називаються окличними? Що ставиться в кінці окличних речень?

— Як виділяються на письмі звертання?

— Що є основою речення? Що називають підметом? А присудком?

— Як зв’язуються між собою слова в реченні?

3. Робота в парах.

— Відгадайте загадку.

✵ Довгі ноги, довгий ніс,

по болоті ходить скрізь. (Лелека)

✵ Кавунчики дрібненькі,

смугасті та кисленькі,

у колючки вбралися

і кущиком назвалися. (Аґрус)

✵ 3 небесної діжки

крижані горішки

на землю упали,

шкоди нам завдали. (Град)

✵ Що за струмінь-водоспад?

В спеку кожен йому радий.

В нашім парку — гарний, гожий —

веселить він перехожих.

В'ються вгору води потоки,

краплі бризкають нівроку...

Знають Юля та Роман:

ця загадка про... (фонтан).

— Зі словом-відгадкою складіть і запишіть три речення: розповідне, питальне, спонукальне. Поставте в кінці речень потрібні розділові знаки. У кожному реченні підкресліть підмет і присудок.

Додаткове завдання.

— Побудуйте схеми таких речень.

По небу тихо пливуть хмари.

Взимку їжачок спав у лісі під хмизом.

Вночі дощ розлив з відерця калюжі.

З високого неба чути прощальну пісню журавлів.

Перевірка виконаної роботи.

3. Робота з картками .для поточного та тематичного контролю знань. (С. 14)

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці підсумуємо і повторимо все те. що вивчили з теми «Речення».

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Тренувальні вправи.

а) Списування (за вправою 103).

— Прочитайте текст. Чого він навчає?

— Спишіть. Усно поставте питання до підкреслених головних членів речення.

Зверніть увагу, що в другому реченні є аж чотири підмети.

Знайдіть в тексті речення зі звертанням. Яким є це речення за метою висловлювання? Як вимовляється?

б) Встановлення зв'язків між словами в реченні (за вправою 104).

— Встановіть зв’язок між словами за допомогою питань. Запишіть за зразком.

— З одним сполученням слів (на вибір) складіть і запишіть речення.

в) Творча робота (за вправою 105).

Каліграфічна хвилинка.

О О ООО Оо оо ооо о с і н ь осінь

Осінь на строкатому коні їздить.

— Скажіть, як ви розумієте це прислів’я.

— Назвіть головні слова в реченні.

— Складіть два речення зі словом осінь так, щоб:

1 варіант — це слово було підметом;

2 варіант — це слово було другорядним членом речення.

г) Вироблення аудіативних умінь (за вправою 106).

— Послухайте текст.

— Який це тип тексту? Визначте тему і мету тексту. Яку б назву тексту ви дали?

— Перекажіть текст.

— Знайдіть речення, у яких підметом є слово дуб. Усно встановіть зв’язок між членами речення.

— Назвіть звуки у виділених словах, складіть їх звукові моделі. (Додаток)

Словничок третьокласника.

узлісся

— Знайдіть це слово в тексті вправи 106. Складіть своє речення зі словом узлісся.

— Уявіть, що ви художники. Як ви намалюєте узлісся?

2. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 19.)

1) Із поданих слів складіть і запишіть речення.

Лісовим, їжу, мешканцям, знайти, важко, взимку.

Люди, на, приходять, допомогу, їм.

Розкладають, сіно, на. овочі, вони, галявинах, та.

Довірливо, їдальні, звірі, відвідують, такі.

2) Складіть схему останнього речення.

V. Підсумок уроку.

Вправа-енергізатор «Дякую за чудовий урок».

Діти стають у коло. Один учень — посередині. Він підходить до когось і тисне руку, кажучи: «Дякую за чудовий урок. Ти сьогодні був... Ти сьогодні навчився ...».

Обоє залишаються в центрі і тримаються за руки. До них підходить третій учень, теж починає фразу: «Дякую за ...». Таким чином коло в центрі збільшується. Коли всі висловлять свою думку, завершують церемонію триразовим потиском рук.

(Учитель перед початком ставить умову, або змінює по ходу вправи (говори тихо, скажи виразно, склади спонукальне речення, питальне ...)

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 52 — запитання для повторення (повторити вивчений матеріал з вивчених тем, підготуватися до перевірної роботи), с. 52, вправа 107.

УРОК 24. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити