УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 25. Перевірка знань з мови. Мова і мовлення. Текст. Речення

Мета. Перевірити знання і рівень сформованості вмінь, набутих піл час опрацювання розділів «Мова і мовлення», «Текст», «Речення».

Обладнання. Картки-завдання.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Виконання перевірної роботи з теми.

РОБОТА 1

Варіант 1

1. Найважливішим засобом спілкування с ...

а) жести;

б) мова;

в) інтонація.

2. Текст, в якому про щось або про когось розповідається, є ...

а) опис;

б) розповідь;

в) міркування.

3. Підмет і присудок — це ...

а) головні члени речення;

б) другорядні члени речення.

в) схема речення.

4. Яким за метою висловлювання с подане речення?

Осінь стелить під ноги м'яке листя.

а) розповідне;

б) питальне;

в) спонукальне.

5. Скласти та записати речення зі слів. За його змістом побудувати питальне речення.

Принесла, сойка, у, дзьобі, жолудь, маленький.

6. Поставити у кінці кожного речення потрібний розділовий знак.

✵ Куди поспішає струмочок

✵ Друзі, бережіть природу

✵ Не руйнуйте мурашників

✵ Як ти, хлібиночко, до нас прийшла

✵ Усі птахи охоче поїдають конопляне насіння

7. Списати, визначити зв’язок слів у реченні.

Над садом золотим курличуть журавлі.

8. Переставити речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Записати утворений текст. Дібрати заголовок.

Вони готуються до відльоту в теплі краї.

Раптом у далині з-за лісу з’явилася хмарка.

Це зовсім і не хмарка, а зграя шпаків.

Вона насувалася швидко і зростала на очах.

Був сонячний осінній день.

Варіант 2

1. Для писемного мовлення потрібні не тільки літери, а й ...

а) інтонація;

б) розділові знаки;

в) виразність.

2. Текст-опис — це текст, у якому ...

а) хтось, або щось описується;

б) розповідається про певні події;

в) є спонукання до дії.

3. За метою висловлювання речення бувають ...

а) розповідні, питальні, спонукальні;

б) окличні, неокличні;

в) поширені, непоширені.

4. Визначити, яким за мстою висловлювання є подане речення.

Який сьогодні чудовий день!

а) розповідне;

б) питальне;

в) спонукальне.

5. Скласти та записати речення зі слів, За його змістом побудувати питальне речення.

Язиком, шишкар, ялиновий, насінину, дістає.

6. Поставити у кінці кожного речення потрібний розділовий знак.

✵ Чому повертає соняшник голову за сонцем

✵ Який чудовий осінній день

✵ Густий туман сідає на опале листя

✵ Куди відлітають птахи восени

✵ Сергійко відпочивав на березі річки

7. Списати, встановити зв'язок слів у реченні.

По пшениці вітер хвилями гуляє.

8. Переставити речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Записати утворений текст. Дібрати заголовок.

Потім високо злітають в небо, повільно помахуючи крилами.

Тяжко птахам покидати рідні місця, вони довго кружляють над своїми гніздами.

Як тільки настає осінь, усі птахи відлітають у теплі краї.

Там ніколи не буває зими.

РОБОТА 2

Варіант 1

1. Вибрані правильне твердження.

Мовлення буває ...

а) усне і писемне;

б) усне і друковане;

в) усне, писемне, друковане.

2. З яких частин складається текст?

а) зачину, основної частини, кінцівки;

б) зачину, кінцівки;

в) заголовка, основної частини, кінцівки.

3. Визначити правильну схему речення.

Діти збирають у парку жолуді.

4. Визначити кількість речень у тексті.

Ластівка зліпила гніздечко. Побачив це горобець. Зайняв його. Ластівка покликала на допомогу інших ластівочок. Разом вони вигнали горобця з гнізда.

а) 5

б) 6

в) 7

5. Перебудувати речення так, щоб у ньому з'явилося звертання.

Максим допоміг дідусеві перейти вулицю.

6. Скласти речення за поданими моделями.

Хто? шо роблять? де? що?

Як? що? що робить?

7. Поширити речення і встановити зв’язок слів у реченні.

Падає дощ.

8. Списати текст, ставлячи в кінці кожного речення потрібний розділовий знак.

Багато пташок залишається у нас зимувати чи знаєте ви, як називаються ці пташки як ви допомагаєте їм узимку за цю допомогу вони віддячать вам навесні.

Варіант 2

1. Вибрати правильне твердження.

Мовлення — це ...

а) шум дощу, гуркіт грому;

б) спілкування, розмова, діалог;

в) знаки, голос, спів.

2. Текст — це ...

а) кілька речень, зв’язаних між собою однією думкою;

б) кілька слів, зв’язаних між собою однією думкою;

в) кілька речень, не зв’язаних між собою.

3. Визначити правильну схему речення.

Юрко пішов у ліс по гриби.

4. Визначити кількість речень у тексті.

Якось ішли лісом двоє товаришів. Назустріч їм вийшов ведмідь. Один хлопець кинувся тікати, а другий залишився на дорозі. Він упав на землю і прикинувся мертвим. Знайте, що ведмеді не чіпають мертвих,

а) 7;

б) 5;

в) 6.

5. Перебудувати речення гак, щоб у ньому з’явилося звертання.

Наталя позичила однокласниці олівець.

6. Скласти речення за поданими моделями.

Хто? що робить? що? чим?

Як? що? що робить? де?

7. Поширити речення і встановити зв’язок слів у ньому.

Світить сонце.

8. Списати текст, ставлячи в кінні кожного речення потрібний розділовий знак. Прийшла осінь все нижче ходить над землею сонце тварини і рослини готуються зустріти зиму на полях збирають кукурудзу, картоплю, буряки.

III. Збір зошитів.

Інформація для вчителя.

Оцінювання знань з мови, мовних умінь і навичок.

Оцінювання мовних знань і вмінь рекомендується здійснювати в 2-4 класах не менше, як двічі на семестр після вивчення певного розділу (невеликі за обсягом розділи можна об'єднувати, а великі — перевіряти за логічно завершеними частинами).

Перевірці підлягають знання і вміння з мови, необхідні для правильного й грамотного оформлення усних і письмових зв’язних висловлювань.

Перевірка здійснюється фронтально в письмовій формі із застосуванням тестових завдань двох типів: 1) завдання закритого типу, які передбачають вибір одного із запропонованих варіантів відповідей; 2) відкриті завдання, що виконуються без опори на запропоновані варіанти відповідей (самостійне утворення форм слова, добір слів за певною ознакою, побудова речень тощо).

Учням 3-го класу пропонується вісім завдань: чотири закритого типу (з трьома варіантами відповідей на кожне) і чотири відкриті.

У 3-4 класах кожне закрите завдання оцінюється одним балом, відкрите двома балами (якщо таке завдання виконане частково, то учневі зараховується один бал). У разі, якщо в ході виконання відкритих завдань учень припустився орфографічних чи пунктуаційних помилок на вивчені правила, рекомендуємо від загальної суми набраних балів віднімати 1 бал за недотримання грамотності.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити