УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 26. Аналіз перевірної роботи. Слова з прямим і переносним значенням. (Вправи 108-111)

Мета. Формувати в учнів уміння розрізняти пряме й переносне значення слів, вживати в мовленні слова в переносному значенні: розвивати навички учнів зв’язно висловлювати свої думки, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання. Індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи («Мова і мовлення», «Речення», «Текст»).

1. Вчитель повідомляє результати виконаної роботи.

2. Відзначає учнів, які не зробили жодної помилки в роботі, і дає їм індивіду альні завдання (картки) для самостійної роботи.

а) Попрацюйте удвох!

— Складіть з кожним словом по два речення, в одному з яких воно буде підметом, а в другому другорядним членом.

1. Квіти

2. Вікно

3. Небо

б) Попрацюйте в групах.

Підкресліть у кожному реченні підмет.

У цьому році чудово вродило жито. А море сьогодні таке спокійне-спокійне. У мами на руках солодко спить дитятко. Зернятко впало па землю і проросло.

— Зі словами, що були підметами, побудуйте речення так, щоб вони стали другорядними членами.

3. Всі інші діти під керівництвом учителя аналізують і виконують роботу над помилками.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Гра «Хто це? Що це?»

✵ Рідна, лагідна, найдорожча — хто? ...

✵ Чорна, дощова, грізна, велика — що? ...

✵ Весняний, сонячний, теплий, щедрий — що? ...

✵ Яскраве, тепле, пекуче, золоте — що? ...

✵ Пухнаста, руда, хитра — хто? ...

— Що ви можете сказати про ці слова? (Вони складаються зі звуків, діляться на склади, служать для складання речень.)

— Чому лисиця хитра? Чому день щедрий? Чому сонце золоте?

— В якому значенні вжиті ці слова? (В переносному.)

— Кожне слово має своє значення. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з властивістю слів вживатися в прямому і переносному значенні. Головне призначення слів служити засобом називання навколишніх предметів, ознак, дій.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження над значенням слова.

а) Гра «Асоціації».

Зараз я назву слова, а ви спробуйте уявити, що я мала на увазі: гусениця, журавель, ніс, золота, гострий.

— Утворіть словосполучення з цими словами.

— А тепер порівняйте їх з тими, що записані на дошці.

— Чи вийшли у вас словосполучення з такими значеннями?

✵ гусениця — гусениця трактора;

✵ журавель журавель біля криниці:

✵ золота обручка — золота осінь;

✵ гострий ніж — гострий язик.

— Чому? Що я мала на увазі? А про що думали ви?

— Що ви скажете про слова першого рядка? (Вони вжиті так, як буває насправді, тобто у прямому значенні.)

— Яку ознаку гусениці перенесено на гусениці трактора? (Повзе повільно, як гусениця.)

— Отже, ознаку гусениці перенесено на трактор, тобто слово вжите в переносному значенні.

— Складіть з цими словосполученнями речення. Назвіть головні члени речення.

— Порівняйте значення наступних словосполучень.

— У якому словосполученні значення слова звичайне, пряме?

— В якому це значення переноситься на інший предмет?

Висновок:

— Які бувають слова?

— Які слова роблять наше мовлення образним з прямим чи переносним значенням? Доведіть свою думку.

— Де можна вживати слова в переносному значенні?

б) Наукова довідка.

✵ Термін переносне значення підказує, шо пряме значення слова наче переноситься на інший предмет за якоюсь ознакою.

Пряме значення слова — це основне значення слова, шо прямо називає

поняття про предмет чи його ознаку.

Переносне значення слова — це перенесення прямого його значення на інший предмет за схожістю.

Отже, перенесення значення слова відбувається на основі подібності, схожості предметів у будь-чому. Якщо якісь предмети чи явища схожі, вони часто одержують ту саму назву.

в) Робота з таблицею.

— Як ви думаєте, за якими ознаками відбувається перенесення значення слова?

за формою

голки їжака

за кольором

золота осінь

за функцією

крило літака, журавель біля криниці

за розташуванням

рукав ріки

за враженням

сердитий вітер, чорна душа, гострий язик

за оцінкою

ясна думка

г) Робота з віршами.

— А для чого людям потрібно переносити значення слів на інші предмети?

Може краше, щоб кожне слово мало тільки одне значення?

Наша мова не буде тоді такою яскравою і образною. Багатозначність слів, можливість їхнього переносного вживання свідчить про гнучкість і розвиненість мови, про її здатність передавати глибину думки і найтонші відтінки почуттів.

Життя слів, так само як і наше життя, багате і різноманітне. Тому слова і вирази у переносному значенні допомагають постам і письменникам створити яскраві поетичні образи.

— Послухайте вірш. Знайдіть у ньому слова, вжиті у переносному значенні.

У сестрички

золоті косички,

золоте волосся,

як в полях колосся.

І мою сестричку

Сонечком зовуть,

бо вона і сонце

разом устають.

М. Стельмах

Пише хвостиком лисичка

щось по росяній траві.

Дятел, пташка невеличка,

ставить знаки на корі.

Таємниче пишуть риби

плавниками у ріці.

Зайчик сонячний на шибі

пише вірші-промінці.

Пише в хмарі блискавиця,

пише трактор на лану,

що уродиться пшениця —

дощ напоїть ярину.

Віражі під час навчання

вправно пишуть літаки...

Діти йдуть до школи зрання

теж писати залюбки.

В. Лучук

2. Попрацюймо разом (вправа-спостереження 108).

— Прочитайте сполучення слів у лівому і правому стовпчиках.

— Порівняйте значення виділених слів у кожному рядку.

— У яких сполученнях слів виділені слова вжито так, як буває насправді, тобто в прямому значенні, а в яких сполученнях слів значення переноситься на інший чимось схожий предмет?

— Складіть із словосполученнями речення (усно).

Зверніть увагу! Слова вживаються в прямому і переносному значеннях!

3. Списування (за вправою 109).

— Прочитай текст. До якого стилю мовлення можна віднести цей текст? (Художнього).

— Що ви уявили, читаючи цей текст?

— Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні. Поясніть, як ви їх розумієте.

— Спишіть текст. У другому і третьому реченнях назвіть і підкресліть головні і другорядні члени.

Фізкультхвилинка.

4. Коментоване письмо (за вправою 110).

— Спишіть, вставляючи замість крапок слова з довідки.

— У якому значенні прямому чи переносному вжито вставлені слова?

— У кожному реченні підкресліть підмет і присудок.

Каліграфічна хвилинка.

З З з Зз зи зе за зу зо мл ля земля

Земля під снігом заснула до весни.

— Підкресліть головні члени речення. В якому значенні вжито слово заснула?

5. Попрацюйте парами.

— Знайдіть слова, вжиті у переносному значенні. Підкресліть їх.

✵ Сміються, плачуть солов’ї і б’ють піснями в груди. (О. Олесь)

✵ Пливуть, пливуть далекі журавлі, і сизий дим, і гуси волохаті... (К. Герасименко)

✵ Сідає сонце десь за гаєм... (М. Пригара)

✵ Облітають із вишень сорочечки крихітні цвіту...

✵ Сонце кожній травинці малій виціловує роси ...

✵ На лапках кошачих сіро-буро-кошлатий теплий вечір прибрів. (І. Дем’янова)

— Складіть і запишіть речення з цими ж словами, вживаючи їх у прямому значенні.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 20.)

1) Прочитайте текст. Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

Крокує з жовтим пензлем по землі золота осінь. Розфарбовує листя дерев, травичку. Зігріває своїм останнім теплом землю-матінку. /Цедрі дарунки залишає для звірів у лісі.

2) Утворіть словосполучення, добираючи слова з довідки.

У прямому значенні

У переносному значенні

стрибає ____________________

стрибає ____________________

літній ____________________

літній ____________________

радісна ____________________

радісна ____________________

Слова для довідки: промінчик, білочка, чоловік, день, весна, дитина.

Творче завдання.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 20. завдання 1, 2.)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 20.)

VI. Підсумок уроку.

1. Вправа-міркування.

— Прочитайте вислови і подумайте, чи правильно вжиті виділені слова.

✵ Олена — порядна людина, бо дуже любить порядок.

✵ Дідусь чуйний, бо все добре чує.

✵ Юрко такий смішний, тому що часто сміється.

— Змініть кожне речення, вживаючи виділені слова у властивому їм значенні.

2. Вправа «Інтерв'ю: учень — учневі, учень — вчителю, вчитель — учню».

— Що ви знаєте про значення слів?

— У якому значенні вони можуть вживатися?

— Що таке переносне значення слів?

— В якому значенні вжито словосполучення гостре слово?

— Яке значення має словосполучення золотий годинник?

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 55, вправа 111.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити