УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 27. Слова, які мають кілька значень. (Вправи 112-115)

Мета. Формувати в учнів поняття багатозначності слів в українській мові, вміння вживати в мовленні багатозначні слова; розширити уявлення про значення слів і їх вживання; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки для індивідуального опитування, малюнки предметів.

Хід уроку

І. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте словосполучення, які утворили в переносному значенні.

— Які речення з ними склали?

— Що таке слова з переносним значенням?

— Що означає порівняти?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Робота з картками.

Картка № 1

— Прочитайте. Спишіть. Підкресліть у вірші слова, вжиті у переносному значенні.

Річка ширшою стає,

в річці сонне устає,

біля сонця риболов

тягне срібний свій улов.

М. Стельмах

Картка № 2

— Прочитайте. Підкресліть слова, вжиті у переносному значенні.

Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом синьоока осінь їде навмання.

В'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита, і берізка гола мерзне за вікном.

В. Сосюра

— Складіть речення з цими словами.

2. Вибірковий диктант.

— Запишіть словосполучення у два стовпчики, розрізняючи, які з них вжито у прямому значенні; які — у переносному.

Кіт дрімає, ліс дрімає, співає ліс, струмок, шепочуть дерева, золоте волосся, золота прикраса, гіркий перець, весела дівчина, залізна воля, каштанове листя, добрий борщ, Чорне море, море сміху.

Перевірка виконання.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Вправа-загадка (вправа 112).

— Прочитайте вірш. Скільки значень має слово гребінець?

— У кого був справжній гребінець?

— Поміркуйте, який гребінець був першим.

— За допомогою яких питань можна встановити зв’язок між поданими словами?

Висновок. В українській мові слова можуть мати кілька значень.

— Сьогодні на уроці ми поговоримо про слова, які мають кілька значень. Такі слова називаються омоніми.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Коментоване письмо (за вправою 113).

— Прочитайте речення. Подумайте і скажіть, як ви розумієте значення слова ніжка в кожному випадку.

2. Спостереження за мовним матеріалом (вправа 114).

— Прочитайте уривки з віршів. У яких значеннях у них вжито слово земля?

Каліграфічна хвилинка.

З 3 зз зз зе мл ля земля

Де найкращая земля?

— Складіть або пригадайте відомі речення зі словом земля у таких значеннях: Земля — планета, земля — наша країна, земля — грунт, земля — поле. Запишіть ці речення.

3. Хвилинка спілкування (робота в парах).

— Продовжіть розмову.

Фізкультхвилинка.

4. Самостійна робота.

— Складіть речення з поданими словосполученнями. Підкресліть прямою лінією багатозначне слово, хвилястою — омоніми.

Ключ джерельний — ключ від дверей; весняний грім — грім оплесків; срібний дзвіночок — срібний голос; гостра пила — Оля пила; залізні прути — залізні мускули; жар спав — хлопчик спав; годинник іде — мандрівник іде; пара рукавиць — гаряча пора; глибока балка — міцна балка.

5. Працюємо в групах.

— Подумайте, які ще значення може мати кожне із поданих слів. Доберіть до них залежні і запишіть.

✵ Байка — сорочка з байки.

✵ Відповідь — відповідь за вчинок; схвальна відповідь.

✵ Відстоювати — відстоювати правду.

✵ Стояти — стояти на своєму; стояти на смерть.

✵ Вінок — гарно як у вінку; вінок цибулі (часнику та ін.).

✵ Вічко — вічко в картоплині.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 21.)

1) Прочитайте вірш. В якому значенні вжито іменник лист)

Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

Літечко згасає,

тужить горобина.

Чути, як гукає

осінь журавлина.

Жовтий лист під ноги

тихо-тихо пада.

Лісова дорога

ні сумна, ні рада.

В. Струтинський

Складіть і запишіть речення із словом лист в іншому значенні.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 21)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 21.)

VII. Підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання.

— Скажіть, хто або що може виконувати названу дію.

Стоїть, падає, поспішає.

— З якими словами ознайомилися на уроці?

— Чому в українській мові з'явилися багатозначні слова?

2. Міні-тест «Так чи ні».

— В якому значенні вжито словосполучення?

Гострий олівець, гострий біль, гострий ніж, гостре слово, гострий погляд, гостра коса.

VIII. Повідомлення домашньою завдання з попереднім інструктажем.

С. 57, вправа 115.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити