УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 28. Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення (омоніми). (Вправи 116-120)

Мета. Ознайомити учнів зі словами, які звучать і пишуться однаково (омонімами); вчити розрізняти такі слова в усному мовленні і на письмі; розвивати інтерес до мови, лексичного значення слів; збагачувати словниковий запас; виховувати уважність, спостережливість.

Обладнання. Словники.

Хід уроку

I. Організація класу.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні пояснюють значення слів язик і лінійка.

— Чому ці слова багатозначні?

2. Вправа «Очікування».

— Мої очікування від уроку ...

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Міні-тест.

1) Вкажіть рядок, в якому всі словосполучення мають пряме значення.

а) Золотий характер, свіжа газета, сумне поле.

б) Золоте волосся, свіжий вітер, сумна пора.

в) Золотий перстень, свіжий хліб, сумний погляд.

2) Позначте рядок, в якому всі словосполучення мають переносне значення.

а) Танцює думка, летить час, співає душа.

б) Дівчинка танцює, діброва шумить, соловей співає.

в) Танцюють актори, шумлять жита, співає хор.

3) Позначте рядок, в якому всі слова мають по одному значенню.

а) Яблуня, слива, вишня.

б) Коса, байка, базар.

в) Ключ, сонечко, лист.

2. Робота к групах.

1 група — знайти рядки, в якому слово вжите в переносному значенні. Скласти і записати речення.

2 група — знайти рядки, в якому слово вжите в прямому значенні. Скласти і записати речення.

а) дощ, іде, літнім, гаєм, над.

б) дуб, фас, барабані, на, пружно.

в) лелеки, до, гнізд, своїх, стомлені, повертаються.

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Проблемне питання.

— Що ви можете сказати про записані на дошці слова? Чи є вони багатозначними?

Ключ джерельний — ключ від дверей;

весняний грімгрім оплесків;

годинник іде — мандрівник іде.

— Сьогодні на уроці ми дамо відповідь на це запитання, попрацюємо над словами, які звучать і пишуться однаково.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Розв’язування проблемного запитання.

— Яке слово з виділених слів означає назву? (Ключ). А дію? (Іде.) Яке слово означає ознаку предмета? (Весняний.)

— А тепер спробуйте зробити висновок про те, яка відмінність між багатозначними словами і словами, які звучать і пишуться однаково.

2. Зверніть увагу!

— В українській мові є багатозначні слова — омоніми (грецькі слова homos — однаковий і оnyma — ім'я).

Наприклад, слово коса означає сільське знаряддя праці, заплетене дівоче волосся, вузьку смугу суші в морі, берег моря. Це різні слова. Вони тільки звучать і пишуться однаково, та кожне слово означає зовсім різні речі, між собою вони нічим не пов’язані.

— Порівняйте з багатозначними словами, що називають поняття, близькі за формою, кольором або за враженням: золота монета — золота осінь, лагідна мама — лагідний ранок.

Висновок. Омоніми - слова, однакові за звучанням і написанням, але нічим не пов’язані за змістом.

— Чому виникли омоніми?

Омоніми — однозвучні слова, або слова-тезки — виникли у мові з різних причин.

Деколи вони утворюються внаслідок однакового звучання, наприклад: ключ — прилад, що відмикає замок, ключ — зграя журавлів у небі.

Багато омонімів виникає способом запозичення слів з інших мов: бал — танцювальний вечір, бал — оцінка у спорті (з французької мови).

3. Робота зі словником омонімів.

— Коли буває важко визначити, багатозначне слово чи омонім, слід звернутися до словника омонімів. Омоніми у словниках пояснюються в різних словникових статтях і позначаються порядковим номером.

— Знайдіть значення слова бігти.

4. Робота над мовним матеріалом (вправа 116).

— Як можна використати омоніми? Омоніми використовуються для створення художнього образу, каламбурів, жартів.

✵ Сперечалися за води (заводи). Знов починаю я іти (я і ти).

✵ Від гострого слова аж бере за живе (береза живе).

✵ Вітер з садом грається — аж сто рож (сторож) хитається.

— Прочитайте вірші-жарти у підручнику.

— Знайдіть слова, які звучать і пишуться однаково.

— Поясніть, що кожне з них означає.

— Звірте свої думки із правилом на сторінці 57.

— Які доповнення можете зробити до нього?

5. Вибіркове списування (за вправою 117).

— Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова.

— Що вони означають?

— Спишіть виділені слова парами і поставте у них наголоси.

Фізкультхвилинка.

6. Вправа-жарт (вправа 118).

— Відгадайте загадки-жарти, поясніть значення виділених слів.

7. Мозковий штурм (за вправою 49).

— Складіть речення зі словами:

1 варіант — мати,

2 варіант — коса, показавши, що їх значення різне.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 21.)

1) Прочитайте. Підкресліть слова, які звучать і пишуться однаково. Поясніть, що означає кожне з них.

✵ Рідна мати моя, ти ночей недоспала.

✵ Мати матір — це велике щастя.

✵ Ніс Миколка воду джерельну до хати.

✵ Дід Мороз — червоний ніс — подарунки всім приніс.

✵ Я собаку любить буду, побудую йому буду.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 28)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 22.)

VI. Підсумок уроку.

Підсумки уроку. Рефлексія

— Складіть діалог — обмін враженнями від уроку.

— Чи справдилися ваші очікування?

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 58, вправа 120.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити