УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 29. Слова, близькі за значенням (синоніми). (Вправи 121-125)

Мета. Розширити знання учнів про слова, близькі за значенням (синоніми); формувати вміння добирати синоніми, вживати їх у мовленні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовне чуття; виховувати любов до української мови.

Обладнання. Картки зі словами, мовний матеріал до уроку, кросворд.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Що означають виділені слова? Як ви їх поділили для переносу?

— Що таке багатозначні слова?

— Наведіть приклади багатозначних слів.

— Які слова називаються омонімами?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Робота в парах

— З кожним словом складіть по одному реченню.

Мука —

Вити —

Образи —

2. Вправа «Редактор».

Виправте помилки, допущені на письмі.

У долині виросло багато висотних будинків. Волиняни радіють.

Під час польоту над орлом ми розмовляли з котом і сорокою про нашого однокласника жука.

3. Робота в групах.

Які частини мови заховалися в поданих словах? На які питання вони можуть відповідати?

Мати — хто? що робити?

Їм —

Синів —

Сито —

П’ята —

Сорока —

Плакати —

Брати —

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Сьогодні на уроці ми будемо працювати зі словами, які пишуться по- різному, але близькі за значенням, дізнаємось, як вони називаються, і навчимося використовувати їх у своєму мовленні.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа на увагу.

— Прочитайте текст, знайдіть у ньому помилки.

Діти з кубиків будували будинок. Хлопчики вправно зводили стіни будинку. Дівчатка поставили на будинку дах. Будинок вийшов чудовий.

— Як можна уникнути цієї помилки?

— Якими словами можна замінити слово будинок?

— Подумайте, що ви можете розповісти про слова дім, оселя, споруда, хата, житло.

2. Попрацюймо разом (вправа 121).

— Згрупуйте і випишіть у два рядки слова, близькі за значенням.

— Обґрунтуйте вибір кожного слова.

— Чим цікаві ці слова?

Висновок. Слова, близькі за значенням, — синоніми.

— То яке значення мають синоніми?

Якщо у вас виникли труднощі з добором синонімів, шо потрібно робити? (Необхідно звернутися до словника синонімів.)

3. Візьміть до уваги!

Термін синонім походить від грецького слова synonymos, що означає однойменний.

Синоніми утворюють ряд слів, що прийнято називати синонімічним рядом.

— Утворіть синонімічний ряд до слова робота. (Труд, праця, справа, діло.)

Багатство синонімів — ознака краси мови. Синоніми роблять нашу мову багатшою і виразнішою.

Велика кількість синонімів уможливлює уникнення повторів у межах речення і тексту, що допомагає нам точніше виявити своє ставлення до того, про що розповідаємо, і виразніше висловити свої думки і почуття.

Якщо омоніми ми називаємо словами-тезками, то синоніми можна назвати словами-побратимами, бо, як справжні побратими, вони завжди готові прийти на допомогу і за потреби замінити одне одного.

4. Вправа-доказ (вправа 121).

— Прочитайте. Доведіть, що це текст.

— Які слова, близькі за значенням, вживаються в цьому тексті замість слова дятел? 3 якою метою?

Міркуйте так: (за зразком у підручнику на с. 59).

Фізкультхвилинка.

5. Вправа-наслідування (вправа 123).

— Доберіть до поданих слів синоніми. Запишіть за зразком.

Каліграфічна хвилинка.

Г Р М Р го ро мо ть ля

Говорить, розповідає, мовить, розмовляє.

— Складіть речення з синонімами даної групи (усно).

6. Вправа-гра «Поєднай».

— Прочитайте у колонках слова. Поєднайте синоніми.

друг

робоча

заметіль

стежка

школяр

будинок

горе

доріжка

учень

віхола

приятель

справа

житло

нещастя

У дітей на партах картки зі словами. За сигналом вони мають відшукати свою пару. Скласти і записати речення.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 22.)

1) До поданих дієслів доберіть близькі за значенням.

Учитель говорить,___________

Подруга говорить,___________

Немовля говорить, ____________

2) Прочитайте. Яке слово повторюється? Замініть його словами, близькими за значенням.

Вітер дув ще звечора. А опівночі дув так, що навіть старенький дід Максим злякано хрестився. Вранці все заспокоїлося, вітерець дув ледь-ледь.

Дув._________________________________________

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 29)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 23.)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа «Карусель».

Перевір себе.

— Як називаються слова, близькі за значенням?

— Чим цікаві ці слова?

— Для чого синоніми використовують у мовленні?

— Доберіть синонім до слова друг.

— Назвіть синонім до слова діти.

2. Кросворд.

Попрацюйте в групах. Розв'яжіть кросворд, добираючи до поданих слів синоніми.

По горизонталі:

1. Століття, сторіччя.

3. Трудно, тяжко, важко, сутужно.

5. Епізод, кадр.

6. Брость (винограду).

8. Жирно.

10. Сапфір.

11. Звір (тварина).

12. Еге, так.

По вертикалі:

1. Сторожа, караул, чата.

2. Гроно, китиця.

3. Скептицизм.

4. Заплава.

5. Смуток, журба.

7. Схід (сторона світу).

9. Обман, ілюзія.

10. Донос, наклеп, донощик.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 60, вправа 125.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити