УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 31. Слова, протилежні за значенням (антоніми). Узагальнення знань за розділом. (Вправи 129-134)

Мета. Формувати в учнів поняття про слова, протилежні за значенням (антоніми); вчити вживати їх в українській мові, збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення, вміння аналізувати і узагальнювати; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки із завданнями.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Крісло автора.

Учні зачитують складені вдома невеличкі оповіданий за поданим початком.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Працюйте в групах. Допомагайте один одному!

— Складіть речення, використовуючи подані фразеологізми (на вибір).

✵ Як рак свисне.

✵ Піймати на гарячому.

✵ Без задніх ніг.

✵ Давати березової каші.

✵ Своїм вухам не повірити.

2. Запис під диктовку (з коментуванням).

Йому аж кінчик язика свербів розповісти про цю новину. Руки, мов вилиті з чавуну, не слухалися господаря. І жила та сирітка, як горох при дорозі. Присяду, бо в йогах правди нема. Працює, як мокре горить.

— Знайдіть у реченнях фразеологізми і коротко поясніть, що вони означають.

— Знайдіть головні члени в другому реченні, встановіть зв’язок слів.

Руки (що робили?) не слухалися;

не слухалися (кого?) господаря;

руки (які?) мов вилиті з чавуну.

3. Відповіді на питання.

— Що таке синоніми?

— Для чого в мовленні вживаються синоніми?

— Що таке фразеологізми?

— Для чого використовуються в мовленні фразеологізми?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Чи чув ти, друже, про слова

із протилежним значенням?

Чи тим словам, бува,

не надавав і значення?

А це слова-антоніми,

потрібні і важливі;

не обійтися нам без них

у мові нашій милій.

Леся Лужецька

— Сьогодні на уроці ми ознайомимось зі словами, протилежними за значенням. Такі слова називаються антонімами. Будемо вчитися добирати антоніми, вживати їх у своєму мовленні.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

Каліграфічна хвилинка.

С си А ант баг сл ов ва

Українська мова багата па синоніми, антоніми і багатозначні слова.

1. Мовна довідка.

У сучасній українській мові, крім омонімів і синонімів, с ще антоніми (від грецьких слів anti — проти і onyma — ім’я).

Якщо синонімів у синонімічному ряді може бути декілька, то антоніми утворюються поєднанням лише двох слів:

✵ добрий — злий

✵ корисний — шкідливий

✵ будувати — руйнувати

✵ радість — сум

✵ вперед — назад

Антоніми виникли у мові дуже давно. Мабуть, ще первісна людина навчилася характеризувати якийсь предмет чи явище з протилежного боку.

Літо — тепла, чарівна пора року, але її протилежність зима — це холод, сніг і хуртовина. У житті існують радощі і сум, добро і зло, правда і кривда. Якщо є початок, то є й кінець.

— Як ви думаєте, скільки антонімів у сучасній українській літературній мові? Шкільний «Словник антонімів» Л.М. Полюги, виданий 19S7 року, витлумачує понад 2000 антонімічних пар. Але їх, звичайно, в нашій мові набагато більше.

— Для чого антоніми для нашого мовлення?

(Наявність антонімів свідчить про багатство мови. При зіставленні понять, протилежних за своїм значенням, підсилюється висловлювана думка. мова стає виразною та яскравою, тому антоніми широко використовуються у народній творчості і художній літературі, у публіцистиці і науковій мові.)

2. Вправа-пошук (вправа 129).

— Прочитайте. В кожному реченні знайдіть слова, протилежні за значенням.

— Випишіть їх парами.

— Які з цих речень спонукальні?

— У перших двох реченнях визначте основу.

3. Вибіркове списування (за вправою 130).

— Прочитайте. Випишіть протилежні за значенням слова.

— Яку роль виконують вони у тексті?

— Чи є серед антонімів такі, що мають протилежне значення тільки в поданому тексті? Підкресліть їх.

— Знайдіть у тексті слова, в яких звуків більше, ніж букв.

Фізкультхвилинка.

4. Попрацюймо в парах (за вправою 131).

— До кожного ряду слів доберіть протилежні за значенням.

5. Творче списування (за вправою 132).

— До виділених слів доберіть з довідки протилежні за значенням.

— Усно складіть речення з двома словосполученнями слів (на вибір).

6. Робота в групах.

Група 1

— Прочитайте прислів'я. Поясніть їх зміст.

— Знайдіть у кожному антоніми.

✵ Багатий бідного не знає.

✵ Більше діла — менше слів.

✵ Боязливому по вуха — сміливому по коліна.

✵ Гірко поробиш — солодко з’їси.

✵ 3 великої хмари — малий дощ.

Група 2

— До поданих слів доберіть антоніми. Згрупуйте їх за значенням,

швидкий — ...

шкідливий — ...

зима — ...

руйнувати — ...

чуйний — ...

симпатичний — ...

любити — ...

день — ...

сердитий — ...

звечора — ...

ворогувати — ...

друг — ...

близько — ...

складати — ...

✵ Якість предмета:

✵ Час:

✵ Дія:

✵ Почуття:

✵ Стосунки між людьми:

Група 3

— До поданих фразеологізмів доберіть протилежні за значенням слова або фразеологізми.

✵ На рану насипати солі (причинити біль) — заспокоїти.

✵ П’ятами накивати — ...

✵ На ноги стати — ...

✵ Пустити червоного півня — ...

✵ На поріг не пускати — ...

✵ Язиком ляпати — ...

7. Попрацюйте к парах.

— Прочитайте речення.

— До кожного слова доберіть антоніми і складіть з ними усно нове речення.

✵ Піднімалися догори бадьорі, веселі, щасливі.

✵ Сьогодні погода — гарно, сонячно, тепло.

✵ Пам’ятайте велике добро.

✵ Люблю смачне — солодке, ніжне.

✵ Працелюбний трудиться, радіє.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 23.)

1) Підкресліть слова, протилежні за значенням.

✵ Весна красна квітками, а осінь — плодами.

✵ Сама любить мовчати, а всім велить говорити.

✵ Трудолюбивий успіхів досягає, а лінивий ні про що не дбає.

2) До поданих слів доберіть слова, протилежні за значенням.

маленький —_____________________

стоїть —_________________________

світло —________________________

ліворуч —_______________________

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 24-25.)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 24.)

VII. Підсумок уроку.

Вправа «Асоціативний кошик».

— Зберіть в кошик слова, протилежні за значенням до поданих.

День, небо, ранок, працелюбні, йде, сміливий, свито.

— Що таке антоніми?

— Для чого вживаються у мовленні?

— На які питання відповідають антоніми?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 62 запитання і завдання для повторення, вправа 134.

С. 62 пошукова робота за вправою 133.

УРОК 32. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити