УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 2. Культура усного і писемного мовлення. (Вправи 10-19)

Мета. Ознайомити учнів з особливостями усного і писемного мовлення, вимогами до нього; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати культуру усного мовлення.

Обладнання. Схема-опора, прислів’я, таблиця «Почуття».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

— Що зветься Україною? Скажіть рядками вірша.

Кілька учнів читають вірш напам'ять.

2. Вправа «Квітка».

На пелюстках квітки записані питання. Учні передають квітку, відривають пелюстку і дають відповідь на запитання. На дошці поступово з 'являються літери.

— Розкажіть напам’ять алфавіт. (М)

— Назвіть букви, що позначають голосні звуки. (О)

— Яка буква не позначає звука? (В)

— Чому без мови неможливе існування народу? (Л)

— Яке прислів’я запам’ятали з минулого уроку? (Е)

— Що таке словники? (Н)

— Які правила треба знати, щоб знайти слово у словнику? (Н)

— Для чого нам погрібна мова? (Для спілкування) (Я)

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Вивчення нового матеріалу.

1. Рубрика «Слово про слово».

Мовлення — спілкування людей між собою за допомогою мови.

Мовлення — низка слів, що виражають думки. Говорити, або вести мовлення, означає повідомляти іншим людям свої думки.

2. Проблемна ситуація.

— Як люди передають думки одне одному?

— Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на це запитання і дізнаємося, яким мовленням користуємось частіше.

3. Розповідь учителя з елементами бесіди.

Ви вже знаєте, що звуки мови ми ... (вимовляємо і чуємо), а букви ... (пишемо і читаємо). Уявіть собі, що колись люди не вміли не тільки писати, але і розмовляти. Вони вигукували звуки, виражаючи тим самим свої почуття. Згодом людина змогла вказати на щось рукою, показати жестами, що чогось хоче. Так з’явилася перша мова мова жестів, яка дозволила людині виразити свої емоції. Ми і сьогодні, висловлюючи свої думки, користуємося жестами і мімікою.

А потім сталося дивне відкриття людини вона почала називати все, що її оточує, звуками і словами. Спочатку це були навіть і не слова, а вигуки.

(На дошці вчитель вивішує малюнки півня, кота, коня, краплі дощу. Учні називають слова: ку-ку-ріку, і-го-го, няв-няв, гав-гав, кап-кап.) Тоді з’явилися слова, що виражали спонукання до дії: оу, он, тпрууу, ей!

Поступово, щоб відрізнити одні слова від інших, люди від простих звуків перейшли до вимови складів і односкладових слів, почали використовувати слова, що означають дію. Так мова стала для всіх людей важливим засобом спілкування.

Вибір слів у людей настільки великий, що для вираження однакових думок кожна людина може користуватися багатьма словами.

Де ми можемо скористатися усним мовленням? (Безпосереднє спілкування між особами; розповідь однієї людини; промова на зборах, по радіо чи телебаченню тощо.)

4. Розгляд схеми (вправа 10, завдання 3).

— Яким ще мовленням користується людина, щоб передати свої думки?

— У чому різниця між усним і писемним мовленням?

5. Вправа-вибір (вправа 10).

— Прочитайте записи. Скажіть, яке мовлення (усне чи писемне) використане в цих ситуаціях.

— Наведіть приклади ситуацій, у яких варто скористатися усним (писемним) мовленням.

6. Колективне виконання (вправа 11).

— То що, крім мовленого слова, допомагає людям краще зрозуміти одне одного під час розмови?

— Розгляньте уважно малюнки і скажіть, як допомагають людям в усному мовленні міміка, жести, різна сила голосу, різна інтонація.

— Назвіть умовні знаки і сигнали, які можна було бачити і чути.

— Якими знаками ви повідомите про кінець уроку? про бажання спати? їсти? відпочити?

Фізкльтхвилинка.

7. Робота з прислів'ям.

— Ознайомтеся з прислів'ям на с. 10.

— Яке мовлення використали?

— Запишіть каліграфічно речення в зошити.

— Продовжіть і запишіть прислів'я.

✵ Умій сказати, умій і ... (змовчати).

✵ Що знаєш і вмієш, те за плечима не ... (носити).

— Поясніть зміст кожного прислів’я.

— Якими знаками ви позначили звуки мовлення на письмі? (Буквами)

— Які ще умовні знаки вам відомі?

8. Вправа-фантазія (вправа 12).

— Розгляньте жартівливі малюнки і впізнайте відомі розділові знаки.

— Придумайте свій малюнок-жарт, використовуючи різні розділові знаки.

Висновок. Люди часто стикаються з різноманітними умовними знаками або сигналами, які нерідко замінюють багатослівні повідомлення або застереження.

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Розвиток мовлення (вправа 13).

а) Бесіда за змістом прочитаного.

— Прочитайте текст. Який заголовок можна дібрати до нього?

— Що таке культура мовлення?

— Як ви розумієте вислів «Слова — це немов би одяг твоїх думок»?

— Що потрібно для того, аби гарно говорити?

б) Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 12).

— Які вимоги до усного мовлення?

— Хто добре володіє усним мовленням, тому потрібно ...

— Що не можна робити під час розмови?

в) Висновок. (Учні висловлюють свої думки.)

2. Творча вправа (вправа 14).

— Перекажіть уривок із кінофільму або мультфільму, який вам найбільше сподобався.

Візьміть до уваги рекомендації пам’ятки щодо усного мовлення (с. 12).

3. Робота в групах (вправа 17).

а) Робота зі словником.

— Прочитайте і перевірте за словником, чи правильно ви наголошуєте слова.

б) Виконання письмового завдання вправи 18.

— Розподіліть слова між групами (I, II, III) і спишіть в абетковій послідовності. Позначте наголос.

в) Робота в парах.

— Оцініть роботу одне одного. Наскільки каліграфічно, грамотно, охайно ви виконали письмову роботу? Повідомте про це знаком, символом чи жестом.

4. Поточний бліц-контроль знань. (Картка № 5)

5. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с.4.)

1) Продовжте речення.

Усне мовлення має бути правильним, ...

Володіти культурою писемного мовлення — означає правильно, ...

2) З’єднайте частини речень.

Бабуся пише лист

✵ варто скористатись усним мовленням

Подруги говорять по телефону


Учень запитує вчителя

✵ варто скористатись писемним мовленням

Хлопчик читає книжку


V. Підсумок уроку.

1. «Попрацюймо разом» (вправа 13).

— Прочитайте. Визначте, коли треба говорити (співати) голосно, тихо, звичайно.

— Визначте, у якому темпі (повільно, швидко, звичайно) треба говорити в таких ситуаціях: відповідаючи на уроці; промовляючи скоромовку; диктуючи комусь текст.

2. Вправа-гра «Випадок з мого життя» (вправа 14).

— Розкажіть випадок зі свого життя так, щоб було зрозуміло, весело вам було чи сумно.

3. Гра «Скажи відверто».

— Чи вмісте ви спілкуватися з іншими людьми?

— Чи завжди правильно оцінюєте свої вчинки?

— Чи використовуєте у своєму мовленні слова ввічливості?

— Чи кожен може оволодіти культурою мовлення?

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 13, впр. 19 пригадати українську народну казку «Дідова дочка і бабина дочка». Дати усно відповіді на запитання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити