УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 33. Закінчення слова, його роль у реченні. (Вправи 135-140)

Мета. Дати уявлення про закінчення як змінну частину слова та засіб зв’язку слів у реченні, формувати в учнів вміння визначати закінчення слів засобом зміни їх форми; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати бережне ставлення до хліба, працьовитість.

Обладнання. Схеми будови слова, мовний матеріал, записи на дошці, картки зі словосполученнями.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа «Карусель».

За змістом вправи 134 на с. 62. (Запитання і завдання для повторення.)

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Робота в парах.

— Попрацюйте в парах. Прочитайте речення.

— До кожного слова доберіть антоніми і складіть з ними нове речення. Запишіть.

1. Піднімалися догори бадьорі, веселі, щасливі.

2. Сьогодні погода — гарно, сонячно, тепло.

3. Пам’ятайте велике добро.

4. Люблю смачне — солодке, ніжне.

5. Працелюбний трудиться, радіє.

2. Вибірковий диктант.

Вибірковий диктант проводиться з мстою перевірки засвоєння якогось правила. Учні записують не весь продиктований текст, а тільки окремі слова чи словосполучення, обумовлені вивченим правилом. Вчитель повільно диктує речення, повторюючи його двічі або тричі. Це економний вид роботи, який разом з тим формує в учнів увагу, мовний слух, орфографічну чуткість.

— Випишіть в колонку словосполучення рідна країна в різних формах.

Яка ж прекрасна рідна країна! Ми гаряче любимо свою рідну країну.

Ми пишаємося видатними людьми рідної країни. Ми живемо щасливо і радісно у рідній країні.

3. Проблемне питання.

— Чи виражають ці слова закінчену думку?

— Які зміни з цими словами ви спостерігаєте у кожному реченні? (У цих словах змінюється їх кінець.)

Висновок. У словах змінюється закінчення.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Це цікаво!

Первісні люди знали мало слів. Та й цього їм було достатньо для спілкування. Але людство розвивалося, почали з'являтися нові слова.

Поступово їх кількість збільшувалась, але з появою нових предметів і уявлень про них придумувати нові слова стало досить складно. Набагато легше було змінювати вже існуючі слова і пристосовувати їх до нових явищ у мові.

Людство навчилося способів словотворення.

Термін словотворення означає процес творення нових слів, а словотвір — це розділ мовознавчої науки, що вивчає склад, будову слів і способи їх творення.

Ми починаємо вивчати розділ «Будова слова», в якому ви дізнаєтесь про будову слів та способи їх творення.

— Сьогодні на уроці ми вивчимо поняття «закінчення слова», дізнаємося, що треба зробити, щоб знайти закінчення і як закінчення позначають у словах.

V. Сприймання і усвідомлення учнями новою матеріалу.

1. Робота над правилом с. 64.

— Визначте змінну частину у записаних словосполученнях і позначте закінчення. Щоб перевірити себе, прочитайте правило на с. 64.

2. Робота в нарах (за вправою 135).

— Прочитайте. Зверніть увагу, як змінюється в реченнях слово праця.

— Випишіть слово праця із тими словами, з якими воно пов’язане в реченні.

Взаємоперевірка в парах.

3. Вправа-міркування (вправа 136).

Чи можна вважати цей рядок слів реченням? Доведіть свою думку методом «ПРЕС». Свої міркування починайте так:

Я вважаю що ..., тому що ... , наприклад .... отже ... .

4. Списування із завданням (за вправою 137).

— Спишіть, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні.

— Які ще слова треба ввести для зв’язку слів у реченні?

— Для чого служить закінчення?

— Звірте свої міркування за правилом на с. 65.

5. Самостійна робота (за вправою 138).

— Спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення слів.

Самоперевірка виконаної роботи за записами на дошці.

— Які прислів'я та приказки про книжку знаєте? Запишіть.

6. Вправа-тренінг (вправа 139).

— Прочитайте. Простежте, яке слово повторюється в тексті.

— Поставте до нього питання і визначте закінчення.

— Знайдіть в тексті спонукальне речення і випишіть його.

— Складіть ще два спонукальні речення зі словом хліб і запишіть їх.

— Позначте у цьому слові закінчення.

— Перебудуйте останнє речення за зразком першого і запишіть.

У хлібі здоров'я і сила.

7. Працюємо парами (на картках).

— У поданих словах позначте закінчення.

Африка, африканець, баранчик, будівельник, будівництво, велич, величний, велика, швидкий, швидко, швиденько, наука, неук, високе, високо, висота.

— Які слова викликають у вас сумнів? Чому?

Фізкультхвилинка.

8. Коментоване письмо.

(Учні підходять до столу і беруть картку із написаними словосполученнями.)

— Складіть і запишіть словосполучення, змінюючи закінчення слів у дужках.

✵ Берегти (книга)

✵ Малювати (картина)

✵ Допомагати (бабуся)

✵ Захоплюватися (музика)

✵ Розповісти (подруга)

✵ Займатися (спорт)

— З одним із словосполучень складіть речення (усно).

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 24.)

1) Позначте закінчення у виділених словах.

На лузі росла ромашка. Пелюстки у ромашки білі-білі. Зранку ромашку відвідувала роса. А вдень вилітав джміль і гудів над ромашкою. Він дякував ромашці за солодкий нектар.

2) Складіть і запишіть речення зі слів, вставляючи пропущені закінчення.

Прохолодною, хвил..., захлюпотіла, річка.

У, рибка, прозорій, сплеснула, вод... .

Гілл..., зашуміла, верба, буйним.

3) До виділених слів доберіть протилежні за значенням. Як змінився текст? Випишіть іменник і позначте у ньому закінчення.

ДЕНЬ

Надворі стало світло. Навколо все прокинулося, природа оживала, шуміла.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 25.)

VII. Підсумок уроку.

Гра «Нумеровані голови».

На початку роботи учням присвоєно номер. Заповнивши номер, учень нікому його не називає. В кінці уроку вчитель чи учні називають номер, не знаючи, кому з учнів він належить. Той, чий номер назвали, підбиває підсумки роботи на уроці за поданим планом:

✵ Найбільшим нашим успіхом було ...

✵ Ми ділилися всіма матеріалами з однокласниками ...

✵ Наступного разу ми ...

✵ На уроці вивчили нову тему ...

✵ Сьогодні дізналися, що закінченням називається ...

✵ Тепер ми знаємо, що треба зробити, щоб визначити закінчення. Для цього треба ...

✵ Ми навчилися позначати закінчення на письмі. Його позначають так ...

✵ А ще за допомогою закінчень ..., бо закінчення служать для ...

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Завдання на двох — С. 57, вправа 140 — творча робота (скласти і записати коротку розповідь про те, як приходить на стіл хліб).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити