УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 34. Основа слова. (Вправи 141-146)

Мета. Формувати в учнів поняття основи слова, вміння виділяти в словах закінчення й основу слова; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до рідного краю.

Обладнання. Картки з прислів’ями, мовний матеріал для роботи в групах і парах.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Крісло автора.

— Учні переглядають фотоілюстрації на дошці. Розказують, що бачать на них. Зачитують короткі розповіді про те, як приходить на стіл хліб.

2. Визначення закінчення в словах.

На дошці записані форми слова хліб, учні по черзі визначають закінчення і дають відповіді на запитання.

— Що таке закінчення?

— Що треба зробити, щоб визначити закінчення?

— Для чого служать закінчення?

— Що утворюють за допомогою закінчення?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вибірковий диктант.

Випишіть в колонку слово білочка в різних формах і підкресліть в ньому закінчення.

Білочка

Знайшов я в лісі під сосною маленьку білочку. Лапка у неї була зламана. Швидко виросла білочка і стала зовсім ручною. Оселилася вона в запічку біля лежанки. Тепло і затишно білочці в її куточку. Нічого я не шкодував для своєї білочки. Приносив їй насіння і горішки. Весело грався зі своєю білочкою.

Закінчилася зима, і виросла на білочці густа шерстка, схожа на шубку. І лапка добре зрослася. Пора білочці в ліс, додому!

2. Робота з картками (кілька учнів).

Завдання 1

— Випишіть групами слова з однаковими закінченнями.

Вікно, весело, дорогої, ноги, ногами, ночі, ночами, очі, очима, висота, вікно, високої, високо, дорогами, но дорозі, гривні, гривнями, долинами, воля, доля, вода, вечірній, зелений, добро.

Завдання 2

— Прочитайте наведені групи слів.

На цих прикладах доведіть, що за допомогою закінчень слова можна пов’язати між собою.

✵ Море, вода, солоний.

✵ Високо, небо, літати, ластівки.

✵ Сад, зацвісти, два, вишня.

✵ Повертатися, край, до, рідний, мандрівники.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Вправа «Банани».

Вчитель вибирає ключове слово уроку і фразу, за допомогою якої шифрує це слово без зміни послідовності літер.

— Закресліть фразу «закінчення слова», щоб отримати ключове слово уроку.

Зоаксінчненноясалова

Ключове слово уроку «Основа».

— Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати тему «Будова слова», виділяючи у словах їх основу. Дізнаємося, як її позначають і як її можна визначати в слові.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота над правилом с. 66.

а) Проблемне питання: Як народжується слово?

— Щоб дізнатися, як народжується слово, придивіться до його частин. У кожному змінному слові є дві частини.

б) Вправа 141 (усно).

— Прочитайте. У виділених словах назвіть закінчення.

— Ви вже знаєте, що закінчення слова — це змінна частина.

— Як же називають частину слова без закінчення?

— Перевірте свої здогади, прочитавши правило на с. 66.

Висновок: Основа слова це частина слова без закінчення.

2. Вправа-тренінг.

Знайдіть і позначте основу у кожному зі слів.

Дівчатка: лікар, лікарня, невиліковний, ліки; лінощі, лінивий, лінивство, ліньки.

Хлопчики: добротворець, добротний, добродійний, добренький, добро, добре.

Фізкультхвилинка.

3. Списування із завданням (за вправою 142).

— Спишіть прислів’я, вставляючи в словах пропущені закінчення.

— Які прислів’я про дружбу знаєте? Запишіть.

Учні працюють в групах, витягуючи приспів я по черзі і пояснюючи його зміст.

✵ Друзі пізнаються в біді.

✵ Людина без друзів що дерево без коріння.

✵ Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

✵ Нових друзів май, старих не забувай.

✵ Чоловік без друга що їжа без солі.

✵ Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова завзятих ворогів.

4. Самостійна робота (за вправою 143).

— Прочитайте. Визначте тему тексту. Доберіть заголовок.

— Визначте у виділених словах основу і закінчення.

— Прочитайте текст ще раз і знайдіть в ньому синоніми.

— Перевірка за методом «Акваріум».

Група учнів сідає в коло і обговорює всі завдання. Решта учнів спостерігає, а потім вносить доповнення у хід роботи групи.

5. Вправа-конструктор (вправа 144).

— Утворіть слова із пропонованих основ і закінчень.

— Запишіть утворені слова. Закінчення і основи відповідно позначте.

6. Слухаємо і розуміємо (вправа 145).

а) Словничок третьокласника (легенда).

б) Каліграфічна хвилинка.

Лл Л л л ле ли ге ги не ни де да легенда

— Змініть форму слова, позначте закінчення та основу.

в) Слухання тексту.

— Послухайте текст. Про що розповідає легенда?

— Перекажіть своїми словами прослуханий текст.

г) Граматичне завдання.

— Спишіть виділені слова, позначте у них основу.

— Чи відомі вам українські легенди? Розкажіть.

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 25.)

1) У поданих словах визначте основу і закінчення.

Зима, зимовий, дерево, зелена, лісовою, білочку, трояндою, у квітці.

2) Запишіть слово білочка в різних формах. Виділіть закінчення, основу. хто ? білочка

кого? (немає)_______________

кому?_________________

кого? (бачу) _______________

ким ?_________________

на кому?________________

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 26)

VII. Підсумок уроку.

Гра «Ручки на середину».

Вчитель ставить проблемне питання: «Яку нову інформацію ви отримали сьогодні на уроці і як вона знадобиться вам у вивченні рідної мови?»

Учні поділяються на групи. Кожен член групи отримує для висловлення власної думки 1 хвилину, після чого кладе на парту свою ручку. Це знак того, що учень передав слово товаришам і тепер повинен тільки слухати. Після того, як минув відведений час, вчитель піднімає одну з ручок. Той, чия ручка, повинен узагальнити думки групи і підвести підсумки обговорення.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 66 — вивчити правило. С. 68, вправа 146.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити