УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 36. Спільнокореневі слова. Корінь слова. (Вправи 152-155)

Мета. Формувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова, корінь слова як спільну частину споріднених слів, уміння добирати спільнокореневі слова, виділяти їх з тексту, визначати корінь слова; розвивати мовне чуття, виховувати шанобливе ставлення до природи.

Обладнання. Мовний матеріал, завдання на картках, опорні схеми «Будова слова».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа-детектив (вправа 151).

— Назвіть слова, заховані у пропонованих словах вправи 151.

2. Вправа «Вірю — не вірю».

Кожне питання повішається словами «Чи вірите ви, що ...».

✵ Корінь — змінна частина слова.

✵ Префікс служить для утворення нових слів.

✵ Корінь спільна частина основи.

✵ Частина основи між коренем і закінченням префікс.

✵ Суфікс стоїть після кореня.

✵ Основа слова це все слово без закінчення.

✵ Корінь спільна частина споріднених слів.

✵ Префікс служить для творення нових слів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Мовний клубочок.

— Корінь як у слові зимувати, суфікс і закінчення як у слові зіронька. (Зимонька).

2. Каліграфічна хвилинка.

З 3 333 Зз зз зи им мо оньк зимонька

3. Гра «Аукціон».

Зима, зимувати, зимний, перезимувати, зимівля, зимородок, зимуючі.

— Позначте корінь у словах.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці пригадаємо ознаки спільнокореневих слів, будемо вчитися добирати спільнокореневі слова і визначати в них корінь.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Визначення ознак споріднених слів.

— Давайте пригадаємо, що таке споріднені слова. (Слова, що утворилися від спільного кореня, але мають різні лексичні значення, називаються однокореневими або спорідненими.)

— Прочитайте рядки вірша Марійки Підгіряики, записані на дошці

Квітами квітень всіх привітає, усі садочки порозквітає.

— Знайдіть у ньому споріднені слова.

— Запишемо їх на дошці, додамо ще кілька споріднених. Всі вони означають предмети, поняття або дії, що стосуються квітів, бо походять вони від кореня квіт-.

квітами,

квітень,

порозквітає,

квітка,

квіточка,

квітучий,

квітник,

розквітнути.

— То що таке корінь слова?

Висновок. Корінь — це спільна частина споріднених слів.

Це цікаво!

✵ Корінь — це обов’язкова частина слова.

✵ В українській мові слів без кореня не буває.

✵ Від одного кореня можна утворити декілька слів, різних за значенням.

2. Проблемне питання (за вправою 152).

— Що треба зробити, щоб знайти корінь слова?

— На це питання дамо відповідь, попрацювавши над вправою 152.

— Розгляньте малюнки і прочитайте підписи до них.

— Що означає кожне зі слів?

— Чи є в них спільна частина?

— Як вона називається?

— Як можна назвати всі ці слова?

— Запишіть слова. Позначте у них спільну частину.

Висновок. Щоб знайти корінь слова, намагайтесь дібрати якомога більше споріднених слів.

3. Словниковий диктант.

Економним і орфографічно цілеспрямованим є словниковий диктант, який дає можливість за короткий час записати багато слів на певне правило.

І варіант — Риба, рибка, рибонька, риб’ячий, рибалка, рибалить.

II варіант — Зелень, зелений, зеленіти, зеленка, позеленів, зеленуватий.

III варіант — Воля, вольовий, вільний, поневолити, привілля, воленька.

Перевірка виконаної роботи.

Фізкультхвилинка «Естафета з варіаціями».

Підбігти до дошки і написати слово, наступний учень — визначити закінчення, і т д.

4. Конкурс-гра «Впрошуємо слова».

— Слова, наче ті квіти у квітнику. Спробуйте виростити слова з коренів. Складіть якнайбільше споріднених слів з одного кореня.

1 група

Корінь — мов- (мова, розмова, розмовний, мовити, мовний, мовлення, розмовляти, мовити, замовлення, вимовити, перемовитися, примовка, промова).

2 група

Корінь — квіт- (квітка, квіточка, квітонька, квітковий, квітучий, заквітчаний, квітувати, квітень, розквітнути, квітневий).

3 група

Корінь — їзд- (від’їзд, переїзд, приїзд, заїзд, під'їзд, їздити, приїздити, переїздити, поїзд).

5. Вибіркове списування (за вправою 154).

— Випишіть групами спільиокореневі слова.

— Позначте в них корінь.

6. Тренувальні вправи (диференційовано).

а) Робота в групах.

— Прочитайте слова. Знайдіть і позначте в них основу і закінчення.

Переписування, прочитана, передруковане, гніздечко, дорогенький, подорожник, порожній, суховій, льодяник, льодохід, прибережний.

— У кожній основі слова позначте корінь.

б) Робота в парах.

— Випишіть групами слова з однаковими коренями, спільними за значенням.

Дорога, подорожній, дорогий, дорожній, дорожчий, подорож, подорожчати, дороговказ, дорожнеча, доріжка, доріженька, дорогенька, дорогоцінний, доріг.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи дія самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 26.)

1) Утворіть слова з поданих частин за зразком.

Префікс

Корінь

Суфікс

Закінчення

за-

-гад-

-к-

без-

-хмар-

-ен-

-ий

с-

-вітр- →

-ян- →


-цві-

-л--хов-

-ищ-


2) До поданих слів доберіть спільнокореневі. Позначте корінь.

Переказ — ____________________________________

Школа —______________________________________

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 26. завдання 1, 2.)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 28.)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа-змагання 153.

— Пригадайте, які слова називаються спільнокореневими, або спорідненими.

— Як визначити корінь слова?

— Доберіть по 2-3 ряди спільнокореневих слів.

— Визначте в них спільну частину — корінь.

— Полічіть, скільки різних рядів спільнокореневих слів ви дібрали всім класом.

2. Тест.

1. Корінь — це ...

а) частина слова без закінчення;

б) змінна частина слова;

в) спільна частина споріднених слів.

2. Назвати ряд споріднених слів.

а) гуска, гусеня, гусінь, гусячий;

б) мороз, морозиво, заморозити;

в) ніжка, нога, на нозі.

3. Від якої частини слова можна утворити за допомогою префіксів і суфіксів споріднені слова? Утворіть декілька.

а) по-;

б) -сад-;

в) -ик-.

4. Учитель на дошці написав слова: розписка, писемний, писати. Яку тему уроку він буде пояснювати?

а) спільнокореневі слова;

б) частини слова;

в) правопис префіксів і прийменників.

3. Вправа-гра «Рекламний буклет».

— Вчитель дає учням завдання виготовити рекламний буклет щодо теми уроку для підведення підсумків, узагальнення та систематизації знань.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 71, вправа 155.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити