УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 37. Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. (Вправи 156-159)

Мета. Формувати в учнів вміння розрізняти синоніми, спільнокореневі слова та форми того самого слова, навички каліграфічного письма; збагачувати словниковий запас; розвивати вміння зіставляти, аналізувати, узагальнювати; виховувати повагу до праці.

Обладнання. Пам’ятки, мовний матеріал, таблиці.

Хід уроку

І. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Про кого йдеться в тексті?

— Які спільнокореневі слова виписали?

— Назвіть у них основу і корінь.

— Доберіть ще кілька споріднених слів до поданих.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Інтелектуальна розминка.

Учитель дає кілька питань для розмірковування. Мета такої розминки — налаштуватися на роботу.

— Поставте якомога більше запитань до опорних слів: корінь слова, закінчення, основа слова, спільнокореневі слова.

2. Творчий диктант.

Суть цього виду диктанту полягає в тому, що в його ході учні одночасно виконують певні завдання творчого характеру.

— До поданих слів доберіть і запишіть споріднені.

Хліб, дуб, весна, літо, мороз, мир, дерево, сонце, вітер, сніг.

Випишіть групами споріднені (спільнокореневі) слова. Позначте у них корені.

Жарт, жар, жартівник, піджарений, жартувати, жаровня, жертовник, жертва, жартома, жаростійкий, жаркий, жертовний, жерти, зажерливість, жартун, жартик.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти синоніми і споріднені слова; споріднені слова і форми одного і того самого слова.

V. Сприймання і усвідомлення учнями новою матеріалу.

1. Колективна робота.

— Прочитайте завдання на с. 72.

— Порівняйте слова в кожному з пунктів завдання.

Результатом роботи над вправою є складання таблиці-схеми.

Спільнокореневі слова

Форми слова:

Синоніми:

сніг

сніг

сніговій

сніжок

снігу

хурделиця

сніговий

снігом

віхола

сніжинка

снігів

завія

засніжений

снігами

метелиця

Варто знати!

Зверніть увагу на відмінність між спорідненими словами і формами слів, бо трапляється, що учні часто вважають однокореневими. спорідненими словами форми того самого слова.

споріднені слова

форми слів

світ

світ — світу — світом

торт

торт — тортом — на торті

ранок

ранок — ранку — ранком

2. Попрацюймо разом (за вправою 157).

— Прочитайте текст.

— Випишіть в один рядок спільнокореневі слова до слова зима, а в інший — слово зима з різними закінченнями (різні форми цього слова).

— Доберіть синоніми до слів безлисий, гуде, завірюха (за варіантами).

Слово про слово.

Брунатний — коричневий, темно-жовтий.

3. Вправа «Вилучи зайве» (вправа I5S).

— Вилучіть зайве в кожному рядку. Поясніть свій вибір.

4. Родзинка уроку — «Сліпий капітан».

Учні кожного ряду вибирають собі капітанів, зав’язують очі, і ті, керуючись вказівками-підказками тільки свого ряду, вибирають завдання, витягують картку із завданням для своєї команди.

— Доберіть слова до поданих схем.

Фізкультхвилинка.

Тренувальні вправи (диференційовано).

Завдання 1

— Випишіть у два стовпчики спільнокореневі слова.

Вода, водичка, водити, водяний, водій, завод, паводок, підвода, вводити, водойма, водянка, вождь, заводити, приводити, безводний, водомір, проводжати, підводний, провідник, водорості.

Завдання 2

— Випишіть групами споріднені слова.

Місто, містина, місткий, місток, місточок, містобудівний, змістити, міст, вмістити, вміст, містечко, мостик, мостобудування; мішок, змішаний, мішанина, мішати, мішечок, мішковина, мішкуватий, мішанка.

— Доведіть, то ви правильно поділили слова на групи.

Завдання 3

— Спишіть. Виділіть корінь у спільнокореневих словах.

— Доведіть, що слово за поданою схемою має кілька різних значень.

1. Вода, водний, водяник, водолаз, підводний, водойма, водоспад.

2. Подзвонити, дзвінок, дзвонить, дзвони, дзвінкий, передзвін.

3. Квітка, квітне, квітник, квітень.

(Дзвінкий — голос, струмок, телефон.)

Скористайтеся пам’яткою.

Пам’ятка

1. Визначте, на яке питання відповідає слово і що воно означає.

2. Знайдіть у слові закінчення. Для цього змініть слово за зразком «один — багато» або за питанням. Позначте умовним значком

3. Знайдіть основу слова. Це — частина слова без закінчення.

4. Знайдіть у слові корінь. Для цього доберіть спільнокореневі слова з різними префіксами та без префіксів, або інші частини мови. Порівняйте слова і знайдіть спільну частину. Це й буде корінь. Позначте умовним значком

5. Знайдіть префікс. Для цього порівняйте спільнокореневі слова з різними префіксами та без префіксів. Частина, що стоїть перед коренем, — префікс. Позначте умовним значком

6. Знайдіть суфікс. Це частина слова, шо стоїть після кореня і служить для утворення нових слів. Позначте умовним значком

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи дня самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 26.)

1) Яке слово «зайве»? Підкресліть.

Квітка, квіткою, квітковий, квітувати.

Сміливість, відвага, хоробрість, сміливий, мужність.

2) Розподіліть подані слова на три групи.

Сміх, смішний, регіт, сміху, сміхом, хихикання, смішити.

спільнокореневі слова синоніми форми слова

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 27, завдання 3, 4.)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 29.)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа-гра «Із вуст в уста».

До дошки викликають кілька учнів, один залишається, а решта виходять з класу. Вчитель з учнями підводить підсумок уроку у вигляді невеликої розповіді. До класу запрошують одного учня. Перший учасник повинен переказати своїми словами почуте. Так по черзі учні передають з уст в уста те, що їм переказали однокласники.

2. Таблиця «Запам’ятай».

Синоніми — це слова, близькі за значенням, але не споріднені, не спільнокореневі, бо не мають спільної частини.

Форми слова утворюються за допомогою спільної частини — кореня з однаковим значенням і закінченням. Значення форм слова не змінюється, бо залишається незмінною його основа.

Спільнокореневі — це слова, шо мають спільну частину — корінь з однаковим значенням і утворюються за допомогою суфіксів, префіксів та інших частин мови.

— Які висновки вважаєте найголовнішими?

(Треба розрізняти спільнокореневі слова, синоніми і форми одного і того самого слова.)

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 73. вправа 159.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити