УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 38. Розрізнення слів з омонімічними коренями. Перевірна робота. Аудіювання. (Вправи 160-163)

Мета. Формувати в учнів вміння розрізняти слова з омонімічними коренями, вчити розрізняти групи слів, в яких корені звучать однаково, але значення мають різне, розвивати вміння досліджувати, робити висновки, аналізувати, виховувати любов до рідної мови.

Обладнання. Мовний матеріал, завдання на картках для роботи в групах і парах.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Поясніть, як згрупували слова.

— Які групи слів ми вивчали на минулому уроці?

— Накресліть на дошці схему-таблицю.

— Поміркуйте. Згрупуйте споріднені слова.

— Позначте у них корені.

Журба, журнал, журитися, журналіст, журливий, журнальний, журний, ажурний.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Міні-тест.

1. Спільна частина споріднених слів називається ...

а) коренем;

б) наголосом;

в) реченням.

2. Випишіть з ряду поданих слів тільки спільнокореневі.

Вода, водний, водити, водяний.

3. До слова сад доберіть спільнокореневі.

4. Визначте основу слів.

Зима, верби, сніговий, сніжинка, пташки, осінь.

2. Творчий диктант.

— З даними спорідненими словами складіть речення так, щоб вийшла зв’язна розповідь. У споріднених словах підкресліть корінь.

Лікар, лікарня, лікує, ліки.

3. Робота в парах (за картками кілька учнів).

— Відшукайте у тексті і випишіть групами синоніми та форми одного й того ж слова.

— Знайдіть слова, вжиті у переносному значенні.

Поле за лісом чорніло зораною землею. Автобус гуркотів но вибоїстій дорозі. За вікном автобуса майнули трактори на ріллі. Потім стало розмотуватись лісове видиво — барвистий рушник край дороги, а на тому рушнику золотом, сріблом вигаптувані дуби, вільхи, осокори, берези, лини.

За Є. Гуцалом

Перевірка виконаної роботи.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти групи слів, у яких корені звучать і пишуться однаково, але значення мають різне.

Гра «Станція «ДЧМЦЗ».

— Щоб учні могли самі сформувати мету уроку, учитель зосереджує їх на запитанні: «Для Чого Мені Це Знадобиться?»

Учні в нарах розказують один одному і вчителю, що вони сподіваються одержати від те ми уроку.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 160).

— Прочитайте слова. Позначте у них корені.

— Подумайте і скажіть, чи однакові за значенням корені слів першого і другого рядків.

— Доберіть синоніми до слів безлистий, стоїть, гуде, завірюха.

Візьміть до уваги!

Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення, не різні корені. Наприклад, слова літак, літо не спільнокореневі, бо в них корені різні за значенням.

2. Самостійна робота за варіантами (вправа 161).

I варіант

— Відгадайте загадку.

✵ Встала стрічка через річку, поєднавши береги. (Міст)

II варіант

— Випишіть виділене слово.

Як витязь, ти над Серетом стоїш.

Моє місто, мій гордий Тернограде.

Б. Демків

— Розгляньте малюнки і прочитайте слова.

— Порівняйте ці слова. Чому вони не є спільнокореневими?

— Доберіть до кожного з них спільнокореневі.

3. Списування із граматичним завданням (вправа 162).

— Спишіть. Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте у них корінь.

— Чи є в тексті слова з коренями, які звучать однаково, але мають різне значення? Назвіть їх.

— Назвіть в реченнях головні члени.

— У третьому реченні усно встановіть зв’язок між усіма членами.

Фізкультхвилинка.

4. Розсипані склади.

— Складіть слова зі складів.

✵ Со, ва, со, ве, ня, со, вок, со, ви, ний.

✵ Син, си, нок, си, ній, си, ні, всякий.

✵ Ми, ло, ми, льни, ця, ми, ли, ти, ся, ми, лу, ва, ти, ся.

✵ До, ро, гий, до, ро, га, по, до, рож, ник, до, рож, ча, ти.

— Знайдіть зайве слово, підкресліть.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 27.)

1) Яке слово «зайве»? Підкресліть.

Малий, малюк, малина, маленький.

Білка, білий, білити, білизна.

Город, городина, городити, городня.

2) Прочитайте скоромовку. Чи можна виділені слова назвати «родичами»? Чому? У спільнокореневих словах позначте корінь. Яке виділене слово «зайве»? Обведіть його.

В горішнику горішина горішками обвішана. Оришка і Тимішко струшують горішки.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 28.)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 30.)

4. Перевірка аудіативних умінь.

МИШЕНЯ ТА ОЛІВЕЦЬ

(Казка)

Жив-був у Володі на столі Олівець. Одного разу, коли Володя вже спав, на стіл забралося Мишеня. Побачило Олівця, схопило його і потягло до своєї нори.

— Відпусти мене, будь ласка! — попросив Олівець. — Навіщо я тобі? Я дерев’яний, мене не можна їсти.

— Я тебе буду гризти! — сказало Мишеня. — В мене чешуться зуби і я маю весь час що-небудь гризти. Ось так! — І Мишеня боляче вкусило Олівця.

— Ой, — зойкнув Олівець. — Тоді дай мені можливість що-небудь намалювати востаннє, а потім роби, що хочеш.

— Добре. — погодилось Мишеня — малюй! Але потім я тебе все одно погризу на дрібні кусочки.

Гірко зітхнув Олівець і намалював кружечок.

— Це сир? спитало Мишеня.

— Може й сир, — сказав Олівець і намалював ще три маленьких кружечки.

— Ну, звичайно, це сир, а це дірки в ньому, — здогадалося Мишеня.

— Можливо й дірочки, погодився Олівець і наманював ще один великий круг.

— Це яблуко! — запищало Мишеня.

— Може бути і яблуко, — відповів Олівець і намалював ще декілька видовжених кружечків.

— Я знаю — це сардельки! — закричало, облизуючись. Мишеня. — Ну. закінчуй скоріше, у мене дуже чешуться зуби.

— Почекай хвилинку! — сказав Олівець. І коли він почав малювати кутики, Мишеня закричало:

— Це схоже на ко... Не малюй більше!

Та Олівець вже намалював великі вуса...

— Та це ж справжній кіт! — пискнуло налякане Мишеня. — Рятуйте! — і кинулося до своєї нори.

З того часу Мишеня звідти не показує свого носа. А Олівець у Володі досі живе, тільки став трішки меншим.

І ти своїм олівцем спробуй намалювати такого кота на страх мишам.

(243 слова)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Де жив Олівець?

а) у портфелі;

б) у пеналі;

в) у Володі на столі.

2. Хто заорав Олівця?

а) Мишеня;

б) Володя;

в) сусід по парті.

3. З якими чарівними словами звернувся Олівець до Мишеняти?

а) прошу;

б) будь ласка;

в) благаю.

4. Що хотіло зробити Мишеня з Олівцем?

а) погризти;

б) погратися;

в) заховати в нірку.

5. Чого забажав Олівець?

а) повернутися до Володі;

б) що-небудь намалювати;

в) утекти.

6. Доповнити речення.

Мишеня злякалося...

а) яблука;

б) сардельки;

в) кота.

Варіант 2

1. Хто жив у Володі на столі?

а) Олівець;

б) Мишеня;

в) Ручка.

2. Хто забрався на стіл, коли Володя вже спав?

а) Мишеня;

б) Олівець;

в) Кіт.

3. Чого попросив Олівець востаннє?

а) заспівати;

б) шо-небудь намалювати;

в) затанцювати.

4. На то був схожий кружечок, який намалював Олівець?

а) сонце:

б) сир;

в) кавун.

5. Чому Мишеня хотіло погризти Олівець?

а) в нього чесалися зуби;

б) воно зголодніло;

в) бо Олівець був схожий на сардельку.

6. Доповнити реченця.

Мишеня кинулося до нірки, бо впізнало ...

а) яблуко:

б) кота;

в) сардельку.

ЧОМУ РИПИТЬ СНІЖОК

А й справді: чому рипить сніжок? Не знаєте? То я вам розповім.

Якось ішов лісом Дід Мороз. Нечутно, по м’якому, наче вата, сніжку. Стомився. Присів на неньок, а мішок з гостинцями поруч поклав. Довгу бороду гребінцем розчесав.

Дивиться: аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика. Підійшов до нього та й питає: «Чому це ти, вуханчику, плачеш?». А той. схлипуючи, відповідає: «Заблукав, додому нія-а-а-к не втраплю!»

Здивувався дідусь: отакої, заєць — і раптом заблукав у лісі! Як же це могло статися? Усе ще схлипуючи, куцохвостий розповів старому свою пригоду.

Вранці він гуляв з братиками та сестричками на галявині. їм було так весело, так добре стрибати з розгону в снігові кучугури, шо й незчулися, як мисливець підійшов. Пролунав постріл. Зайчата кинулися тікати. Найдалі, в лісову гущавину, забіг той зайчик, якого оце й зустрів Дід Мороз...

Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом знайшли стежину до зайчикової хати. А там уже зібралися його братики й сестрички. Всі живі та здорові. Мама з татом уже ходили шукати свого найменшенького. Шукали, гукали та вже й зневірилися, що він живий. Ото радощів було, коли побачили свого синочка, та ще й з Дідом Морозом!

Дідусь привітав усю заячу родину з Новим роком, і гостинці роздав: кожному по великій соковитій морквині. А на прощання, погладжуючи довгу бороду, сказав. «Я зроблю так, що сніжок рипітиме. Щоб ви, зайці, чули, коли хтось буде до вас підкрадатися».

Як сказав, так і сталося: відтоді сніжок рипить, тобто попереджає зайців про небезпеку. Ось так: рип-рип — хтось іде, пильнуй!

(253 слова) Василь Струтинський

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Хто йшов лісом?

а) Баба Яга;

б) сірий вовк;

в) Дід Мороз.

2. Що було у мішку Діда Мороза?

а) гостинці для дітей;

б) дрова;

в) ялинка.

3. Кого зустрів дідусь у лісі?

а) вовчика;

б) зайчика;

в) мисливця.

4. Хто злякав зайчика?

а) руда лисиця;

б) сірий вовк;

в) мисливець.

5. Куди пішли Дід Мороз та зайчик?

а) додому до зайчика;

б) на ялинку до дітей;

в) на прогулянку'.

6. Що пообіцяв зробити Дід Мороз?

а) мисливці вже не полюватимуть на зайців;

б) вовки й лисиці будуть дружити із зайцями;

в) сніжок рипітиме, щоб зайці чули наближення ворога.

Варіант 2

1. По чому ішов Дід Мороз?

а) но ваті;

б) по снігу;

в) по перині.

2. Кого побачив під ялинкою дідусь?

а) ведмедика;

б) зайчика;

в) лисичку.

3. Чому зайчик плакав?

а) болів зуб;

б) йому було холодно;

в) заблукав.

4. Чому зайчата втекли?

а) почули постріл;

б) побачили вовка;

в) злякалися лисиці.

5. Які гостинці роздав Дід Мороз заячій родині?

а) капустину;

б) яблука:

в) морквину.

6. Що пообіцяв зробити Дід Мороз?

а) мисливці вже не полюватимуть на зайців;

б) вовки й лисиці будуть дружити із зайцями;

в) сніжок рипітиме, щоб зайці чули наближення ворога.

Інформація для вчителя

Аудіювання

(слухання і розуміння прослуханого)

Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально в 3 класі у кінці кожного семестру.

Перевіряються вміння:

· розуміти фактичний зміст,

· причиново-наслідкові зв’язки,

· основну думку висловлювання, образний вислів.

Для перевірки використовується незнайомий текст художнього стилю і запитання з варіантами відповідей.

Обсяги текстів у 3-му класі — 220-300 слів.

У 3-му класі пропонується 6 запитань з трьома варіантами відповідей на кожне.

Оцінювання. У 3-му класі за кожну правильну відповідь на запитання учень одержує 2 бали.

(Додаток до листа Міністерства світи і науки України від 28 січня 2014 р. № 1/9 — 74 Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа-гра «Дошка пошани».

Учитель з учнями підводить підсумки уроку, обговорює, кого і за шо можна рекомендувати на дошку пошани.

2. Творчий підсумок.

У кожного учня символічна маленька долоня (або учні по черзі загинають пальці на руці, даючи відповідь на питання), на кожному пальчику дають відповіді на питання (можна записати на дошці).

✵ Великий — що найбільше вам сподобалося на уроці?

✵ Вказівний з яким настроєм пройшов урок?

✵ Середній — що нового ви дізналися?

✵ Безіменний — що вдалося робити легко?

✵ Мізинчик — над чим вам треба ще попрацювати?

«Долоньки» зачитуються окремими дітьми, а потім прикріплюються на дошку.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 73. вправа 159.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити