УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 41. Чергування приголосних звуків [г, к, х] —> [з', ц', с'] —> [ж, ч, ш] у коренях слів. (Вправи 169-173)

Мета. Формувати вміння учнів писати і вимовляти слова, в яких відбувається чергування голосних в корені слова; ознайомити з чергуванням приголосних звуків у коренях слів; розвивати вміння чергувати приголосні звуки в коренях слів, вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати; виховувати товариськість.

Обладнання. Картки зі словами для диктанту, таблиці-схеми.

Хід уроку

I. Організація класу.

Реклама уроку.

Ми будемо: уважні, активні, творчі, ...

Урок буде: цікавий, продуктивний, творчий, пізнавальний, ...

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Відповіді на запитання з конверта.

— Які слова дібрали до слів — зоря, нора, бджола, школа, гора, ходити?

— Назвіть основу і корінь у цих словах.

— Які ще частини є у цих словах?

— Чергування яких голосних звуків ми вчили на уроці?

— У якому складі — відкритому чи закритому — чується звук [і]?

— У якому складі — відкритому чи закритому — чуються звуки [о], [е]?

2. Творчий диктант.

Учитель називає слова, діти записують слово, в якому відбулося чергування.

Школа, нора, кінь, біль, радість, грім, вечір, шість, ніж, рід, дзвіночок.

— Які звуки чергуються в коренях?

— Якими буквами вони позначені? Підкресліть їх.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Творче завдання.

— Прочитайте словосполучення. Замініть їх одним словом (синонімом), користуючись довідкою.

Байдики бити; не спускати ока; залишити з носом; дрижаки їсти; дерти носа.

Довідка: п(е,и)льнувати, п(е,и)шатися, перех(е,и)трити, л(е,и)дарювати. тр(е,и)мтіти.

— Яке правило допомогло вам правильно записати слова з довідки?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за вимовою слів з ненаголошеними е, и в коренях і вивчимо правило написання слів з цими звуками. Будемо вчитися порівнювати, аналізувати і доводити свої думки.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з таблицею (вправа 169).

— Прочитайте таблицю і скажіть, у яких випадках чергування відбувається при творенні слів, а в яких — при зміні слів.

— Які звуки чергуються в коренях? Якими буквами вони позначені?

2. Змінювання слів.

— Змініть слова і доберіть до них спільнокореневі, в яких чергувались би приголосні звуки.

Зразок. Книга — книзі книжний — г — з — ж.

Рух, яблуко, Інга, бік, щока, вік, кожух.

3. Списування (за вправою 170).

— Прочитайте прислів'я.

— Спишіть їх і підкресліть спільнокореневі голосні. Позначте у них корінь.

— Назвіть звуки, які чергуються.

Каліграфічна хвилинка.

Дружба дорожча за золото.

4. Вибіркове списування (вправа 171).

Прочитайте. Випишіть з вірша слова, споріднені зі словами мурахи, вага.

— Позначте у них корінь.

— Підкресліть букви, иш позначають звуки, які чергуються.

— Накресліть схему виділеного речення.

5. Робота в парах (вправа 172).

— Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова.

— Змініть їх або доберіть до них спільнокореневі так, щоб відбулося чергування звуків у коренях.

Взаємоперевірка за таблицею на с. 77.

6. Диктант із завданням.

— Запишіть речення, змінюючи слова. (Слова вчитель показує надруковані на картках.)

Проклюнулося листя на (вільха) та (осика).

У (луг) зацвіла калина.

На (гілка) сосни сидить шишкар.

Хлібороб завжди у (тривога) за врожай.

Немов у (казка) стоїть зачарований зимовий ліс.

Фізкультхвилинка.

Тренувальні вправи.

1. Завдання на увагу.

— Уважно прочитайте і зверніть увагу на чергування приголосних у коренях слів. Випишіть лише звуки, шо чергуються.

нога — на нозі — ніженька

поріг — на порозі — поріжок

сісти — сидіти — сиджу

класти — кладу — складати

козак — козацький — козаченько

друг — друзі — дружити

подруга — подрузі — подружки

пастух — пастушок — пастуше

муха — мусі — мушка

вухо — у вусі — вушко

2. Попрацюйте парами.

— Доберіть спільнокореневі слова, у коренях яких є чергування голосних або приголосних звуків.

носити — зношений, ноша; сохнути — суша, висушений

косити —

виразити —

дорога —

просити —

різати —

вага —

радити —

гірка —

зірка —

глухота —

глек —

горіх —

зрада —

дикий —

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 28.)

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 32.)

VII. Підсумок уроку.

— Підіб’ємо підсумки.

Найбільший мій успіх — це ...

Найбільші труднощі я відчув ...

Я не вмів, а тепер умію ...

На наступному уроці я хочу ...

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 76 — вивчити правило, с. 77, вправа 173.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити