УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 42. Спостереження за вимовою слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях. Правило написання слів із цими звуками. (Вправи 174-178)

Мета. Формувати в учнів уміння правильно вимовляти слова з ненаголошеними [е], [и] в корені; ознайомити з правилом перевірки ненаголошених [е], [и]; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки для роботи в парах і групах, мовний матеріал.

Хід уроку

І. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Конкурс одного речення.

Учні зачитують речення, яке склали вдома.

2. Гра «Ти мені — я тобі».

— До поданих слів доберіть спільнокореневі так, щоб відбулося чергування приголосних.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Гра-змагання по рядах «Хто швидше?»

До поданих слів доберіть споріднені, в корені яких відбувається чергування приголосних звуків.

дорога —

мураха —

берег —

книга —

луг —

сніг —

друг —

пух —

щока —

муха —

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці ми ознайомимось з позначенням на письмі звуків [е], [и] в наголошених і ненаголошених складах. Будемо вчитися перевіряти наголосом написання слів з ненаголошеними [е], [и] і знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором споріднених слів. Закріпимо вміння знаходити у слові ненаголошений склад, виділяти корінь, добирати споріднені слова.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з віршем.

Мій рідний край, моя земля

велика-превелика.

Є в ній степи, ліси, поля,

моря, і гори, й ріки.

Н. Забіла

— Прочитайте вірш. Зверніть увагу: вимовляючи деякі слова, ви чули один звук, а в слові написано інший: земля — [зимля], степи — [стипи], життя — [жеття].

— Чи можна перевірити ці слова, щоб знати, як написати їх без помилок?

— Пригадайте, як правильно написати слово, де приголосний звук чується не зовсім чітко. Що для цього треба зробити? (Для цього слово слід змінити так, щоб після приголосного стояв голосний: просьба — просити.)

— Для перевірки правопису слів, у яких голосний вимовляється нечітко, це правило не застосовується. Тут треба пригадати, коли голосний завжди вимовляється чітко. (Під наголосом, у наголошеному складі, бо він сильніше і довше вимовляється.)

— Тепер пригадаємо, який складе ненаголошеним. (Той, де немає наголосу.)

— У нашому випадку голосні, що вимовляються нечітко, стоять у ненаголошеному складі.

— Як же зробити, щоб цей склад став наголошеним?

— Мабуть, ви вже здогадалися: для цього треба змінити форму слова або дібрати споріднені слова: земля — зéмлі, степú — степ, життя — жúти.

— То що треба зробити?

Висновок. Щоб перевірити правопис ненаголошеного голосного у корені слова, треба дібрати споріднене слово або змінити слово так, щоб на цей голосний палав наголос.

2. Правило (с. 79).

Діалог за правилом.

— Поставте запитання і дайте відповіді стосовно правила.

3. Списування (за вправою 175).

— Прочитайте виразно вірш. Правильно вимовляйте виділені слова.

— Спишіть. У виділених словах поставте наголоси, підкресліть букви, що позначають ненаголошені звуки [е], [и].

Взаємоперевірка в парах.

4. Попрацюймо в групах. Вправа-порівняння (вправа 174).

— Прочитайте словосполучення.

— Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях.

— Запишіть з пам’яті кілька словосполучень. Перевірте правильність написання за таблицею.

5. Тренінг «Вимовляй так» (с. 78).

— Як вимовляємо голосні звуки в наголошених складах?

— Повчіться правильно вимовляти слова з ненаголошеними [еи], [ие].

— Пригадайте правило про вимову цих ненаголошених голосних, вивчене в 2 класі.

— Покажіть своє: вміння перед класом.

6. Робота в парах (вправа 176).

— До поданих слів доберіть спільнокореневі так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними.

— Запишіть слова парами.

— Корені позначте. Поставте наголоси.

Перевірка за записами па дошці.

7. Самостійна робота (за вправою 177).

— Змініть словосполучення так, щоб голосні в коренях виділених слів стали наголошеними.

— Запишіть за зразком, вставляючи пропущені букви.

Взаємоперевірка.

8. Словниковий диктант із завданням.

— До поданих слів доберіть перевірні і запишіть їх парами.

Мечі, степи, серпи, тини, лини, гриби, листи, чижі, сичі.

Медовий, рибалка, гречаний, кислиця, зелений, цеглина, димар, синок, широкий.

Каліграфічна хвилинка.

У колі записано 6 букв. Складіть якнайбільше слів і каліграфічно запишіть у зошит.

Колесо, село, коло, соло, лоск, колос, око.

— Знайдіть слова, в яких ви сумніваєтеся, яку букву писати.

— Доберіть перевірні слова. Підкресліть орфограми. Фізкультхвилинка.

9. Тренувальна вправа-хвилинка.

За певний час учні повинні швидко дібрати перевірні слова.

— Доберіть перевірні до слів з ненаголошеними [е], [и].

грибочки —

кислота —

кидати —

верховина —

вечірка —

весняний —

позичати —

доливати —

допис —

весляр —

весло —

весна —

дев'ятий —

десятка —

зерно —

допливати —

досипати —

достигати —

великий —

рибалити —

пекучий —

рибалка —

весніти —

пекти —

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 29.)

1) Змініть слова за зразком, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Позначте корені, поставте наголоси.

Зразок: зерно — зерна.

зимовий — __________________

вербовий — _________________

пеньок — ___________________

височінь —_________________

2) Вставте пропущені букви.

Р_ве та стогне Дніпр ш_рокий, с_рдитий вітер зав_ва, додолу верби гне в_сокі, горами хвилю підійма (Т. Шевченко).

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 30-31)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 33.)

VII. Підсумок уроку.

Саморефлексія.

Учні відповідають на питання.

— Чи справдилися мої очікування?

— Про шо мені хочеться запитати?

— Яку проблему хотілося б порушити?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 79 — вивчити правило, вправа 178.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити