УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 43. Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів. (Вправи 179-183)

Мета. Формувати вміння учнів писати слова з ненаголошеними голосними звуками в коренях слів; розвивати правильну літературну вимову; збагачувати словниковий запас; розвивати вміння аналізувати, узагальнювати; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки для самостійної роботи, мовний матеріал, предметні малюнки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Працюємо парами.

— Доберіть перевірні слова до слів з двома ненаголошеними голосними.

I варіант: вечоровий, деревище, зеленіти.

II варіант: тереновий, шелестіти, веселити.

Картки для індивідуального опитування.

— Вставте пропущені букви.

Ж..вцем. ж..тло, ж..ття, гн..лий, ж..ріти, в..рхів’я, в..с..льчак, в..чорниці, в..ршок, в..сілля, в..ноград, в..нятковий, в..разний, в..ховання, гл..нозем.

— Запишіть перевірні слова.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Малюнковий диктант.

Це ускладнений варіант словникового диктанту, під час якого вчитель не вимовляє слова, а показує відповідні предметні малюнки.

Лисиця, листок, гриби, липи. перо, верба, береза, крило.

Каліграфічна хвилинка.

В В ВВ ви ви ве вишневий вишня

— Знайдіть ключ до написаного та прочитайте рядки з вірша Т.Г. Шевченка.

Відповідь:

Садок вишневий коло хати,

хрущі над вишнями гудуть.

— Запишіть каліграфічно рядки вірша в зошит.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати форми слова та спільно- кореневі слова для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], |и].

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Правопис орфограм в корені слова.

У корені може відбуватися чергування голосних звуків:

е —> і береза — беріз

о —> і школа — шкіл

о —> а могти — змагатися

е —> о вечеря — звечора

е —> и беру — вибирати.

— Ненаголошений голосний в корені слова можна перевірити. Для цього треба змінити слово або дібрати спільнокореневі слова, в яких ненаголошені [е], [и] с наголошеними: гречаний — гречка, озеро — озера, життя — жити.

2. Самодиктант.

Цей вид диктанту називають ще «перевіряю себе». Для такого виду диктанту необхідна попередня підготовка, під час якої учні запам’ятовуть текст, звертають увагу на написання окремих слів і розстановку розділових знаків, а потім записують його самостійно. Під час запису учні можуть впівголоса продиктовувати собі слова.

На зеленому горбочку,

у вишневому садочку

притулилася хатинка,

мов маленькая дитинка.

Леся Українка

3. Самостійна робота (вправа 181).

— Прочитайте слова з двома ненаголошеними голосними, добираючи до них з довідки слова для перевірки спочатку першого, а потім другого звуків.

— Запишіть подані і дібрані слова за зразком.

Зробіть усно звуко-буквений аналіз слова дерев'яний.

4. Робота в парах (вправа 182).

а) Граматичне завдання.

— Прочитайте слова з ненаголошеним [и], добираючи до них перевірні.

— У словах поставте наголос.

б) Метод «ПРЕС».

— Доведіть, шо слова блискучий і блискавка спільнокореневі.

5. Розвиток мовлення (за вправою 179). Складання усної розповіді «У бібліотеці».

а) Словничок третьокласника.

— Запам’ятайте написання слова бібліотека.

— Складіть спонукальне і розповідне речення з цим словом.

б) Перегляд ілюстрацій «Шкільна бібліотека» та малюнка у підручнику.

в) Складання орієнтовного плану розповіді.

У бібліотеці

1. Шкільна бібліотека.

2. Багато книжок.

3. Бібліотекар і читачі.

г) Опрацювання слів для довідки на с. 80.

ґ) Усна розповідь дітей за складеним планом, опорними словами і виразами.

6. Вправа-завдання (вправа 180).

Запишіть відомості про книжки, які ви недавно прочитали.

— Де можна записати відомості про книжки, які допоможуть швидко пригадати зміст?

— Скільки книг записано у ваших читацьких щоденниках?

— Які б ви порекомендували прочитати своїм друзям? Чому?

Фізкультхвилинка.

7. Тренувальні вправи.

а) Завдання для роботи в парах.

— Запишіть слова, вставляючи пропущені літери.

— Як вимовляються в них ненаголошені [е] та [и]?

— Поряд напишіть перевірні слова з наголошеними [е], [и].

Поставте наголоси.

Зразок. Перо — пера, широкий — широко.

С...ни, л...сток, с...рця, к...ти, с...ло, х...жак, р...бро, м...жа, ст...пи, з...мля, оз...ро, в...сло, з...рно, д...вак, од...ниця, Дм...тро, д...мар, сер...да, т...мніти, спер...ду, нал...вати, д...ревце, з...мувати.

б) Завдання для роботи в групі.

— На кожне запитання дайте відповідь одним словом.

— Яким правилом ви будете користуватися, щоб правильно записати ці слова у зошити?

— Як називається гурт великої рогатої худоби? (Череда.)

— Який третій день тижня? (Середа.)

— Як називається суша, яка оточує краї річки, озера, моря? (Береги.)

— Яке ви знаєте вічнозелене дерево з родини хвойних, крім ялини та сосни? (Смерека.)

— Як називають примхливу, капризну дитину? (Вереда.)

— Яке дерево порівнюють з довгокосою білявою дівчиною? (Березу.)

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 29.)

1) Вставте пропущені букви. Усно доберіть перевірні слова.

Ліворуч з_л_ніли ж_та. Вони були такі густі й зелені, що здавалось, ніби їх намалював незв_чайною фарбою найвитонченіший майстер. Праворуч — б_р_зняк. Молоденькі гіллясті б_різки може тільки вночі покрилися листям. Те листя було ще навіть не з_леним, а якимось світло-багряним. Подекуди на білосніжній корі б_різок ще в_сіли в_ликі прозорі краплини. З_л_нкуваті стріли травинок в_гинались дугою, їхні в_ршини х_лились до з_млі під вагою прозорих краплин.

За Ю. Збанацьким

2. Робота з картками дня поточною та тематичного контролю знань. (С. 31)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 34.)

VII. Підсумок уроку.

1. Віршоване правило.

Стени — степ, крило — крила,

зелений — зелень, силач — сила,

весна весни, широкий — шир,

наголосом перевір.

Тетяна Дубіч

— Як перевірити ненаголошені голосні [е], [и]? Наведіть приклади.

2. Вправа «Репортери».

Учні записують на аркуші паперу питання до теми уроку. Потім по черзі витягують аркуш із запитанням і дають на нього відповідь, уявляючи, що у них беруть інтерв’ю.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 81, вправа 183.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити