УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 44. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. (Вправи 184-189)

Мета. Формувати в учнів вміння писати слова з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом, користуватися орфографічним словником; збагачувати словниковий запас; розвивати зв'язне мовлення; виховувати культуру мовлення.

Обладнання. Орфографічні словники, картки з малюнками.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Яке нове словникове слово запам’ятали?

— Чи в усіх словах написання пропущеної букви вдається перевірити наголосом?

— Як же записати правильно слова, що не перевіряються наголосом?

— Які слова записали, перевіряючи їх написання за словником?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Пояснювальний диктант.

Шумлять нам тополі зелені. Хмаринка над нами пливе. Гей, розлилась по селу і по місту повінь зелена з зеленого листу. Наче у річці весняна вода, грає, вирує верба молода. Ось родина лебедина по озеру пливе. (За М. Познанською)

2. Попрацюємо разом.

— З речень, записаних на дошці, випишіть у таблицю слова з ненаголошеними [е], [и] за поданим зразком.

Вимовляй

Пиши

Перевіряй

кр[ие]лом

крилом

крила

✵ У ранкове небо зринув птах, н(е,и)бесної досяг блакиті.

✵ Сонце ледь-ледь виглядало з-за в(е,и)рхівок в(е,и)соких сосен, з(е,и)лена трава була мокрою і білястою від роси.

✵ До води сх(е,и)ляються квіти запашні, камінці поблискують у темній гл(е,и)бині.

✵ І піснею приваблені л(е,и)сточки.

✵ Перед нами простягався лан золотої пш(е,и)ниці.

— До якого слова не можна дібрати перевірне?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сформулювати тему сьогоднішнього уроку зможе кожен із вас, скориставшись фразою: «На сьогоднішньому уроці я дізнаюсь ...».

— Отож, сьогодні ми працюємо над вимовою і правописом слів з ненаголошеиими [е], [и], що не перевіряються наголосом, у роботі використаємо орфографічний словник.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Бесіда.

— В яких словах вам зустрічалися ненаголошені [е], [и]? (Смерека, берест, кипарис, ясен, черемха, абрикос, шовковиця.)

— Чи можна змінити ці слова так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними? (Ні, не можна.)

— Що потрібно зробити, щоб не припуститися в такому випадку помилки під час написання? (Звернутися до орфографічного словника.)

— Правильно. Є ряд слів із ненаголошеними [е], [и], правопис яких потрібно перевіряти за орфографічним словником. (Доречно запитати у дітей, що вони знають про дерева, назви яких записали: де ростуть, чи плодоносять, які квіти мають, яку лікарську цінність та ін. Коли діти будуть відповідати на поставлені запитання, потрібно стежити за правильною побудовою ними речень, правильною орфоепічною вимовою слів із ненаголошеними голосними.)

2. Малюнковий диктант.

Апельсин, абрикос, велосипед, верблюд, ведмідь, метелик, пшениця, пиріг, учитель, черевики, цибуля, лимон, криниця.

Перевірка виконаної роботи за орфографічним словником.

3. Робота над мовним матеріалом.

а) Вправа-спостереження (вправа 184).

— Прочитайте слова.

— Чи можна в цих словах перевірити ненаголошені [е], [и] наголосом?

Візьміть до уваги! У багатьох словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом. Написання таких слів слід перевіряти за орфографічним словником і запам’ятовувати їх.

б) Робота за орфографічним словником (вправа 185).

— Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених на них предметів.

— Перевірте за орфографічним словником написання цих слів.

— Поставте наголоси. Підкресліть букви, які позначають ненаголошені [е], [и].

в) Словничок третьокласника.

Використання методів ейдетики для запам’ятовування слів. Робота в групах.

Діти малюють малюнки-слова, в яких зображують букву е чи и, яку потрібно запам’ятати при написанні певного слова.

г) Самодиктанг словникових слів.

Очерет, черемха, абрикос, апельсин, бетон, коридор, апетит, пиріг, пшениця, горизонт, директор, депутат, президент, колектив.

ґ) Самостійна робота (за вправою 186).

— Прочитайте. До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого і запишіть утворені словосполучення.

— Із двома словосполученнями (на вибір) складіть речення і запишіть.

д) Списування з перевіркою за орфографічним словником (вправа 187).

— Спишіть словосполучення.

— Перевіряйте за орфографічним словником написання слів із пропущеними буквами.

«До твого словничка».

Складання уявного мультфільму зі словами, записаними в таблиці на с. 83 (метод ейдетики).

е) Вправа-роздум 188.

— Прочитайте слова.

— Подумайте, чи можна перевірити написання в них пропущених букв наголосом.

— Спишіть.

Пам’ятайте! Правильно писати ці та інші слова допоможе орфографічний словник.

— Зі словами ремонт та ретельно складіть і запишіть одне речення.

Фізкультхвилинка.

4. Працюємо в групах, допомагаючи один одному. Пошукова робота.

— З’ясуйте за словником написання слів із [е], [и], які не перевіряються наголосом.

Б..линка, б..нкет, б.нзин, в..дмедик, в..рблюд, в..лос..пед, в..рстат, в..ртоліт, в..делка, г..н..рал, г..роїчний, д..кламувати, д..лікатний, д..путат, д..льфін, д..ржава, д..ван, д..плом, д..р..гент, д..р..жабль, д..сц..пліна, д..скусія.

— До кожного з поданих слів доберіть залежне, запишіть за зразком.

Диплом про освіту; гаряча дискусія.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи дня самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 30.)

1) Вставте пропущені букви. Як перевірити написання цих слів?

Пш_ниця, к_шеня, кор_дор, орд_н, кр_ниця, с_кретар, ап_тит, гор_зонт, д_путат, пр_зидент, кол_ктив.

2) Запишіть подані слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви. Зробіть звуко-буквений аналіз одного слова (на вибір).

Абр_кос, г_рой, д_ректор, д_ван, к_лим, ч_ремха, м_тал, к_рмо.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 35.)

VII. Підсумок уроку.

1. Учні написали словниковий диктант. Знайдіть диктант, в якому допущені помилки, і виправте їх.

A) Кислиця, апильсин, озиро, директор, кешеня, зимовий, кирувати.

Б) Читати, абрикос, вишневий, гречаний, веселитись, кипіти, черемха.

B) Верховина, земля, велосипед, великий, горизонт, квиток, кермо.

2. Вправа «Портрет уроку».

— «Намалюйте» портрет уроку, який відобразив би тему, над якою сьогодні працювали.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 57, вправа 115.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити