УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 46. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів з наступним глухим звуком. (Вправи 194-197)

Мета. Працювати над засвоєнням правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів перед наступними глухими; розвивати вміння аналізувати, спостерігати; виховувати бережне ставлення до книги.

Обладнання. Мовний матеріал, картки із завданнями.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Інтерв'ю.

— Назвіть звуки і букви у словах тітка, пити, дзвін.

— У якому слові наявні лише дзвінкі приголосні звуки?

— Який глухий приголосний у слові шишкар?

— Назвіть слова, в яких приголосні звуки тільки глухі.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Працюємо парами.

— Вставте у слова пропущені букви. В дужках запишіть перевірні до них.

✵ Почалася на лугах ко..ьба(...) трав.

✵ Татусь мав приве..ти(...) з Києва подарунок.

✵ Повіває з річки то ле..кий(...), то рі..кий(...) вітерець.

✵ У моєї сестрички маленькі рожеві ні..тики(...).

✵ Маю до вас велику про..ьбу(...).

✵ Ніколи не будь ле..коважним(...) і ле..ковірним(...).

✵ Ле..кокрилий(...) літак піднявся високо в небо.

✵ Твоє завдання ле..ше(...) від мого.

✵ Орел — хижак з великими кі...тями(...).

✵ Цей хлопець не з боя..ких(...).

✵ Ненароком можна опинитися у в'я..кому(...) болоті.

✵ Ков..кий(...), сли..ький(...) лід манить до себе дітвору.

✵ Побудували ни..ький(...) будиночок з ву..ькими(...) дверима.

Малюнковий диктант (за варіантами).

Дуб, гриб, голуб, сад, дід, гарбуз, ніж, редька, діжка, ліжко, книжка, віз, вуж, хліб.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Сьогодні на уроці ми будемо працювати над засвоєнням правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів перед наступним глухим. Будемо порівнювати, спостерігати і аналізувати.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-картинка (вправа 194).

— Назвіть предмети, зображені на малюнках, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні.

— Складіть і запишіть три речення з будь-яким із цих слів.

2. Творчий диктант.

— Складіть і запишіть речення з поданими словами.

Різкий, близький, прудкий, важкий, швидко.

Каліграфічна хвилинка.

Коса, садок, оса, код, ода, око, сад, док.

— Підкресліть дзвінкі приголосні однією рискою, а глухі приголосні — двома.

3. Вправа-фізкультхвилинка «Пішохідний тур» (вправо 195).

На стінах класу вивішують картки з написаними словами. Учні повинні пройти маршрутом, переходячи від однієї картки до іншої, прочитати, обговорити те, що написано.

Запам’ятайте! В українській мові в кіпці слів і складів дзвінкі приголосні треба вимовляти дзвінко, не оглушуючи їх.

хліб

сад

мороз

друг

дуб

мед

паморозь

сніг

зуб

дід

зав’язь

стіг

гриб

мідь

гарбуз

плуг

дубки

садки

казка

дужка

грибки

редька

берізка

стежка

зубки

солодка

галузка

ліжко

— 3 якою метою ми робили цю вправу?

— Зі словами хліб, сад, дубки, берізка складіть і запишіть речення.

— Значення яких слів треба з’ясувати?

— Що означають слова зав’язь, паморозь?

Словник.

Зав’язь — маленький недозрілий плід.

Паморозь — атмосферні опади, що утворюються в туманну морозну погоду на гілках дерев.

Галузка — гілка.

4. Робота над вправою (вправа 196).

а) Виразне читання віршованих загадок.

— Прочитайте виразно загадки і відгадайте їх.

— Правильно вимовляйте дзвінкі приголосні в кінці слів.

б) Списування.

— Спишіть. Підкресліть букви, що означають дзвінкі приголосні звуки в кінці слів.

5. Гра «Словограй».

Кожній команді пропонується кілька карток з написаними словами.

Завдання: першій команді вибрати слова, написані правильно, а другій — ті, на яких слова написані неправильно.

Слова для карток: зупки, дзьобики, цвін, дядько, сніх, сміх, горопчик, жити, колектив, очирет, абрекос, апильсин, бетон.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 31.)

1) Підпишіть зображені предмети. Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.

2) Вставте пропущені букви.

Червона ягі_ка, але на смак гірка. До доброї криниці сте_ка утоптана. Лиха знахі_ка гірш краді_ки. Щоб рибу їсти, треба в воду лі_ти. Свіжий, хороший, як сирої_ка.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 37.)

VII. Підсумок уроку.

Бортовий журнал.

— Чи сподобався урок?

— Чи задоволені ви результатами своєї праці?

— Чого ви навчилися?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 87. вправа 197.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити