УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 48. Аналіз перевірної роботи. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Приклади перевірки правопису слів типу боротьба, нігті. (Вправи 198-204)

Мета. Ознайомити учнів з правилом вимови дзвінких приголосних у кінні слів та складів перед наступним глухим; розвивати вміння працювати над правилами перевірки правопису слів типу боротьба, нігті; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки для диктанту в парах.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи (диктанту).

1. Вчитель повідомляє результати виконаної роботи.

2. Відзначає учнів, які не зробили жодної помилки в роботі, і дає їм індивідуальні завдання (картки) дія самостійної роботи.

Диктант в парах.

1. Іду ліском і дивлюся, чи не достигли па ліщинах горішки.

2. Мордочка в неї гостра, хвіст довгий, пухнастий.

3. А лисичка поглядає на мене і носиком нюхає.

4. Ото й тільки бачив!

1. Глянув на стежку і побачив за десять кроків од мене лисичку.

2. Я не злякався, дивлюся на неї.

3. Потім плиг у кущі.

3. Всі інші діти під керівництвом учителя аналізують допущені помилки і виконують роботу над помилками.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Творчий диктант.

— До поданих слів доберіть і запишіть слова з протилежним значенням.

— Складіть речення з окремими парами.

Далеко — , високо — , широкий — , повільно — , старший — , кисле — .

2. Вибірковий диктант (за варіантами).

1 варіант

Випишіть тільки ті слова, які починаються дзвінким приголосним.

2 варіант

Випишіть тільки ті слова, які починаються глухим приголосним.

ЧЕРЕДНИЧКА

У мене батіжок

і батькова чумара,

гей, гей, гей,

пасу я сиві хмари.

А хмари, як воли,

пасуться край дороги,

гей, гей, гей,

пасуться круторогі.

Д. Чередниченко

— Полічіть, скільки слів, шо починаються глухими приголосними, ви виписали. Зачитайте їх.

— А скільки слів, що починаються дзвінкими приголосними, ви виписали? Зачитайте їх.

— Зробіть висновок. Як правильно потрібно вимовляти слова, які закінчуються дзвінким приголосним?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні будемо вчитися правильно писати слова типу боротьба, нігті, закріпимо знання про вимову і правопис слів з глухими та дзвінкими приголосними.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-доповнення (вправа 199).

— Доповніть речення словами, протилежними за значенням до виділених.

— Запишіть.

— Прочитайте записані речення.

— Назвіть дзвінкі приголосні у дібраних словах.

2. Вибіркове списування (за вправою 200).

— Прочитайте вірш, виразно вимовляючи приголосні звуки у виділених словах.

— Випишіть виділені слова. Підкресліть в них букви.

— Що позначають дзвінкі приголосні звуки?

3. Хвилинка спілкування.

— Продовжіть розмову на тему «Домашні улюбленці».

4. Коментоване письмо (за вправою 201).

— Зверніть увагу на вимову глухих приголосних перед дзвінкими в поданих словах.

— Як довести, що слова в другій колонці написані правильно?

— Спишіть слова і запам’ятайте їх написання.

— Зі словами просьба і вокзал складіть і запишіть речення.

Словничок третьокласника: молотьба, вокзал.

5. Робота з таблицею (вправа 202).

— Прочитайте. Зверніть увагу, як вимовляються дзвінкі приголосні перед глухими в поданих словах.

— Спишіть слова і складіть з ними речення (усно).

6. Вправа 203.

— Прочитайте прислів'я.

— Поясніть, як ви їх розумієте.

— У виділених словах знайдіть звуки, шо вимовляються не так, як позначаються на письмі.

— Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слів і складів у інших словах поданих прислів’їв?

Каліграфічна хвилинка.

Гарно того вчити, хто хоче все знати.

— Як ви розумієте це прислів’я?

7. Загадкова горбинка.

Учасники команд по черзі витягують з торбинки номерки запитань, на які мають дати відповідь.

— Які букви позначають глухі приголосні, а які — дзвінкі?

Колодка, стежка, шибка, сад, суп, обід, лікті, хатка, редька.

Фізкультхвилинка.

8. Пошуки людського скарбу.

Учитель дає опис скарбу, який учні повинні відшукати. Скарб починається словами «Знайди когось, хто ...». Діти повинні знайти того, хто має певний досвід чи знання з певної теми уроку.

Скарб уроку: знайти когось, хто зможе правильно дібрати перевірні слова до слова боротьба.

9. Словниковий диктант з граматичним завданням.

— Запишіть слова. Доберіть до них перевірні, записуючи слова парами через риску.

Мигтить, кігтик, нігтик, молотьба, боротьба, легко, вогко, просьба.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи дня самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 31-32.)

1) До поданих слів доберіть спільнокореневі так, щоб після сумнівних приголосних стояв голосний звук.

Зразок: нігті — ніготь,

кігті —

легко —

просьба —

дігтяр —

2) Вставте пропущені букви. Побудуйте звукову модель слова вокзал. Складіть і запишіть з ним речення.

Ми_тить, во_зал, боро_ьба, моло_ьба, во_кий, надя_ти, дви_тить.

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 32-33)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 38.)

VII. Підсумок уроку.

Виграш у лотерею.

Дітям роздають таблицю.

Що ми робили______________________________

Найбільш важливе з того, що ми вчили та запам’ятали ____________________________


Домашнє завдання ______________________________

Наприкінці уроку учень витягує картку з ім’ям дитини, яка має підвести підсумок уроку за допомогою таблиці.

З конверта учні витягують по черзі листівки. У кого листівка з позначкою, той на наступному уроці буде підводити підсумок.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 90. вправа 204.

УРОК 49. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити