УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 51. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів. (Вправи 210-214)

Мета. Ознайомити учнів з префіксом як значущою частиною слів, з найуживанішими префіксами; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів: розвивати уміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати; виховувати працелюбність.

Обладнання. Мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Інтерв'ю.

— Як ви оцінили свою роботу-диктант?

— Назвіть слова, в яких дзвінкі приголосні треба вимовляти виразно в кінці слова і складу.

— Яку пораду дасте своїм однокласникам, щоб знати, яку букву писати?

— Назвіть п’ять словникових слів, які не можна перевірити.

— Що чуємо, коли вимовляємо дзвінкі приголосні звуки? Наведіть приклади.

— Як перевірити написання слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях? Наведіть приклади.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

Каліграфічна хвилинка.

З 3 Зз ззз зз за зайчик забіг

Забіг зайчик за дубок,

знайшов зайчик козубок.

— Доберіть споріднені слова до слова забіг. (Бігти, прибіг, біжить, бігун.)

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— На минулих уроках ми працювали над різними звуковими явищами, пов’язаними з коренем слова. Сьогодні продовжимо вивчати значущі частини основи.

— Назвіть частини слова.

— Сьогодні ми будемо вивчати префікс важливу частину основи слова.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте ряд слів, визначте корінь.

Писати, переписати, виписати, записати, розписати, дописати.

— Назвіть і позначте префікс у цих словах.

— А тепер подумайте, чи однакове значення цих слів.

— Чому змінювалось значення? (Змінювався префікс.)

— Зробіть висновок, яку роль виконує префікс у слові. (За допомогою префікса утворюються нові слова.)

2. Ознайомлення з правилом (на с. 92).

Міні-опитування.

— Що називається префіксом?

— Що утворюється за допомогою префікса?

— Як позначаємо префікс?

Варто знати.

Термін префікс походить від латинських слів рrае — спереду і fixus — прикріплений, фіксований.

Префікс — це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення слів.

— Здавна люди здогадалися, що не варто вигадувати нові слова, щоб позначати нові поняття й почуття. Для зміни значення слова досить вживати існуючі корені, приєднуючи до них префікси і суфікси.

— Скільки префіксів може бути у слові?

— У слові може бути один, два і більше префіксів, наприклад: по-ділити, роз-по-ділити, пере-роз-по-ділити.

— У яких словах найчастіше зустрічаються префікси?

Префікси найчастіше зустрічаються у дієсловах.

3. Попрацюємо разом (вправа 210).

— Складіть за схемою словосполучення.

— Зверніть увагу на виділені частини слів.

— Як вони змінюють значення словосполучень?

4. Вправа-зразок (вправа 211).

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком антоніми.

— Позначте корені.

— Виділіть значком ту частину слова, що стоїть перед коренем.

— Із двома словами (на вибір) складіть речення.

5. Робота над текстом (вправа 212).

— Прочитайте. Розташуйте абзаци так, щоб вийшов текст.

— Прочитайте утворений текст.

— Випишіть у стовпчик виділені слова.

— Позначте у них корені і префікси.

— Самостійно доберіть і запишіть по кілька слів із префіксами під-, над-.

Перевірка виконання роботи.

6. Робота в групах (за вправою 213).

— Від поданих слів за допомогою префіксів за-, пере-, від-, до-, при- утворіть нові слова.

— Доберіть до кожного з них залежні.

— Запишіть словосполучення за зразком, позначте префікси.

Перевірка виконаної роботи в групах.

Фізкультхвилинка.

7. Пояснювальний диктант.

УЧИТЕЛЬКА

Запросила я сестричку

до стола,

клаптик білого паперу

їй дала.

Посадила я сестричку

на стілець,

показала, як тримати

олівець.

А сама, немов учителька,

стою,

і навчаю першокласницю мою.

Г. Бойко

8. Тренувальні вправи.

а) Вправа-пошук.

— Прочитайте текст, відшукайте слова з префіксами і позначте їх.

Квіти — одне з найчарівніших творінь природи. Ми усміхаємося, дивлячись на розкішні півонії і троянди, елегантні тюльпани, прекрасні і скромні ромашки, буйні хащі квітучого бузку, білосніжну запашну конвалію. Як багато квітів! Скільки радості приносить нам їхня розмаїта краса!

б) Робота в парах.

— До поданих слів доберіть протилежні за значенням. У всіх словах позначте префікси.

відбій — прибій

повернувся —

приїхав —

зліз —

заїхав —

вбіг —

вигнати —

відліт —

відчепити —

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 33.)

1) Позначте префікси у поданих словах.

Вирити, знайшла, поласувати, записка, прибережний, напекти, захід, підземелля, перелітний.

2) Від поданих слів за допомогою префіксів с-, з-, за-, пере-, на- утворіть нові слова. Префікси позначте. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

Питати, малювати.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 39.)

VII. Підсумок уроку.

1. Гра «Передай далі».

Учитель починає і називає слово, учень додає до нього префікс і називає нове слово: ліс — безлісий, йти — прийти, дорога — придорожній, ...

2. Кольорова феєрія.

В кожного на парті маленькі кольорові квадратики — стікери трьох кольорів: зелений, жовтий, червоний, які відповідно означають «Я все зрозумів», «Мені дещо не зрозуміло», «Мені складно зрозуміти». Гака робота не вимагає затрат часу, с невеликою за обсягом і дозволяє зберегти повне інкогніто учня.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 92 — вивчити правило, с. 93, вправа 214.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити