УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 52. Префікси і прийменники. Розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників. (Вправи 215-219)

Мета. Формувати в учнів вміння розрізняти префікси й прийменники, правильно їх писати, утворювати нові слова за допомогою префіксів; розвивати вміння словесного малювання, спостережливість; виховувати самостійність, вміння працювати швидко, творчо.

Обладнання. Мовний матеріал.

Хід уроку

І. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Конкурс одного речення.

Учні зачитують речення, які склали за вправою 214.

— Що означає слова безмежний?

— Яке значення слова безшумний?

— Де шукали пояснення слова безлісий?

— Назвіть префікси у цих словах.

— Які ще слова дібрали із цим префіксом?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Працюємо в парах.

До поданих слів доберіть протилежні за значенням. В усіх словах позначте префікси.

Наприклад. Відбій — прибій,

повернувся — відв’язаний —

приїхав — загубився —

з'їхав — заплакав —

зліз — згадати —

заїхав — збудував —

вбіг — розсміявся —

2. Робота з індивідуальними картками (кілька учнів).

— До поданих слів доберіть близькі за значенням (синоніми).

— Позначте у них префікси.

✵ розсміятися, зареготати, розреготатися ...

✵ зібрати, ...

✵ обдумати, ...

✵ придивитися, ...

✵ осмислити, усвідомити, ...

✵ розсівати, ...

3. Попереджувальний диктант.

Підготовка до зими

Бджоли на зиму закривають усі щілинки вулика воском. Це щоб зимовий холод до їхнього дому не добрався. Мурашки закладають ходи різним будівельним матеріалом і заклеюють слиною. Навіть дощові черв’яки загороджують земляними грудочками шлях у глибокі нірки.

(Книга-календар «Дванадцять місяців»)

— Підкресліть прийменники і префікси.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— За допомогою префіксів утворюються нові слова.

— Як пишуться префікси зі словами? (Префікси зі словами пишуться разом.)

— В українській мові є слова, які дуже схожі на префікси. їх називають прийменниками.

— Наведіть приклади прийменників.

— Як ви гадаєте, для чого у нашій мові служать прийменники?

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти префікси і прийменники, а також правильно їх писати.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Спостереження га написанням префіксів і прийменників.

а) Списування із завданням (вправа 215).

— Спишіть словосполучення на сторінці 94.

— Підкресліть прийменники, які зв’язують між собою слова.

— Як пишуться прийменники зі словами?

— Серед поданих знайдіть словосполучення, яке відповідає схемі.

— За допомогою питань усно встановіть зв’язок і в інших сполученнях слів.

б) Творча робота (за вправою 216).

— Від слова пишу утворіть нові слова за допомогою префіксів.

— Пов'яжіть утворені слова зі словом зошит за допомогою різних прийменників.

— Запишіть утворені словосполучення.

— З утвореними словосполученнями усно складіть два-три речення.

Розрізняйте! Не плутайте префікси і прийменники!

Префікс — це частина слова, а прийменник — окреме слово.

2. Складання таблиці-схеми «Префікси і прийменники».

— Що таке префікси?

— Як пишуться префікси?

— Що утворюють за допомогою префіксів?

✵ ПРЕФІКСИ (Частина основи слова)

пишіть разом!

у-

с-

до-

над-

про-

при-

піді-

в-

ви-

по-

під-

роз-

пре-

віді-

з-

на-

за-

від-

без-

пере-

обі-

За допомогою префіксів утворюються нові слова.

— Що таке прийменники?

— Як пишуться прийменники?

— Для чого служать прийменники?

✵ ПРИЙМЕННИКИ (Окреме слово)

пишіть окремо!

у, в, з, до, па, по, над, від, біля, під, при, через.

Прийменники служать для зв’язку слів у реченні.

3. Самостійна робота (за вправою 217).

— Прочитайте текст, вставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники чи префікси.

— Письмово встановіть зв’язок між членами другого речення.

Слово про слово.

Тріскачка — пристрій, шумом якого відлякують тварин.

4. Вправа-конструктор (вправа 218).

— Утворіть словосполучення, вставляючи замість крапок прийменники.

— Спишіть словосполучення, позначте префікси і підкресліть прийменники за зразком.

— Що можна сказати про них?

Словничок третьокласника: аеродром.

Каліграфічна хвилинка.

А а АА Аа аа ае ар ад ом аеродром

— Складіть речення з цим словом. Доберіть синоніми до цього слова.

Фізкультхвилинка.

5. Творче списування (диференційовано).

Завдання для 1 групи.

— Складіть і запишіть речення з поданими словами так, щоб утворився текст.

У лісі, на галявині, під кущем, у картуз, у кошик, біля струмка, з лісу.

Завдання для 2 групи.

— Спишіть текст, вставляючи потрібні прийменники.

СИНИЦЯ

Цю пташку зустрінеш ... місті. Взимку вона обов’язково тремтить ... вікна. Постукує дзьобиком ... вікно, нагадує, шо їжі нема надворі. Зате влітку синиць ... вікна не видно. В'ють вони гнізда ... яблунях. Гусениць збирають. Діток годують.

Завдання для 3 групи.

— Списуючи слова, розкривайте дужки.

(Попід) лісом, (попід) в’язували, (за) хатою, (за) ходити, (з) бити, (з) хати, (до) плисти, (до) берега, (зі) сміхом, (зі) скочив, (з) добув, (з) дуба, (при) дорозі, (при) дорожній, (за) снігами, (за) сніжений, (у) небі, (у) війшов, (над) битий, (над) водою, (з) одягати, (з) одягу, (під) землею, (під) земний.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мова. 3 клас. с. 33.)

1) Утворіть словосполучення з поданих слів. З одним утвореним словосполученням складіть і запишіть речення.

2) Вставте потрібні за змістом прийменники чи префікси. Позначте префікси, прийменники підкресліть.

__ дерева __стрибнула білочка. Почала вона __грібати сніг ялинкою та шукати свої запаси, які ще __ осені приховала. Коли це зирк — шишка лежить. __раділа білочка, сіла __ пеньок і почала її гризти.

Г. Демченко

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 40.)

VII. Підсумок уроку.

Підіб’ємо підсумки.

— Що ми робили на уроці?

— Які завдання уроку ви виконували із задоволенням?

— А яка робота викликала труднощі?

— Про що необхідно пам’ятати?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 95, вправа 219.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити