УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 53. Правопис префіксів роз-, без-. (Вправи 220-224)

Мета. Формувати в учнів вміння писати префікси й прийменники; ознайомити з літературною вимовою та написанням слів з префіксами роз-, без-, розвивати орфографічну пильність, увагу до літературного слова; виховувати доброзичливість.

Обладнання. Мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Гра «Хто більше».

Учні об'єднуються у дві команди і називають по черзі слова, виписані з орфографічного словника, поділяючи їх для переносу.

2. Інтерв'ю.

— Подумайте над питаннями. Запишіть на них відповіді.

✵ Куди любите ходити на прогулянки?

✵ Де ростуть білі ромашки?

✵ 3 чого виготовляють ваші улюблені страви?

✵ Де можна придбати продукти харчування?

✵ Де можна придбати цікаві книжки?

3. Робота з індивідуальною карткою (кілька учнів).

— Читаючи текст, підкреслюйте прийменники і позначайте у словах префікси.

На синьому небі ані хмариночки. Зеленіли верби, зеленіли садки, а під вербами чорніла велика купа людей, неначе чималий бджолиний рій вийшов з вулика та й присів під вербою. На колоді повсідалися музики зі скрипками та цимбалами.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Самодиктант.

До мого вікна

підійшла весна.

Розтопилася на шибці

квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

сонечко зайшло

і поклало теплу руку

на моє чоло.

Д. Павличко

2. Вправа «Карусель».

— Яка частина слова називається префіксом?

— Що таке прийменник?

— Як ви розрізняєте префікси і прийменники?

— Як пишуть префікси і прийменники?

— Як пишуться прийменники зі словами?

— Як пишуться префікси зі словами?

— Де у слові стоїть префікс?

3. Вправа-дослідження «Сніговичок».

На дошці малюнок сніговика.

— Що зображено на дошці?

— Чого не вистачає сніговичку?

Продовжте мої міркування

✵ Якщо у нього немає очей, то він ... (безокий).

✵ Якщо у нього немає носа, то він ... (безносий).

✵ Якщо у нього немає рук, то він ... (безрукий).

✵ Якщо у нього немає ніг, то він ... (безногий).

На дошці з'являється запис (безокий, безносий, безрукий, безногий).

Сніговик усміхається. Він роздивився, розрухався, розсміявся, розговорився. І скільки нових слів з’явилося.

Метод «Прес».

— Гляньте уважно, які частини слова повторюються у словах.

— Що це за частина?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно писати префікси роз-, без- у словах.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 220).

— Прочитайте слова.

— Доберіть до них споріднені і визначте корені та префікси.

— Зверніть увагу, яка буква пишеться в кінці префіксів. Зробіть висновок.

— А тепер звернемо увагу, який кінцевий звук у префіксах.

— Який звук вимовляється в префіксах роз- , без- перед дзвінкими приголосними? Перед глухими?

— Зробіть самостійно висновок про те, яка буква пишеться в кінці префіксів.

(У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з.)

— Звірте свої міркування з правилом на сторінці 95.

Ознайомлення та заучування правила.

Запам'ятайте! У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний.

2. Вправляння у вимові слів у рамці.

«До твого словничка».

Учні самостійно опрацьовують слова з таблиці на сторінці 96, а потім з пам'яті каліграфічно записують в зошити, визначаючи префікси.

3. Спостереження за творенням нових слів за допомогою префіксів роз-, без-.

а) Вправа 221.

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом без-.

— Позначте у дібраних словах частини основи.

— Поясніть, якого значення надає префікс без- словам.

б) Вправа 222.

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом роз-. Префікси позначте.

— Що можна сказати про значення слів у кожній парі?

— Складіть речення з двома парами слів (на вибір).

4. Вправа-конструктор (вправа 223).

— Утворіть слова з частин інших слів.

— Складіть з цими словами речення.

5. Словниковий диктант.

Розбити, розгадка, безсмертя, беззвучний, бездоріжжя, безкрилий, безвусий, розказати, розплести, безхарактерний.

— Виділіть префікси. (Фронтальна перевірка.)

— Як пишуться префікси роз-, без-?

Фізкультхвилинка.

6. Гра «Склади і запиши».

І варіант: роз- (малювати , писати, казати, сипати, плакати, бити, чесати, терти).

ІІ варіант: без- (хмара, вуса, характер, шум, мова, робота, думка, барви).

7. Попрацюйте самостійно.

— Замініть подані сполучення прийменника з іменником одним словом, а в дужках запишіть іменник, зв’язаний за змістом.

— без квитка — безквитковий (проїзд)

— без кари — ... (вчинок)

— без кінця —

— без крил —

— без паспорта —

— без плати —

— без права —

— без сили —

— без сорому —

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 34.)

1) До поданих слів допишіть спільнокореневі з протилежним значенням за допомогою префіксів роз-, без-. Префікси позначте.

взутися —

крилатий

осідлати —

сильний —

2) Вставте пропущені букви. Позначте префікси.

На городі молода пишні коси розплела, у зеленії хустини золоті хова зернини. (Н. тв.) Буйно ро_рослися трави та кущі, потемніло листя на деревах. (О. Донченко). Це все — мій рідний край з бе_жними полями, земля моїх батьків. (В. Сосюра)

2. Робота з картками для поточного та тематичного контролю знань. (С. 34-35)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 41.)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа «Чарівні намистини».

— Напишіть про свої досягнення в чарівних намистинках.

2. «Абетковий суп».

Кожен учень витягує з кошика по літері та придумує підсумкове речення до теми уроку, яке починається з цієї літери.

— А ми сьогодні вчили ...

— В словах з префіксами роз-, без- ...

— Що пишемо у словах ...

— Хто скаже, як правильно написати ...

— Префікси роз-, без- ....

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 95 вивчити правило, с. 97, вправа 224 творча робота (скласти розповідь «Снігове містечко»).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити