УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 4. Розвиток уявлень про текст. Заголовок. Навчальний діалог. (Вправи 24-28)

Мета. Повторити й закріпити знання учнів про текст; продовжувати формувати уявлення про текст, вчити учнів добирати заголовки до текстів; розвивати усне мовлення учнів; виховувати культуру мовлення.

Обладнання. Таблиця «Текст», демонстраційний матеріал до казки « Текст».

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

— Який заголовок ви дібрали за змістом тексту?

— Як ви зрозуміли вислів добре слово?

— Чому добре слово є таким бажаним і дорогим для людини?

— Нам дароване велике багатство — рідне слово. Наш обов'язок — берегти і плекати цей скарб, вивчати рідну мову.

2. Вправа «Інтерв’ю».

— Пригадайте, за допомогою чого ми спілкуємося.

Назвіть вимоги до усного мовлення.

— Яким має бути писемне мовлення?

Назвіть різні форми звертання до старших і молодших членів родини. Пригадайте і скажіть, чого не можна робити під час розмови із співбесідником.

Речення одиниця спілкування. Л що є найменшою одиницею зв’язного мовлення?

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати над текстом, навчимося визначати тему і мету висловлювання, добиратимемо до нього заголовки.

IV. Сприймання і осмислення учнями нового матеріалу.

Каліграфічна хвилинка.

Т т тт те ек ст т Т

— Обміняйтеся зошитами, проаналізуйте й оцініть роботу сусіда.

— Яке слово ви записали?

— Пригадайте, як в другому класі ми з вами слухали казку про текст. Скажіть, що таке текст.

— Як розміщуються речення у тексті?

— Що можна дібрати до тексту?

Висновок: Схоже на те, як тканина сплетена з окремих ниток, так само і текст складено з окремих словесних знаків.

Проте текст — це не простий набір випадкових слів або речень. Текст має бути створений так, щоб той, хто слухає і читає, могли зрозуміти написане.

Тому будь-який текст можна розглядати як зв’язне вираження закінченої думки, переданої нам у формі писемного або усного мовлення.

1. Вправа-міркування (вправа 24).

— Прочитайте. Про що розповідається в кожному з речень?

— Чи пов’язані вони за змістом?

— Чи становлять ці речення текст?

Міркуйте так: це текст, бо всі його речення зв’язані за змістом. У них розповідається про мову, усі разом вони допомагають зрозуміти, що хотів сказати автор.

— Поясніть, чому цей текст так названо.

2. Попрацюймо разом (за вправою 25).

— Прочитайте. Про що повідомляється в кожному реченні?

— Чи становлять ці речення текст?

Міркуйте так: у кожному з цих речень говориться про хліб, але вони не зв'язані за змістом, тому не утворюють текст.

3. Робота з мовним матеріалом в групах.

Прочитайте речення. Чи становлять вони текст? Чому? Доберіть заголовки.

Завдання для групи 1

Твоя рідна мова — українська. Вчися говорити нею грамотно та красиво. Тут у пригоді тобі стануть твори художньої літератури, що їх написали письменники, а також казочки, приказки, прислів’я, загадки, оповідання, які протягом століть творив наш народ.

Завдання для групи 2

У кінці вересня — жовтні птахи відлітають на південь. Відлітають вони по-різному. Зграї шпаків і граків летять на великій висоті. Журавлі прямують правильним трикутником.

Завдання для групи 3

У повітрі літає срібне павутиння. Давно не чути солов'їного співу. Па полях, садах і городах люди збирають урожай. їжак і білочка готують собі запаси їжі на зиму.

Завдання для групи 4

На затишній лісовій галявині росла ромашка. Її яскрава жовта голівка з білими пелюстками кожного ранку зустрічала сонечко. Висока і струнка, немов цариця, красувалася вона серед трав. Своїми зеленими листочками вона ніби загравала з метеликами і бабками.

— Чи можна дібрати заголовок до тексту № 3?

— Які заголовки дібрали?

Інформація для вчителя.

Заголовок — це одна із суттєвих ознак тексту.

Наявність заголовка свідчить про завершеність тексту. Ось чому для розвитку логічного мислення дитині варто давати такі завдання: придумати, підібрати заголовки або назви до навчальних текстів.

Зміст тексту має співвідноситися з заголовком, а його кінцеве речення свідчити про завершеність тексту.

4. Вчимося редагувати (за вправою 26).

а) Читання тексту і бесіда за його змістом.

— Прочитайте текст. Чи становлять ці речення текст? Поясніть свою відповідь.

б) Письмове завдання 2.

— Розташуйте речення так, щоб утворився текст. Запишіть його, дібравши заголовок.

в) Робота над змістом тексту.

— Як ви назвали текст?

— Що побачила Оля біля дороги?

— Зробіть звуко-буквений аналіз слова Оля.

Фізкультхвилинка.

5. Вправа-дослідження 26 (в парах).

— Прочитайте один одному. Чи можна назвати цей запис завершеним висловлюванням?

— Чому ви гак думаєте?

— Поміркуйте, що можна додати до сказаного, щоб перетворити його на завершене висловлювання. Перевірте свої міркування за правилом на с. 18.

6. Робота над правилом (с. 18).

— Порівняйте свій висновок із правилом у підручнику.

— Чи збіглися наші висновки?

— А які доповнення до наших спостережень дає підручник?

— Дайте повну відповідь на питання про текст (декілька учнів повторюють висновок або доповнюють один одного).

7. Диктант в парах.

(Кожній парі дається 2 картки із записаними і пронумерованими реченнями. Учні по черзі диктують і записують речення. Потім обмінюються зошитами для перевірки.)

Картка № 1

1. Закінчився урок читання.

2. Усі учні класу вийшли на шкільне подвір’я.

3. Вони сьогодні чергові.

4. Скоро пролунає дзвінок.

Картка № 2

1. Почалася велика перерва.

2. Тільки Василько і Мар'янка залишилися у класі.

3. Діти провітрили класну кімнату, витерли дошку.

4. Але в чергових усе готове до наступного уроку.

Захист робіт.

— Зачитування записаного тексту. Взаємоперевірка.

— Назвіть орфограми, які зустрілися у диктанті.

— Чи можна назвати записані речення текстом? Доведіть.

— Який заголовок дібрали?

— Подумайте і скажіть одним реченням, про що цей текст.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, с.6.)

1) Продовжте речення.

Текст — це...

2) Прочитайте текст. Доберіть і запишіть до нього заголовок.

У кінці вересня жовтні птахи відправляються на південь. Відлітають вони по-різному. Зграї шпаків і граків летять на великій висоті. Журавлі прямують правильним трикутником. Гуси летять вервечкою, а качки прямою шеренгою. Зозулі мандрують поодинці.

Творче завдання.

2. Робота з картками. (С. 6-7)

3. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 7.)

4. Тренувальний майданчик — «Діалог».

а) Зразок діалогу за малюнком і опорними словами.

У МАГАЗИНІ

Розгляньте малюнок і спробуйте придумати розмову, яка відбулася між продавцем магазину і дівчинкою. Розіграйте діалог перед класом.

Опорні слова: свіжий, теплий, батон, бублики, гривні, копійки.

Приклад діалогу.

1. Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи свіжий у вас хліб.

2. Так, тільки що привезли, ще теплий.

3. Дайте, будь ласка, батон.

4. Прошу, візьми. Тобі ще що-небудь?

5. Так, два пиріжки з маком.

6. Будь ласка! З тебе ... .

7. Ось, візьміть, будь ласка.

8. Дякую.

б) Типи ситуацій для діалогів

Вживаючи слова ввічливості, складіть діалог і розіграйте перед класом.

Ситуація 1

Тебе познайомили з товаришем. Тобі цікаво, яка у нього улюблена справа. Як ти запитаєш його про це? Яка розмова відбудеться між вами?

Ситуація 2

Влітку ти відпочивав у таборі. Поділись своїми враженнями з однокласниками.

в) Працюємо в парах.

1. Презентація складених діалогів.

2. Аналіз допущених помилок.

г) Робота з прислів’ями.

— Складіть прислів’я.

говорити. Як, то, краще, дурниці, помовчати.

— Поясніть значення даного прислів'я.

— Як потрібно поводитись під час розмови?

— Чого треба уникати?

VI. Підсумок уроку.

Цікаве завдання.

— Спробуйте за стрілкою прочитати, що таке текст.

— Що нового ви дізналися про текст? Доповніть речення.

— Поставте однокласникам запитання до теми уроку.

Хвилинка-цікавинка.

Слово текст у перекладі з латинської мови (textus) означає тканина, сплетення, з’єднання. Не важко здогадатися, чому давні вчені назвали об’єднання слів і речень сплетенням, текстом.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С.18 — вивчити правило, вправа 28.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити