УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 55. Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-. (Вправи 229-232)

Мета. Закріпити знання учнів про вживання префіксів з-, с- та літературну вимову слів з ними; ознайомити з явищами евфонії в українській мові уникання немилозвучних звукосполучень: розвивати мовлення; виховувати пошану до загиблих під час війни.

Обладнання. Мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Взаємоперевірка вправи 22В.

— Який префікс — з-, чи с- дописали у словах?

— Зачитайте речення з виділеними словами. Які це речення за метою висловлювання?

— Як звертання оформляється на письмі?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Працюємо в парах.

— До поданих слів доберіть префікс з- або с-.

— Обґрунтуйте свій вибір правилом.

..бити

..мужніти

..формувати

..палити

..бліднути

..хвилювати

..вити

..веселити

..темніти

..рубати

..варити

..мішати

..пекти

..мити

..жувати

..пиляти

..платити

..копати

..писати

..путати

..косити

..радіти

..топтати

..дурити

..носити

..топити

..хитрувати

..лагодити

..хвалити

..крутити

..цементувати

..жовкнути

..летіти

..чесати

..розуміти

..сипати


..цідити

..чавити

2. Попрацюйте самостійно.

— Впишіть пропущені з- або с-.

— Обґрунтуйте свій вибір правилом.

Ро..зкажи, бабуню, ка..зку про бе..зубу рибку, про бе...хвосту жабку, про чарівну скрипку, про ..шиту рукавичку, гарну, славну, невеличку, що усіх звіряток зігрівала, бо від холоду ...ховала.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Сьогодні на уроці будемо працювати над закріпленням правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Проблемне завдання.

— Прочитайте слова, додаючи префікс з-.

В'яле, тріть, гніть, грійте, скочити.

— Чи вдалося вам без труднощів у вимові прочитати ні слова?

— Як же полегшити вимову цих слів?

Висновок. Щоб уникнути труднощів у вимові таких слів, замість префікса з- вживається префікс зі-.

— Додайте до цих слів префікс зі-.

— Порівняйте вимову.

— Чи полегшилася вона?

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 99).

— Прочитайте колонки слів. Чому замість префікса з- вжито префікс зі-:?

з вікна • • зі столу

з гори • • зі схилу

з армії • • зі складу

3. Вибіркове списування (за вправою 229).

— Прочитайте текст.

— Випишіть слова, вставляючи пропущений префікс з- (с-).

— Перевірте, чи відповідають вставлені префікси правилу на сторінці 99.

4. Розвиток мовлення (за вправою 230). Введення словосполучення в невеличку розповідь.

— Спишіть словосполучення, вставляючи пропущені префікси з-, зі-, с-.

— Подані словосполучення введіть в невеличку розповідь.

— Доберіть заголовок.

5. Коментоване письмо (вправа 231).

— Прочитайте текст. Про кого іде мова у тексті?

— Який заголовок ви б дібрали до цього тексту?

— Спишіть, вставляючи префікси і пропущені букви.

— Поясніть їх уживання.

— Знайдіть в тексті речення зі звертанням.

— Яким є це речення за інтонацією?

Фізкультхвилинка.

6. Працюємо удвох.

— Від поданих слів утворіть інші за допомогою префіксів розі-, зі-. Запишіть.

брати —

гнути —

гріти —

йти —

грати —

м'яти —

тліти —

псувати —

гнати —

в’янути —

лляти —

скочити —

7. Вправи дія самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас. с. 35.)

1) Доберіть і запишіть по два слова з різними префіксами. Префікси позначте.

2) Вставте пропущені букви, слова. Префікси виділіть, прийменники підкресліть. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

Соловей с_дів ___ тоненькій калиновій гілочці, що _хилилася од його ваги. Був дуже схожий ___ горобчика, лише тільце трохи витягнуте, очі чорні, в_ликі. Як співав, _легка горбився, трішки __пускав крильця, широко __кривав тонкий дзьобик. Все його крихітне тільце тр_мтіло й _дригалося.

8. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 43.)

VI. Підсумок уроку.

— Що на уроці сподобалося найбільше?

— Чого ви навчилися?

— Що цікавого ви взяли для себе?

— Які завдання уроку виконували із задоволенням?

— В яких випадках треба писати префікси з-, с-?

— Заміна якого префікса відбувається для полегшення вимови? (з- на зі-)

— Заміна якого прийменника відбувається для полегшення вимови? (з- на зі-)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 100, вправа 232.

УРОК 56. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити