УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 58. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. (Вправи 237-240)

Мета. Закріпити правило вживання апострофа після префіксів, засвоївши правило переносу слів, у яких є апостроф після префіксів; закріплювати вміння утворювати слова з допомогою префіксів.

Обладнання. Додаток 2 (таблиця «Почуття» до вправи 239).

Хід уроку.

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 236).

— Прочитайте дібрані заголовки до тексту.

— Які слова і вирази у тексті вжиті у переносному значені? (Зацвів іній, замерехтів, засвітився. Прийшло свито. Розквітлий іній. Холодні квітки. Срібна ніч. Срібна поляна.)

— Назвіть префікси у виділених словах. (Зацвів, замерехтів, засвітився, розквітло, заполонила.)

— Пригадаймо, що таке префікс.

— Продовжуємо вчити про префікси і апострофи.

2. Загадка про апостроф.

А хто я?

Я такий же, як знак розділовий,

і відомий шкільній дітворі,

та в словах української мови

я пишусь не внизу, а вгорі.

Спробуй лиш написати ІМ’Я —

зразу стану потрібним і я.

Д. Білоус

3. Асоціативний кущ.

— Діти, які слова, поняття асоціюються у вас зі словом апостроф? (Можливо, діти називатимуть слова з апострофом. Ймовірно, що серед цих слів прозвучить слово з апострофом після префікса.)

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Повторення про апостроф після префіксів (с. 100).

2. Вибіркове списування (коментування вправи 237).

а) Випишіть слова з апострофом після префіксів. (Від'їзд, з'юрмились, об'єднання, роз'яснення, з’явилися, від'їхали.)

б) Вправа «Мікрофон».

— З виділеними словами складіть і прокоментуйте невелику розповідь (методом послідовних асоціацій).

(З’юрмилися, п’ятнадцяти, подвір’я, п’ятниця, з’явилися.)

Фізкультхвилинка.

Каліграфічна хвилинка.

з’ї д’ї б’ї з’є в’ї об’ї

— Продовжіть каліграфічну хвилинку словами, у яких є такі буквосполучення (можна підглянути у вправу 238).

Роз’їзд, під'їзд, об’єднати, роз’єднати, в’їзд, об’їзд.

— Назвіть серед записаних слова, які можна поділити:

а) на склади;

б) на склади для переносу.

3. Опрацювання правила про перепое слів з апострофом після префікса (с. 102).

4. Коментування виконання (вправа 238 з опорою па правило).

— Спишіть слова у словничок за зразком. Визначте у них префікси. Через риску запишіть ці самі слова, поділяючи їх для переносу.

— Які слова не можна поділити для переносу? Чому? (В'їзд, з’їзд, об’їзд.)

5. Списування з коментуванням (до вправи 239).

— Прочитайте тексти, з’ясуйте значення слів.

— Які почуття викликав у вас цей текст? (Додаток 2)

— Спишіть. Поясніть вживання апострофа у словах.

6. Поточний бліц-контроль знань. (Частина 1. картка 44.)

Картка 44

1) Підкреслити префікси, які закінчуються приголосним звуком.

До-, під-, пере-, з-, зі-, об-, роз-, без-, при-, від-, на-, по-, в-.

2) Вставити, де потрібно, апостроф після префікса. З двома словами (на вибір) скласти і записати речення.

Від[ ]їхав, до[ ]їхав, з[ ]їхав, пере[ ]їхав, об[ ]їзд, з[ ]їзд, від[ ]їзд, пере[ ]їзд, за[ ]ява, з[ ]явився, об[ ]ява, з[ ]єднати, по[ ]єднати, об[ ]єднати, роз[ ]єднати, від[ ]єднати, з[ ]ясувати.

3) Від поданого слова за допомогою префіксів до-, з-, пере-, об- утворити нові слова.

Їсти —________________________________________

4) Вписати слова з апострофом після префіксів. Поділити їх на склади для переносу.

Роз’яснити, м’ятний, з'ясувати, пам’ять, з'їжджати, полум'я, без'ядерний, пір'я, об'ємний, зім'ятий.

2. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит. 3 клас. с. 37.)

IV. Підсумок уроку.

Гра «Мікрофон»

— Сьогоднішній урок навчив мене ...

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктуванням.

С. 102, вправа 240 з використанням орфографічного словника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити