УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 59. Суфікс. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова. (Вправи 241-245)

Мета. Продовжити вивчати морфемну будову слова. Ознайомити учнів з істотними ознаками суфікса, розкрити його словотворчу роль.

Обладнання. Текст віршів «Веснянки» за В. Ладижцем.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа 340.

— Прочитайте слова з апострофом після префікса, які ви виписали з орфографічного словника.

— Повторімо ще раз правило про апостроф після префіксів (с. 100).

2. Індивідуальні картки.

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поставте апостроф, де це потрібно.

(З)явилися, (з)берегти, (об)копати, (роз)думати, (об)їхати, (під)їхати, (з)їсти, (з)шити, (під)їзд, (об)їзд, (при)їхати, (від)єднав, (з)бігти.

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Інформація для вчителя.

а) Мета вивчення суфікса в початкових класах розкрити словотворчу роль суфіксів у слові. Учні мають усвідомити, що:

— суфікс — це частина слова, за допомогою якої утворюються нові слова;

— суфікс — це частина слова, яка надає слову іншого смислового відтінку (вказує па ступінь розміру предмета, міру якості, передає ставлення до предмета тощо);

— суфікс завжди стоїть після кореня;

— у слові може бути не один суфікс, а кілька.

Словотвірна роль суфіксів є очевиднішою, а тому доступнішою для розуміння, ніж словотвірна роль префіксів. Роботу над засвоєнням поняття «суфікс» слід розпочати зі спостережень за словами зі зменшено-пестливими суфіксами.

Для цього можна використати завдання на порівняння двох текстів, наприклад:

Веснянка

Веснянка

Траво, траво, зеленись.

Травонько, травонько, зеленись.

золотому сонцю поклонись.

золотому сонечку поклонись,

щоб розквітла яблуня на горі,

щоб розквітла яблунька на горі.

щоб всміхалась весело дітворі.

щоб всміхалась весело дітворі.

За В. Ладижцем

В Ладижець

Школярам пропонується прочитати обидва віршики, порівняти їх. Учні встановлюють, у якому з текстів вдалося передати ставлення до зображуваного, виразити почуття любові, ніжності. Виписавши пари слів: трава — травонька, сонце — сонечко, яблуня — яблунька, школярі усвідомлюють, що слова в другому вірші утворилися за допомогою певних частин, які стоять після кореня. Учитель уводить термін «суфікс» і ознайомлює дітей з його схематичним зображенням.

(Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За паук. ред. М.С. Вашуленка. - К.. ЛТД, 20Н. - с. 252, 253.)

2. Колективне виконання вправи 241 (з коментуванням).

— Розгляньте схеми на наступній сторінці. Подумайте, як утворюються слова. (З допомогою суфіксів.)

— Поясніть значення кожного з утворених слів.

— Запишіть утворені слова і позначте у них суфікс значком ^.

3. Стратегія «Мікрофон».

— Як називається тема сьогоднішнього уроку? (Суфікс)

— Що ви дізналися про суфікс?

✵ Це частина слова;

✵ суфікс стоїть після кореня;

✵ за допомогою суфіксів утворюються нові слова;

✵ суфікс надає слову нового значення або відтінку.

4. «Пограймося у вчителя» (самостійне опрацьовування правила на с. 103).

— Що нового ви дізналися із правила? (Якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням.)

Фізкультхвилинка.

5. Будьмо дослідниками (за вправою 242).

а) — Прочитайте слова. Назвіть в них суфікси.

б) — Скажіть, якого значення надають словам суфікси — еньк-, ечк-. (Зменшувально-пестливого значення.)

в) Проблемна ситуація.

— Чи можна назвати спільнокореневим слова ніж і ніжки, річ і річка? Доведіть свою думку.

6. Коментоване списування (за вправою 243).

— Прочитайте і спишіть слова. Позначте в них суфікси.

7. Опрацьовування алгоритму визначення суфікса.

8. Самостійна робота (за вправою 244, с. 104).

— За допомогою суфіксів утворіть спільнокореневі слова від поданих. Запишіть за зразком.

Вишня — вишенька. Пшениця — пшениченька. Дятел — дятлик. Заєць — зайчик. Календар — календарик. Кишеня — кишенька. Криниця — криничка. Хвилина — хвилинка.

9. Робота в зошиті (с. 38).

10. Індивідуальні картки (для учнів, які швидше виконали вправу 244).

Картка 1

Утворити слова з наведених частин.

Позначити, де можна, суфікс.

-ян-, -ий, трав’- _______________________________

-ков-, -ий, книж-_______________________________

-ий, папер-, -ов- _______________________________

-сад-, по-, -к-, -а ________________________________

-ин-, -ий, пташ- _______________________________

-мов-, -а, роз- _________________________________

-оньк-, -а, зим- _________________________________

-ов-, -ий, дощ- ________________________________

-ок, сніж-

-а, -еньк-, мал- ________________________________

Картка 2

Утворити слова з наведених частин.

Позначити, де можна, суфікс.

-ячн-, -ий, сон- ________________________________

-ечк-, доріж-, -а _______________________________

по-, -ник, -дорож-______________________________

-ок-, -ий, глиб- ________________________________

-іст-, -и, машин- _______________________________

-яр-, -і, школ- _________________________________

-ок, гриб-

ліс-, -ий, -ов- ___________________________________

-чик, гороб- __________________________________

-ик, кот-

IV. Підсумок уроку.

1. «Впіймайте» і запишіть каліграфічно суфікси.

а) Прочитай слово Буквар.

В кінці слова живе -ар.

Якщо казки пише -ар,

його звуть усі ... (казкар).

Коли байки пише -ар,

тоді звуть його ... (байкар).

На воротах стоїть -ар.

Тоді хто він? ... (Воротар.)

Опустився в шахту -ар.

А тепер хто він? ... (Шахтар.)

Ще й на кобзі грає -ар.

Люди звуть його ... (кобзар).

Є слова: бджоляр, човняр,

і весляр, і ковзаняр,

муляр, маляр і школяр

утворив їх суфікс ... (яр).

Ось які слова чудові

є у нашій рідній мові.

Д. Білоус

б) Жив був хлопчик-чарівних,

називали його -ник.

Із простих звичайних слів

-ник утворював майстрів.

Зупинився в лісі -ник

і з’явився там ... (лісник).

А в садочок прийшов -ник,

там з’явився ... (садівник).

Є двірник, є будівник,

пасічник і комірник.

Ці слова творити звик

чарівник, що зветься ... -ник.

2. Вправа «Незакінчене речення».

— На сьогоднішньому уроці для мене найбільшим відкриттям було ...

— Ця інформація дозволяє зробити висновок, що...

— Сьогоднішній урок навчив мене...

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктуванням.

С. 103 — правило, с. 104 — алгоритм визначення суфікса, вправа 245.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити