УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 60. Творення слів з найуживанішими суфіксами. (Вправи 246-250)

Мета. Закріплювати поняття про суфікс та його словотворчу роль. Розвивати уявлення про зв’язок між лексичним значенням слова та його морфемним складом.

Обладнання. Ілюстрації до професій: льонар, шахтар, лікар, кухар, пекар, квітникар, вівчар, чоботар, бібліотекар, перукар, слюсар, токар.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вправа «Продовж речення».

— Суфіксом називається ...

— Префіксом називається...

— Якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть ...

— Префікс у слові завжди стоїть ...

— Суфікс виконує в словах ... роль.

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 245).

— Оголошується конкурс на найцікавішу казку про лісову школу. (Діти зачитують своє домашнє завдання. У конкурсі беруть участь лише бажаючі.)

— Які спільнокореневі слова ви використали в казці?

III. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вибіркове списування із завданням (вправа 246).

— Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів і доберіть до нього заголовок.

— Знайдіть у тексті слова, які відповідають таким моделям:

— зелений, поле;

— маленька, широке, глибока, річка;

— прекрасний.

— Випишіть ці слова і позначте їх будову.

— Діти, а як називається ваша маленька батьківщина — місце, де ви народилися і живете?

2. Збагачуємо свій словесний запас (за вправою 247).

— До поданих слів доберіть за зразком спільнокореневі із суфіксом —ар, що означають назви професій. Запишіть їх. (По можливості — ілюструвати.)

льон — льонар кухня — кухар

шахта — шахтар пекти — пекар

лікувати — лікар квітник — квітникар

— Самостійно доберіть інші слова із суфіксом -ар, що означають назви професій. (Вівчар, чоботар, бібліотекар, перукар, токар, слюсар.)

Каліграфічна хвилинка.

X х л л і і б б хл іб хліб

Хліб — усьому голова.

— Поясніть зміст цього прислів’я.

Фізкультхвилинка.

3. Колективне виконання вправи 248 (з коментарем).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Доберіть до тексту влучний заголовок.

б) Вибіркове списування.

— Випишіть з тексту виділені сполучення слів.

(Золотавою шкоринкою, золоте зерно, золоченій стеблині, росою вмивалося, лежить на столі.)

— У виписаних словосполученнях усно встановіть зв'язок між словами за допомогою питань.

— До слова хі і б доберіть кілька спільнокореневих. (Хліб — хлібчик, хлібина, хлібець, хлібний (квас)).

— За допомогою чого вони утворені? (За допомогою суфіксів.)

в) Складання порад дошкільнятам про те, як треба берегти хліб. (Цю роботу можна організувати в групах.)

— Одну пораду запишіть.

4. Творча вправа (вправа 249).

— Складіть слова з поданих частин і запишіть їх.

Ок, ліс, н, очок, ик, ищ, ов, е, ий.

(Ліс, лісок, лісник, лісочок, лісище, лісовий.)

— Серед утворених слів назвіть:

✵ односкладові:

✵ утворені за допомогою суфікса;

✵ двоскладові;

✵ трискладові;

✵ слова, які не можна поділити на склади для переносу;

✵ слова, які кличуть до себе;

✵ слова, які відлякують;

✵ слова, у яких останній приголосний звук — м’який.

— З одним із слів складіть речення, яке було б початком чарівної казки.

IV. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

Бліц-контроль знань (картки 45, 46).

Картка 45

1) Вставте пропущені слова.

Частина ___________ , шо стоїть _________________ , називається суфіксом.

2) Позначте корінь і суфікси у споріднених словах.

Сад, садок, садочок, садівник; хліб, хлібина, хлібчик, хибні; дим, димар, димок; ліс, лісок, лісочок, лісник.

3) За допомогою суфіксів -к-, -ин-, -оньк-, -н-, -ок-, -очок- утворіть нові слова.

Риба — ______________________________________

Гриб — _______________________________________

Дуб — _______________________________________

4) Вставте потрібні суфікси.

І) Вийди, вийди, сон___о, на дід___е пол___о. 2) Іди, іди, дощ___у, зварю тобі борщ___у, в мал___у горщ___у. 3) На зеленому горб___у, у вишн___ому сад___у притулилася хат___а, мов мал___ая дит___а.

Картка 46

1) Із слів першого і другого рядків утворіть словосполучення. Позначте суфікси у спільнокореневих словах.

1) Маленька, могутня, мілка, повноводна, глибока, бурхлива.

2) Річечка, річенька, річка, ріка, річище.
2) Від поданих слів за допомогою суфіксів утворіть зменшувально-пестливі слова. Позначте у них суфікси. Підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються.

Зразок.

Рік — ___________, син — ___________, гай — ___________, вода — ___________, трава — ___________, лис — ___________, кіт — ___________, їжак — ___________.

3) Утворіть і запишіть слова із частин: -голос-, на-, від-, -ок-, -очок-, -н-, -ий, -и.

V. Підсумок уроку.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктуванням.

Вправа 250.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити