УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 62. Перевірка знань з мови. Слово. Значення слова. Будова слова

Мета. Перевірити знання і рівень сформованої вмінь, набутих під час опрацювання розділів «Слово. Значення слова», «Будова слова».

Обладнання. Картки-завдання.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Виконання перевірної роботи з теми.

РОБОТА 1

Варіант 1

1. Змінна частина слова називається ...

а) префікс;

б) закінчення.

2. В якому значенні вжито словосполучення говорив струмок?

а) прямому значенні;

б) переносному значенні.

3. До слова тиша доберіть синоніми.

а) спокій;

б) мовчання;

в) шум.

4. Визначте зайве слово.

а) радість;

б) порада;

в) радіє.

5. Позначте будову слів.

Зимонька, вітерець, подруга, перепис, тінь, сухий, вітрище, прибігла.

6. Змініть слова так, щоб у них відбувалося чергування приголосних і голосних звуків.

пух —

книга —

кінь —

ніс —

7. Доберіть спільнокореневі слова.

сад —

світ —

мова —

дзвін —

8. Спишіть, додаючи у словах закінчення. Позначте їх.

У криниці джерельна вод[ ]. Люди із задоволення п'ють вод[ ]. Біля вод[ ] є завжди кухлик. Смачною вод[ ] можна вгамувати спрагу.

Варіант 2

1. Корінь — це ...

а) змінна частина слова;

б) спільна частина споріднених слів;

в) незмінна частина слова.

2. В якому значенні вжито словосполучення довге життя у другому реченні?

У моєї мами довге волосся.

Моя бабуся прожила довге і важке життя.

а) прямому значенні;

б) переносному значенні.

3. До слова сум доберіть синоніми.

а) радість;

б) мовчання;

в) жаль.

4. Визначте зайве слово.

а) білка;

б) біленький;

в) побілка.

5. Позначте будову слів.

Медівник, трудовий, вигадка, розсада, запах, березовий, зима, прилине.

6. Змініть слова так, щоб у них відбувалося чергування голосних та приголосних звуків.

стіл —

піч —

сніг —

рука —

7. Доберіть спільнокореневі слова.

сад —

світ —

мова —

дзвін —

8. Спишіть, долаючи у словах закінчення. Позначте їх.

Книжк[ ] — надійний помічник учня. Книжк[ ] допомагають у навчанні. У книжк[ ] ми шукаємо відповідь на свої запитання. Бережіть книжк[ ]!

РОБОТА 2

Варіант 1

1. Словами, протилежними за значенням, є ...

а) синоніми;

б) антоніми.

2. Визначте слово, в якому пропущений кінцевий глухий приголосний.

а) хлі (б, п);

б) сні (п, б);

в) голу (п, б).

3. Визначте слова з прийменниками.

а) (с)хід;

б) (по) дорозі;

в) (на)маліовати.

4. Виберіть правильну відповідь.

Слова товариш, приятель, друг — це ...

а) синоніми;

б) антоніми;

в) споріднені слова.

5. Доберіть до поданих слів перевірні. Вставте пропущені е чи и. Виділіть корінь у дібраних словах.

в_шневий —

оз_ро —

в_рба —

кр_ло —

6. Розберіть слова за будовою.

Небо, кладка, приказка.

7. Спишіть. Із запропонованих слів виберіть синоніми і підкресліть їх.

Думати, розповідати, читати, гадати, розмірковувати, писати.

8. Перепишіть текст, розкриваючи дужки. Виділіть префікси і підкресліть прийменники. Доберіть заголовок.

(До) школи (по)чинай (з)биратися звечора. (По)дивися (роз)клад. (при)гадай, які уроки чекають на тебе завтра, і (по)чинай готуватися (до)зустрічі з ними. Одяг і взуття теж варто (по)чистити заздалегідь.

Варіант 2

1. Словами, близькими за значенням, є ...

а) синоніми;

б) антоніми.

2. Визначте слово, в якому пропущений кінцевий глухий приголосний.

а) гарбу (з, с);

б) плу (г, х);

в) сер (п, б).

3. Визначте слова з префіксами.

а) (біля) хати

б) (з) гори

в) (за)хід

4. Виберіть правильну відповідь.

Слова дружба, дружній, дружити — це ...

а) синоніми;

б) антоніми;

в) споріднені слова.

5. Доберіть до поданих слів перевірні. Вставте пропущені е чи и. Виділіть корінь у дібраних словах.

ст_повий —

с_ло —

в_сна —

кр_латий —

6. Розберіть слова за будовою.

Грибниця, приказка, трудовий.

7. До поданих слів доберіть антоніми.

Низько, високий, йти, прудко, приїхати, день.

8. Перепишіть текст, розкриваючи дужки. Виділіть префікси та підкресліть прийменники. Доберіть заголовок.

(3) дерева (зі) стрибнула білочка. Почала вона (роз) грібати сніг (під) ялинкою та шукати свої запаси, які ще (з) осені (при) ховала. Коли це зирк — шишка лежить. (3) раділа білочка, сіла на пеньок і почала її гризти.

Г. Демченко

III. Збір зошитів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити