УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 63. Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 256-258)

Мета. Зробити аналіз перевірної роботи з теми «Слово. Значення слова. Будова слова». Вправляти учнів виконувати у правильній послідовності розбір слова за будовою. Збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання. Додаток 4, картки для індивідуальних завдань.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз перевірної роботи.

1. Оголошення результатів виконаної роботи.

2. Опрацювання типових помилок колективно.

3. Індивідуальні картки або завдання дія учнів, які виконали перевірну роботу бездоганно.

Картка 1

До поданих слів доберіть спільнокореневі з префіксом без-.

дно — бездонний

крила —_____________

діти —_______________

жаль —______________

думати —_____________

голос — ______________

голова — ____________

дар — _______________

Картка 2

Пригадайте, який префікс завжди пишеться перед буквами к, п, т, х, фз- чи с-. Розкрийте дужки і запишіть правильно.

(з,с)кам’яніти, (з,с)чесати, (з,с)керувати, (з,с)пекти, (з,с)кропити, (з,с)палювати, (з,с)шити, (з,с)жувати, (з,с)бирати, (з,с)питати, (з,с)печений, (з.с)пертися, (з.с)терпіти, (з,с)терти, (з,с)тискати, (з,с)дерти, (з.с)хвалити, (з,с)хопити, (з,с)хшштися, (з,с)варити, (з,с)ховатися, (з,с)формувати, (з,с)фотографуйся, (з,с)добути.

Картка 3

Списуючи, розкрийте дужки. Поставте, де треба, апостроф.

(з)їхати, (під)їхати, (над)їхати, (об)їхати, (до)їжджати, (роз)ійтися, (роз)їхатися, (від)їжджати, (роз)яснити, (роз)ятрити, (роз)юшити, (роз)єднаний, (без)язикий.

Картка 4

Поділіть для переносу слова: роз'яснення, від'єднаний, об'їзний, з'єднати.

Картка 5

Підкресліть лише ті слова, в яких до- є префіксом. Позначте його.

Донести, долина, долити, домолоти, донечка, домашній, долетіти, долото, домівка, домісити, доїхати, доїсти, доплатний, доплата.

Картка 6

Підкресліть слова, в яких є суфікс.

Голова, головка, головна, головний.

Картка 7

Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -еньк-, -есеньк-, юсіньк-, -ісіньк-.

дрібний — ____________________________________

новий —_____________________________________

Картка 8

Позначте будову поданих слів.

Сонний, денний, осінній, відмінний.

Картка 9

Доперіть до кожного слова споріднені слова з різними суфіксами (-к-, -ик-, -очок-, -еньк-, -ят-, -ищ-, -юра- та ін.).

ніс —________________________________________

очі —________________________________________

голос — _______________________________________

Картка 10

Прочитайте і відгадайте загадку. Позначте у словах префікси і суфікси.

Малесенька руда киця

захотіла подивиться,

що за кулька, як китиця,

виростає із травиці.

Доторкнулася до кульки:

нема кульки — парасольки

на всі боки розлетілись

і на землю зручно всілись.

Парасольки, як пушинки —

то розвага для тваринки.

(Мельничайко Олександра. Збірка рівневих завдань з української мова.

3 клас. — Тернопіль: Підручники-посібника. 2009. — с. 93-101).

4. Робота над помилками мовної теми (індивідуальна).

III. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вибіркове списування із завданням (за вправою 256).

— Прочитайте текст-опис. Доберіть до нього заголовок.

— Випишіть виділені слова. (Ясне, вітер, сніг.)

— Доберіть до них спільнокореневі з різними суфіксами. Проаналізуйте будову цих слів.

2. Попрацюймо разом! (Вправа 257 — з коментарем).

— Розберіть подані слова за будовою.

— Поясніть, яка частина другого слова (в кожній парі слів) змінила значення першого слова. (Суфікс, префікс.)

3. Готуймося до Різдва (за вправою 258).

а) Читання учнями щедрівки і з’ясування значень невідомих слів.

б) Щедрування цієї щедрівки вчителем, а учні звіряють з текстом або помагають співати. (Релаксація)

в) Збагачення словесного запасу учнів.

— Пригадайте, що в українській мові означає слово красне (красиве).

— Які інші щедрівки ви знаєте? Проспівайте їх.

г) До виділених слів доберіть спільнокореневі зі зменшувальними суфіксами (усно).

Дрібні зірки — дрібненькі зіроньки, дрібнюсінькі зірочки.

Діти — дітки, діточки, дітоньки.

IV. Підсумок уроку.

Вправа «Мікрофон».

— Із яких частин складається слово?

— Як визначити в слові закінчення й основу?

— Що називається коренем? Як його знайти?

— За допомогою чого утворюються нові слова?

— Чим відрізняється префікс від суфікса?

V. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 109 - відповіді на питання. В час Різдвяних свят дарувати людям колядки і щедрівки.

УРОК 64. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити