УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та смисловими групами у межах кожної частини мови. (Вправи 263-266)

Мета. Закріпити вміння розпізнавати та розрізняти частини мови. Формувати вміння групувати іменники за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами.

Обладнання. Малюнки квітів: тюльпан, ірис, барвінок, конвалія (до вправи 265). Словничок третьокласника (додаток № 1).

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 262, завд. 2).

— Прочитайте виписані з тексту іменники, прикметники, дієслова, сполучники, прийменники. (Варто простежити послідовність виписаних слів в межах однієї частини мови.)

— Зачитайте із виписаних слів:

✵ слова, шо викликають почуття радості;

✵ службові слова;

✵ «дієві» слова:

✵ слова з апострофом;

✵ улюблені серед записаних слова. Чому вони улюблені?

III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Підбір і запис спільнокореневих слів до слова сад.

Сад — садок, садочок, садовий, посадка, пересадити.

— Над кожним із записаних слів зазначте простим олівцем, яка не частина мови. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Хвилинка-роздум.

— Що ви уявляєте, вимовляючи слово сад? (Діти називають фруктові дерева, можливі інші відповіді.)

— Запишіть: яблуня, груша, вишня, черешня, шовковиця.

— Якою частиною мови є кожне з цих слів? (Іменник.) Доведіть.

— До цієї групи іменників підберіть і запишіть загальну назву. (Дерева.)

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Прочитаймо разом (за вправою 263).

а) Письмове завдання.

— Випишіть спочатку іменники, потім прикметники, а далі дієслова. Поясніть, чому ні слова належать до згаданих частин мови. (Іменники — дуб, береза, клен, троянда, сосна. Прикметники — коричневий, білий, сірий, малий, червоний. Дієслова — рахувати, спати, писати, читати.)

б) Збагачуємо словниковий запас.

— Визначте «зайве» слово в кожній групі слів. Обґрунтуйте свій вибір.

чóботи хвилúна

черевúки секýнда

тривóга спасúбі

2. Колективне виконання вправи (264).

а) Усно до кожної групи іменників доберіть загальну назву. Скористайтесь довідкою.

б) Спишіть дві групи слів на вибір.

Увага! Назвіть у виписаних реченнях слова, правопис яких треба запам’ятати.

(Пшенúця, абрикóс, апельсúн, черéшня, черéмха, секýнда, сантимéтр, децимéтр, автомобíль, бензúн.)

3. Словничок третьокласника (додаток № 1).

Сантимéтр, децимéтр, автомобíль, бензúн.

Фізкультхвилинка.

4. Гра «Хто більше?»

Вчитель говорить загальну назву: МЕБЛІ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, КУЩІ, КВІТИ. ПТАХИ і т. д. Учні почергово (з кожного ряду) добирають іменники до конкретної загальної назви. За кожну правильну відповідь команда (ряд) отримує 1 бал. Виграє команда, яка набере найбільше балів.

5. Вибіркове списування (за вправою 265).

а) Усне завдання.

— Прочитайте текст. Поясніть, які букви пропущено. (Навесні, степу, чистоти, живуть, лисиці, степові.)

— Яке правило пояснює ні орфограми? (Правопис ненаголошених [е], [и] у коренях слів, які перевіряються наголосом.)

б) Розгляд ілюстрацій квітів, назви яких є у письмовому завданні.

в) Письмове завдання.

— Випишіть з тексту іменники за групами.

Назви рослин: тюльпани, іриси, барвінок, конвалії, м’ята, чебрець, полин, кульбаба, кропива, чистотіл.

Назви тварин: лисиці, ласки, їжаки, вужі, полози, ящірки, гадюки.

6. Розвиток мовлення. (Робота в парах.)

Хвилинка спілкування «Для цікавих читачів і уважних слухачів» (підручник, с. 114).

— Діти, прочитайте короткий діалог і подумайте, як і про що ви б продовжили розмову.

— Продовжіть діалог в парах (можна фантазувати про школу майбутнього).

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Робочий зошит (с. 40).

1) Доберіть і запишіть іменники до кожної групи слів.

Шкільне приладдя —____________________________

Перелітні птахи —______________________________

Побутові прилади —_____________________________

2) Прочитайте. Вставте пропущені букви. Підкресліть прикметники.

Змалку у словах рідної мови людина відкр_ває для себе в_ликий і чарівний світ ж_ття. Мова — б_зцінний скарб народу.

(Будна Н.О., Шосш II. Б. Українська мова: робочий зошит: 3 клас:

до підручника М.С. Вашуленка, О.І. Мельниченко, НА. Васильківської

(Н.О. Будна, /І. Б. ІПост.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014 — 80 с.)

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктуванням.

Вправа 266.

VII. Підсумок уроку.

Гра «Яке слово зайве».

Сукня, костюм, пальто, черевик, спідничка, светр.

Дуб, клен, береза, ромашка, каштан, граб.

Троянда, бузок, гвоздика, жоржина, кропива, ромашка.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити