УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 67. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. Розрізнення їх за закінченнями, значенням, роллю в реченні та за зв'язком з іншими словами. (Вправи 267-275)

Мета. Вчити учнів добирати спільнокореневі слова, які належать до різних частин мови, визначити корінь слова. Удосконалювати вміння розпізнавати частини мови. Поглиблювати інтерес учнів до вивчення української мови.

Обладнання. Словничок третьокласника (додаток 1), малюнок комбайна (до вправи 268).

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа 266.

— Прочитайте утворені речення. (Ведмідь, рись, бобер — звірі, а сорока і грак — птахи...)

— Яке речення ви усно склали за аналогією самостійно? Розкажіть.

2. Робота з картками (Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Картки поточного та тематичного контролю.)

Допишіть загальну назву до кожної групи іменників.

1. Тигр, ведмідь, осел, заєць


Карась, щука, окунь


Джміль, бджола, оса


Щиглик, синиця, беркут


Фіалка, ромашка, тюльпан


Мурка, Красуля, Пушок, Лиска


Соснівка, Петрики, Калинівка


Карпати, Медобори, Альпи


Петрівна, Іванівна, Степанович


Дуб, клен, береза, ясен


2. Оля, Оксана, Андрій, Роман


Київ, Тернопіль, Львів, Канів


Дніпро, Дунай, Серет, Черемош


Шевченко, Франко. Глібов


Орел, снігур, шишкар


Тополя, явір, граб


Яблуко, груша, слива


Огірок, помідор, морква


Смородина, малина, аґрус


Шафа, диван, крісло, ліжко


3. Фронтальне опитування.

— Які слова називаються іменниками? Навести приклади.

— Які слова називаються прикметниками? Навести приклади.

— Які слова називаються дієсловами? Навести приклади.

— Сьогодні ви будете вправлятись у підборі споріднених слів, які належать до різних частин мови, і серед споріднених слів розпізнавати різні частини мови.

III. Робота над новим матеріалом.

1. Вправа-дослідження (вправа 267).

— Які слова називаються спільнокореневими?

— Доберіть спільнокореневі слова до іменника праця. (Працьовитий, працювати, працелюбний, спрацьований, працездатний, запрацюватися.)

— Чи будуть спорідненими дані слова?

• праця, праці, працю

• праця, робота

• робота, робот

• комбайн, комбайнер

— Чому? Доведіть.

2. Словничок третьокласника.

3. Коментоване письмо (за вправою 268).

а) Другу групу словосполучень за всіма завданнями вправи коментує сильний учень.

б) Третю групу словосполучень з наступною фронтальною перевіркою учні опрацьовують самостійно.

в) Складання невеликого тексту-опису з першою групою словосполучень (опис може бути колективним), з уживанням службових частин мови (прийменників і сполучників).

4. Каліграфічна хвилинка.

Хто працює, той і має.

— До якої групи словосполучень із вправи 268 найближче за змістом ця приказка?

Фізкультхвилинка.

5. Робота в парах (вправа 269 з наступною взаємоперевіркою).

— Доберіть до іменників спільнокореневі прикметники і дієслова. Запишіть за зразком.

6. Самостійна робота (за вправою 270).

До поданих іменників доберіть спільнокореневі слова, які б належали до різних частин мови.

Дзвін — дзвінкий передзвін — дзвонити.

Танець — танцювальний — танцювати перетанцьовувати.

Зима — зимовий — зимно — перезимував.

7. Знайдіть «зайве» слово (за вправою 272).

— Знайдіть «зайве» слово серед споріднених слів:

✵ вода, водичка, підводний, водити;

✵ сніг, сніговий, сніжинка, сніжинки.

— Обґрунтуйте свою відповідь.

(Водити — не є спорідненим словом, сніжинки — форма від слова сніжинка).

8. Колективне виконання (вправа 273).

а) Усне опрацювання завдань.

— Прочитайте текст.

— Назвіть невідомі або незрозумілі слова.

— Про шо ви з нього довідалися?

— Яка головна думка тексту?

б) Виконання письмового завдання вправи 273.

— Знайдіть в тексті відомі частини мови. Випишіть по кілька слів, що належать до кожної з них.

✵ Хліб, рушник, символи, ознака, гостинність, єдність, злагода, звичай, віки, помини, традиція, час — іменники.

✵ Одвічні, людські, високого, українського, глибокого, доброю, народною — прикметники.

✵ Були, прийняти, поцілувати, символізувало, виявив, пройшов — дієслова.

9. Збагачуємо словниковий запас.

— Рубрика «Слово про слово» тлумачить слово символ.

Символ — знак, прикмета, ознака.

— На яке питання відповідають ці слова?

— До якої частини мови вони належать?

— У якій ситуації чи контексті вам доводилося чути слово символ?

10. Розвиток мовлення (за вправою 274).

а) Колективний розгляд малюнка, добір назви.

б) Вправа «Мікрофон».

— Розкажіть, шо зображено на малюнку.

в) Гра «Я — письменник».

— Запишіть свою розповідь, дібравши до неї заголовок.

г) «Яка вправа без граматики?»

— Знайдіть у тексті відомі вам частини мови. Якими членами речення вони є? Доведіть.

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 40-41.)

1) До поданих іменників доберіть спільнокореневі слова, які належали б до різних частин мови.

Радість —_____________________________________

Спів —________________________________________

Малюнок —____________________________________

2) За поданими схемами складіть і запишіть речення.3) Прочитайте текст. Доберіть і запишіть заголовок. Підкресліть дієслова. Хлібом годує нас рідна земля. Куди не закине тебе життя — пам’ятай про нього. Будь терплячим і мужнім у праці, чесно заробляй свою хлібину. Батьки дали тобі перший хліб. Твій обов’язок дати їм останній.

4) Доберіть спільнокореневі слова до іменника хліб.

V. Підсумок уроку.

— Доберіть спільнокореневі слова (різні частини мови).

1 ряд — до слова хліб;

2 ряд — до слова мир;

3 ряд — до слова мова.

— Доведіть, що дібрані слова належать до різних частин мови.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 275. (Скласти усну розповідь «Хвала рукам, що хлібом пахнуть!» і озвучити її перед класом.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити